Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Başakşehir Avukat ve Hukuk Bürosu

Başakşehir Avukat ve Hukuk Bürosu

Avukat Mehmet Genç Başakşehir Avukat ve hukuk bürosu ile hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermektedir. Alfa Hukuk Bürosu İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmektedir.  Müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkları, güncel kanunlara göre değerlendirir. Somut uyuşmazlık olayının niteliği doğrultusunda  çözüme ulaşmak için hukuki yol çizmektedir.

Avukat Mehmet Genç İletişim Bilgileri

Başakşehir Avukat Telefon Numarası: 0545 443 22 43

E-Posta Adresi: info@avmehmetgenc.com

Adres: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı 38/8  Beşiktaş/İSTANBUL

Çalışma Alanları

Hukuk büromuz İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Başakşehir avukatı olarak birçok faaliyeti yürütmektedir.

 • Boşanma ve aile hukuku çerçevesinde nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet, evlilik dışı çocuk, mal paylaşımı, kayyımlık işlemlerine dair hukuki süreci takip etmek,
 • Haciz ve icra işlemlerine ilişkin davaları yürütmek
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi miras hukuku alanında temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamak
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yolunda hukuki destek sağlamak
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konularda hukuki destek sağlamak
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalara bakmak

Vb. konularda da müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkların çözüme ulaşması için avukatlık ve danışma hizmeti sağlanmaktadır.

Hukuk Büromuzun Çalışma Şekli 

 • Öncelikli olarak müvekkil bilgileri saklı tutulmaktadır. Müvekkillerin yaşadığı mevcut durum meslek etik kurallarının da gerektirdiği şekilde tamamıyla gizli kalmaktadır.
 • Müvekkiller hukuki süreçle ilgi her zaman şeffaf bir şekilde bilgilendirilir.
 • Hukuk büromuza gelen her türlü uyuşmazlığın çözümünde hızlı çözüm alarak sonuçlandırmak hedeflenir.
 • Müvekkillerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak çalışmalarımızın en önemli parçasıdır.
 • Yargısal sürecin her aşamasında ve her türlü hukuki uyuşmazlıkta disiplinli hareket etmek ön plandadır.

Başakşehir Avukat Ücretleri

Vekâlet ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl en alt sınır olarak güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile davaya bakacak olan avukatın vekalet ücreti tarifede belirtilen ücretlerin altında olamaz. 

Her hukuki işlemin mahiyeti birbirinden farklıdır. Bu sebeple belirlenecek ücrete etki eden birçok etken bulunur. Bu noktada Başakşehir avukat ücreti konusunda

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı

Gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Başakşehir Avukatlık Hizmetleri

Alfa Hukuk Bürosu olarak ;

 • Ceza hukuku,
 • Ticaret ve şirketler hukuku,
 • Aile hukuku,
 • Miras hukuku,
 • Gayrimenkul hukuku,
 • İş hukuku,
 • Bilişim hukuku,
 • Şirket hukuku,
 • Tazminat hukuku, , 
 • İcra ve iflas hukuku

Gibi birçok hukuk alanında Başakşehir avukatı olarak Başakşehir ilçesinde de avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Başakşehir Ceza Avukatı

Alfa Hukuk Bürosu ceza hukuku alanında karşılaşılabilecek bütün hukuki problemlerle ilgilenir. Bu doğrultuda soruşturma aşamasına dahil olan şikayette bulunma, savunma, adli kontrole itiraz ve cezaevi işlemleri gibi süreçleri, kovuşturma aşamasında yer alan duruşma hazırlığı yapma, tutukluluğa itiraz etme, delil sunma gibi işlemleri sürdürür.

Bunların haricinde söz konusu ceza davasının sonuçlanmasının ardından gerektiğinde istinaf ve temyiz süreçleri başlatılarak süreç takip edilir.

Başakşehir Miras Avukatı 

Miras hukuku, bir kişinin ölümü veya gaipliğiyle birlikte malvarlığının kimlere geçeceği ya da nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. ALFA Hukuk Bürosu faaliyet alanı olan Başakşehir’de miras alanında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Başakşehir miras avukatları; miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasın açılmasından ve hak sahiplerine mirasın intikal etmesine kadar bütün süreci takip ederler.

Bu süreçte dava sürelerini kaçırmamak ve hak kayıplarına uğramamak önem taşımaktadır. Dolayısı ile müvekkillerimize tüm bu hukuki süreçte gereken destek sağlanmaktadır.

