Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Esenyurt Avukat ve Hukuk Bürosu

Esenyurt Avukat ve Hukuk Bürosu

Avukat Mehmet Genç Esenyurt Avukat ve hukuk bürosu ile hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermektedir. Alfa Hukuk Bürosu İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmektedir.  Müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkları, güncel kanunlara göre değerlendirir. Somut uyuşmazlık olayının niteliği doğrultusunda  çözüme ulaşmak için hukuki yol çizmektedir.

Avukat Mehmet Genç İletişim Bilgileri

Esenyurt Avukat Telefon Numarası: 0545 443 22 43

E-Posta Adresi: info@avmehmetgenc.com

Adres: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı 38/8  Beşiktaş/İSTANBUL

Çalışma Alanları

Hukuk büromuz İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Esenyurt avukatı olarak birçok faaliyeti yürütmektedir.

 • Boşanma ve aile hukuku çerçevesinde nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet, evlilik dışı çocuk, mal paylaşımı, kayyımlık işlemlerine dair hukuki süreci takip etmek,
 • Haciz ve icra işlemlerine ilişkin davaları yürütmek
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi miras hukuku alanında temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamak
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yolunda hukuki destek sağlamak
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konularda hukuki destek sağlamak
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalara bakmak

Vb. konularda da müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkların çözüme ulaşması için avukatlık ve danışma hizmeti sağlanmaktadır.

Hukuk Büromuzun Çalışma Şekli 

 • Alfa Hukuk Bürosu, müvekkillerine verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olma misyonunu benimsemektedir.
 • Öncelikli olarak müvekkil bilgileri saklı tutulmaktadır. Müvekkillerin yaşadığı mevcut durum meslek etik kurallarının da gerektirdiği şekilde tamamıyla gizli kalmaktadır.
 • Alfa Hukuk Bürosunda müvekkiller hukuki süreçle ilgi her zaman şeffaf bir şekilde bilgilendirilir.
 • Hukuk büromuza gelen her türlü uyuşmazlığın çözümünde hızlı çözüm alarak sonuçlandırmak hedeflenir.
 • Müvekkillerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak çalışmalarımızın en önemli parçasıdır.

Esenyurt Avukat Ücretleri

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile davaya bakacak olan avukatın vekalet ücreti tarifede belirtilen ücretlerin altında olamaz. 

Her hukuki işlemin mahiyeti birbirinden farklıdır. Bu sebeple ücrete etki eden birçok etken mevcuttur. Esenyurt avukat ücreti  konusunda işin kapsamı, işlerin çeşitliliği, sürecin uzunluğu, karmaşıklığı gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Esenyurt Avukatlık Hizmetleri

Alfa Hukuk Bürosu olarak ;

 • Ceza hukuku,
 • Ticaret ve şirketler hukuku,
 • Aile hukuku,
 • Miras hukuku,
 • Gayrimenkul hukuku,
 • İş hukuku,
 • Bilişim hukuku,
 • Şirket hukuku,
 • Tazminat hukuku, , 
 • İcra ve iflas hukuku

Gibi birçok hukuk alanında Esenyurt avukatı olarak Esenyurt ilçesinde de avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Esenyurt Ceza Avukatı

Ceza hukukunda uzmanlaşmış avukata, ceza avukatı denir. Ceza avukatı olarak ceza davalarında müvekkillerimize her türlü sonucu şeffaf bir şekilde anlatarak ilerlemekteyiz.Çünkü kişilerin dahil oldukları ceza soruşturması ve kovuşturması evrelerinde alanında uzman avukatların desteğini almaları oldukça önem taşır. Zira sürecin hızlı çözümlenmesi ve herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek için hukuki destek gerekir.

Hukuk büromuz soruşturma aşamasına dahil olan şikayette bulunma, savunma, adli kontrole itiraz ve cezaevi işlemleri gibi süreçleri, kovuşturma aşamasında yer alan duruşma hazırlığı yapma, tutukluluğa itiraz etme, delil sunma gibi işlemleri sürdürür.

Esenyurt Miras Avukatı 

Miras hukuku, bir kişinin ölümü veya gaipliğiyle birlikte malvarlığının kimlere geçeceği ya da nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. ALFA Hukuk Bürosu faaliyet alanı olan Esenyurtta miras alanında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Esenyurt miras avukatları; miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasın açılmasından ve hak sahiplerine mirasın intikal etmesine kadar bütün süreci takip ederler.

