Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Bıçakla Yaralama Suçu ve Cezası

Bıçakla Yaralama Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu'nda silah kavramı geniş yorumlanabilir. Yargıtay kasten yaralama amacıyla kullanılan pek çok cismi silah olarak saymaktadır. Bu itibarla bıçak da silahtır ve kasten öldürme suçunun bıçakla işlenmesi de cezayı ağırlaştıran nedenler arasındadır. Kasten yaralama suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun silahla işlenmesi halinde verilecek ceza şikayet aranmaksızın, yarı oranında artırılır.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Bıçakla yaralama kasten yaralama amacıyla yapılmışsa serbest hareketli bir suçtur. Bu doğrultuda mağdurun vücuduna acı veren veya algılama durumunun bozulmasına yol açan her türlü hareketin kasten yaralama suçunu oluşturabilir. Bıçakla yaralama ; vücuda acı verme, bir kişiye karşı vücut dokunulmazlığını önemli ölçüde ihlal eden davranış gerçekleştirmektir. Suçun hukuk konusu insan yaşamıdır.

Kasten Yaralama Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller Nelerdir?

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanununun 86. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre cezayı ağırlaştıran nedenler şu şekilde sayılmıştır:

  • Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  • Canavarca hisle, işlenmesi halinde ise şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza bir kat artırılır.

Silahla Yaralamanın Cezası Nedir?

Yargıtay kasten yaralama amacıyla kullanılan pek çok cismi silah olarak saymaktadır. Silah ateşli silahın dışında, taş, bıçak, sopa gibi her türlü kesici alet ya da vücuda zarar verebilecek herhangi bir cisim olabilir. Örneğin fail elindeki şemsiyeyi karşı tarafa zarar vermek amacıyla kullandığında şemsiye silah sayılır.

Türk Ceza Kanununun 86. Maddesine Göre:

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Suçun silahla işlenmesi halinde verilecek ceza şikayet aranmaksızın, yarı oranında artırılır.

Şimdi ara