Başakşehir Gayrimenkul Avukatı 

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda oldukça gelişme gösteren bir sektördür. Bu noktada Alfa Hukuk Bürosu, Başakşehir bölgesinde çeşitli alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da hukuki faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmeleri hazırlama, kadastro işlemleri, ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkul alım satım sürecinde hukuki işlemler, tapuya şerhlerin yapılması gibi gayrimenkul hukukunun her alanında avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Başakşehir Ticari Şirket Avukatı 

Alfa Hukuk Bürosu şirket kuruluşu, şirketlerin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlama, birleşme, devralma ve buna benzer ticaret hukuku alanına giren her alanda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Şirketler hukuku ticaret hukuku alanında yer alan ticaret şirketlerine ilişkin hukuki işlemlerin incelendiği bir hukuk dalıdır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konuların hukuki boyutları düzenlenmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yaşayacağı hak kayıpları büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple her alanda olduğu gibi bu alanda da avukat desteği önem taşımaktadır.

Başakşehir Boşanma Avukatı

Aile hukuku, medeni kanunun en kapsamlı kısmıdır. Boşanma, evlilik birliğinin yasal anamda sona ermesi anlamına gelir. Alfa Hukuk Bürosu evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine hizmet verir.

Başakşehir boşanma avukatı bu tedbir taleplerinin usulüne uygun olarak Aile Mahkemesi’ne iletilmesi sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Başakşehir İş ve İşçi Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Alfa Hukuk bürosu işçi müvekkillerimiz adına ihbar, kıdem, kötü niyet tazminatı davalarına işe iade davalarına yönelik süreçleri takip etmektedir. Bunun yanı sıra işçi ve işveren haklarının korunması ve işçi ve işyeri güvenliği hususunda dikkate alınması gereken konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Kısaca söyleyecek olursak Alfa Hukuk Bürosu işçi ve işveren tarafından açılacak olan davalarda kişilerin haklarının korunması ve hak kaybının oluşmaması adına her türlü hukuki desteği vermektedir.

Başakşehir İcra Avukatı

İcra avukatı olarak sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • İcra Dosyalarının Takibi,
 • İcra Takibine İtiraz Etme,
 • Borca İtiraz Etme,
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi
 • İflas Prosedürleri Konuları,
 • İhtiyati Haciz Davası,
 • İhtiyati Hacze İtiraz Davası
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Menfi Tespit Davası,
 • İstirdat Davası

Başakşehir Bilişim Avukatı 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilişim suçları her geçen gün artmaktadır. Bilişim suçları teknik konular içerdiği için karmaşık ve zordur. Dolayısı ile tüm bu süreçte iyi bir bilişim avukatı ile beraber ilerlemek, soruşturma ve kovuşturma aşamasını yönlendirilmesini ve beraberinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını kolaylaşacaktır. Alfa Hukuk bürosu müvekkillerine bu karmaşık süreçte gereken tüm hukuki yardımı sağlamaktadır.

Başakşehir Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınaî haklar avukatı; Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi davayı açarak hakkınızı koruyabileceğiniz veyahut eseriniz, buluşunuz hakkında hangi haklara sahip olduğunuz konusunda size hukuki danışmanlık vererek yol gösterecektir. Bununla birlikte fikri ve sınaî haklar avukatı marka, tasarım, patent, tescil işlemlerini veyahut Türk Patent Enstitüsü kararlarına iptal davasını açma veyahut lisans sözleşmesi gibi konuya ait bütün uyuşmazlıkların çözümü hakkında danışmanlık vermektedir.

Başakşehir Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Başakşehir Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile avukat ücreti konusunda

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı

Gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Başakşehir, Küçükçekmece Adliyesine bağlıdır.

Başakşehirdeki Uyuşmazlıklara Hangi Avukatlar Bakar?

Bir avukat tüm dava işlemleri yürütme yetkisine ve bilgisine sahiptir. Herhangi bir konumun seçilip sadece o konumda mesleği icra etme zorunluluğu yoktur. Her avukat tüm hukuki mevzuatlardan doğan konulara hakimdir. Dolayısı ile avukatların mesleklerini icra etmeleri noktasında da şehir olarak dava alma sınırlamaları yoktur. İstanbul şehrindeki bir davaya bir başka ilden avukat bakabildiği gibi İstanbul’da olan bir avukatında başka bir ilden bir davayı yürütmesi olağan bir durumdur. Kısaca söyleyecek olursak İstanbul Başakşehir’deki uyuşmazlıklara İstanbul Barosuna kayıtlı olan bütün avukatların bakması mümkündür.  

Şimdi ara