Bu noktada dava sürelerini kaçırmamak ve hak kayıplarına uğramamak önem taşımaktadır. Dolayısı ile müvekkillerimize tüm bu hukuki süreçte gereken destek sağlanmaktadır

Esenyurt Gayrimenkul Avukatı 

Gayrimenkul hukuku taşınmazlara yönelik hukuki işlemleri kapsama alanına alır. Buna ilişkin tüm uyuşmazlıkların çözümünü kapsamaktadır. Esenyurt gayrimenkul hukuku avukatı tüm taşınmaz konuları ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkla birlikte ortaya çıkan davaları ele almaktadır. Dolayısı ile alanında uzmanlaşmış bir gayrimenkul avukatından danışmanlık almak kişilere fayda sağlayacaktır. Zira davaların takibi, değişen mevzuatın takibi veyahut hukuki bilgi eksikliğinin hak kayıpları yaşatması mümkündür.

Esenyurt Ticari Şirket Avukatı 

Şirketler hukuku i ticaret hukuku alanında yer alan ticaret şirketlerine ilişkin hukuki işlemlerin incelendiği bir hukuk dalıdır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konuların hukuki boyutları düzenlenmektedir.

Bunun haricinde

 • Anonim şirketin esas sermayesi 250.000 TL olan ve daha üzeri olarak belirlenmişse
 • Anonim şirketin sermayesi; esas sermaye artırımı yoluyla 250.000 TL ve daha üzeri olarak artırım yoluna gidilmişse,

avukat bulundurmaları zorunludur.

Esenyurt Boşanma Avukatı

Aile hukuku, medeni kanunun en kapsamlı kısmıdır. Boşanma, evlilik birliğinin yasal anamda sona ermesi anlamına gelir. Alfa Hukuk Bürosu evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine hizmet verir.

Esenyurt boşanma avukatı bu tedbir taleplerinin usulüne uygun olarak Aile Mahkemesi’ne iletilmesi sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Esenyurt İş ve İşçi Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Hukuk büromuz Esenyurt iş hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, istifa sürecini hukuki zemine dayandırma, kıdem ihbar kötü niyet tazminatı vb. işçi alacak davalarını yürütme gibi konularda avukatlık ve danışma hizmeti sağlar.

Esenyurt İcra Avukatı

İcra avukatı olarak sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • İcra Dosyalarının Takibi,
 • İcra Takibine İtiraz Etme,
 • Borca İtiraz Etme,
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi
 • İflas Prosedürleri Konuları,
 • İhtiyati Haciz Davası,
 • İhtiyati Hacze İtiraz Davası
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Menfi Tespit Davası,
 • İstirdat Davası

Esenyurt Yabancılar Avukatı 

Oturma izni, çalışma izni alma, vatandaşlık başvurusu yapma, sınırdışı kararına itiraz etme ve yargısal süreç başlatma, Türkiye’de şirket kurma, gayrimenkul alıp satma vb. hukuki işlemlerini yürütmede destek sağlanır.

Esenyurt Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınaî haklar avukatı; Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi davayı açarak hakkınızı koruyabileceğiniz veyahut eseriniz, buluşunuz hakkında hangi haklara sahip olduğunuz konusunda size hukuki danışmanlık vererek yol gösterecektir. Bununla birlikte fikri ve sınaî haklar avukatı marka, tasarım, patent, tescil işlemlerini veyahut Türk Patent Enstitüsü kararlarına iptal davasını açma veyahut lisans sözleşmesi gibi konuya ait bütün uyuşmazlıkların çözümü hakkında danışmanlık vermektedir.

Esenyurt Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Esenyurt Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile avukat ücreti konusunda

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı

Gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Esenyurt Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Esenyurt, Küçükçekmece Adliyesine bağlıdır.

Esenyurtdeki Uyuşmazlıklara Hangi Avukatlar Bakar?

Bir avukat tüm dava işlemleri yürütme yetkisine ve bilgisine sahiptir. Herhangi bir konumun seçilip sadece o konumda mesleği icra etme zorunluluğu yoktur. Her avukat tüm hukuki mevzuatlardan doğan konulara hakimdir. Dolayısı ile avukatların mesleklerini icra etmeleri noktasında da şehir olarak dava alma sınırlamaları yoktur. İstanbul şehrindeki bir davaya bir başka ilden avukat bakabildiği gibi İstanbul’da olan bir avukatında başka bir ilden bir davayı yürütmesi olağan bir durumdur. Kısaca söyleyecek olursak İstanbul Esenyurt’deki uyuşmazlıklara İstanbul Barosuna kayıtlı olan bütün avukatların bakması mümkündür.  

Şimdi ara