Etiketler

Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Suç İşleme

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Suç İşleme (TCK Madde 34)

Türk Ceza Kanununun 34.Maddesine göre geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.

Geçici Nedenlerle Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma Nedir?

Geçici nedenler kavramına dâhil olan haller sayılı olmamakla birlikte ilgili olay içerisinde değerlendirilmesi mümkündür. Geçici nedenler ile kastedilen şey kişinin içinde bulunduğu durumun onda algıda zayıflık, davranışlarını kontrol edememe hali yaratmasıdır. Burada geçici nedenlerin oluşmasında kişinin hiçbir şekilde kusurunun bulunmaması gerekir. Örneğin bulunduğu ortamdaki kimyasal maddenin onu zehirleyeceğinin bilincinde olarak yine de o ortama giren kişi bu cezasızlık halinden faydalanamaz. Ancak eğer durumdan haberdar değilse bu bir geçici hal sayılır. Yaygın bir örnek sara nöbeti geçirme, ateşli hastalık durumunu örnek vermek mümkündür. Bu noktada kişinin kusur yeteneği bulunmaz. Geçici bir nedenle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.

Geçici nedenlerin derecesini anlayabilmek eğer bilimsel bakış açısı gerektiren bir durumsa burada bilirkişi görüşüne başvurulması isabet olacaktır. Bunun dışında hakim geçici nedenlerin varlığı takdir eder.

Uyuşturucu Bağımlısının Suç İşlemesi 

Madde bağımlısı kişilerin uyuşturucu madde kullanırken irade dışı hareket ettiklerini söylemek mümkün olmaz. Bu kişiler uyuşturucu maddeyi özgür iradeleri dâhilinde kullanmaktadırlar. Bu sebeple bu kişilerin şahsi cezasızlık halinden yararlanmaları mümkün olmaz. Türk Ceza Kanununun 34. Maddesinde yer alan şahsi cezasızlık halinden faydalanmak için kişinin irade dışı ya da geçici nedenlerinin mevcudiyeti gerekir. 

İradi Alınan Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altında Suç İşleme

Türk Ceza Kanunun düzenlemesine göre yalnızca irade dışı ya da geçici nedenlerle alınan alkol etkisi altında suç işleyen kişiye ceza verilmemektedir. Bunun haricinde kişilerin iradi bir şekilde kullandıkları alkol etkisinde iken suç işlemeleri halinde bu ceza vermeme hali geçerliliğini yitirir. Bu durum TCK madde 34’te düzenlenmiştir. 

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Suç İşlemenin Cezası

Burada bir ayrım mevcuttur. Kişinin alkolü ya da uyuşturucu maddeyi iradi bir şekilde kullanıp kullanmamasına göre durum değişir. Eğer kişi, alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemesine rağmen yanılmış olarak kullanırsa bu durumda suç işlediğinde cezaya hükmolunmaz. Ancak kişi bilerek ve isteyerek kullandığı alkol etkisindeyken suç işlerse bu durumda işlediği suç için öngörülen ceza verilir.

Örneğin arkadaşının şaka yapması sebebiyle meyve suyuna alkol karıştırması sebebiyle sarhoş olan kişinin, suç işlemesi halinde irade dışılıktan söz edilmesi mümkün olur. Zira kişi burada kendi isteğiyle alkol almamıştır. 

Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Suç İşleme Sık Sorulan Sorular

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Suç İşleme Nedir?

Alkol ve uyuşturucu etkisinde suç işleme , Türk Ceza Kanunu'nun 34. maddesinde düzenlenenmiştir. Bu suç, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında iken bir suç işlemek ya da suçu işlemeye teşebbüs etmek anlamına gelir.

Hangi Durumlarda Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Suç İşleme Suçu İşlenmiş Sayılır?

Bu suç, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında iken bir suç işlemek ya da suçu işlemeye teşebbüs etmek anlamına gelir. Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, şiddet kullanmak, hırsızlık yapmak gibi suçlar bu kapsama girer.

Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma Yargıtay Kararları

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, K.T.: 21.04.2015, 2015/994 E., 2015/1160 K. sayılı Kararı

Sanığın babası …‘ın 08.03.2010 tarihli mahkemeye hitaben dilekçesinde, oğlu … adına düzenlenmiş 31.12.2008 tarihli … Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu ibraz edip, sanığın akıl zayıflığı olduğunu belirterek duruşmalardan vareste tutulmasını istemiş olup, bahsedilen raporda sanık …‘ın konuşma ve işitme engeli olup “ Orta düzeyde mental reterdasyon” (sosyal beceriler, akıl yürütme alanlarında takvim yaşından geri olup, orta düzeyde öğrenme yetersizliği) olduğunun belirtilmiş olması karşısında; 5237 sayılı TCK`nın 32 ve 34. maddeleri ışığında, sanığın suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinde tamamen ya da önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılıp, yöntemince raporla saptandıktan sonra sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş…

Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2011/6572

Sanığın, uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etmesi ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nin 24.10.2007 tarihli yazısında “Karışık madde kullanımı + Antisosyal Kişilik Bozukluğu” tanısıyla olay öncesinde anılan hastanede tedavi gördüğünün belirtilmiş olması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 32 ve 34. maddeleri ışığında, sanığın suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinde tamamen ya da önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılıp, yöntemince raporla saptandıktan sonra sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2011/6572).Şimdi ara