Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma

Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Şirketler

Avukatlık Kanununun 35. Maddesine göre bazı şirketler tarafından avukat bulundurmak zorunludur. Düzenlemeye göre avukat bulundurma zorunluluğu bulunan şirketler:

  • Sermayesi en az 250.000 TL olan anonim şirketler
  • Üye sayısı en az 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri

Avukatın Anonim Şirkete Vereceği Hizmetler

Avukat bulundurması zorunlu olan anonim şirketlerin iç ve dış işleyişinde birtakım düzenlenmesi gereken hukuki durumlar mevcuttur. Avukatlar bu noktada şirkete hukuki koruma sağlarken bir yandan da dava ve icra faaliyetlerinin takibini üstlenirler. Bunun haricinde oluşturulacak sözleşmeleri hazırlama, sözleşmelerin hukuka uygunluğunu değerlendirme, yürürlüğe giren yeni mevzuat hakkında şirketi bilgilendirme, şirketin hukuki yönden zarar görmemesi adına iş işleyişin hukuka uygunluğunu denetleme, ticari defterlerin hukuka uygunluğunu sorgulama avukatların şirkete vereceği hizmetlerdendir.

Anonim Şirket Bünyesindeki Avukata Ödenecek Ücret

Avukatlık ücret tarifesine göre işbu hizmetin net aylık asgari tutarı 2022 yılı için ücretler:

Yapı kooperatiflerinde: 2.840 TL

Anonim şirketlerde: 4.255TL

Şirket Bünyesinde Avukat Bulundurmamanın Cezası

Avukatlık Kanununun 35. Maddesine göre bünyesinde avukat bulundurma zorunluluğu olup da bunu yerine kuruluşlara avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Avukat ile Anonim Şirket Arasında Yapılacak Sözleşme Niteliği

Avukatlık sözleşmesi, avukat ile iş sahibi arasında, avukatın belli bir hukuki yardımda bulunmana karşılık iş sahibinin kural olarak belli bir değeri taahhüt ettiği sözleşmedir.Avukatlık sözleşmesi, avukat ile iş sahibi arasında, avukatın belli bir hukuki yardımda bulunmana karşılık iş sahibinin kural olarak belli bir değeri taahhüt ettiği sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesinin hukuki niteliği vekâlet sözleşmesinin bir türü olan isimli bir sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesinin taraflarından biri avukat, diğeri ise iş sahibidir. Avukatlık sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Bu sözleşme, avukatın hukuki yardımının karşılığında iş sahibinin belli bir değeri taahhüt ettiği sözleşmedir. Bu nedenle sözleşme iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Bunun yanında avukatlık sözleşmesi iş görme borcu doğuran bir sözleşmedir çünkü avukatın borcunun konusunu kendi yapacağı faaliyeti oluşturmaktadır.Şimdi ara