Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik dışı doğan bir çocuğun mirasçı olabilmesi için; çocuğun babası tarafından tanıma işlemi gerçekleştirilerek soybağı ilişkisinin kurulmuş olması gerekmektedir. Aynı zaman da babalık davası ile soybağı kurularak çocuk mirasçı olabilir. Babalık davası babanın ölümünden sonra da açılabilir. Bu halde dava mirasbırakanın mirasçılarına açılacaktır. Davanın kabul edilmesiyle birlikte baba ile soybağı kurulur ve çocuk mirasçı olur. Evlilik dışı doğan çocuğun baba ile soybağı ilişkisi kurulmasıyla birlikte çocuğun miras payı evlilik içinde çocuklar ile aynı olacaktır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Tanıma Nasıl Yapılır?

Çocuk annenin rahmine düşmekle birlikte anne çocuğun velayetine sahip olur. Dolayısıyla doğumla birlikte anne ile çocuk arasında soybağı kurulacaktır. Annenin çocuğun velayetine sahip olması için evli olup olmaması önemli değildir. Dolayısıyla babayla çocuğun soybağının kurulması gerekmektedir.

Evlilik Dışı Çocuk Nasıl Babanın Nüfusuna Geçer?

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması babası tarafından yapılmalıdır.

Evlilik dışı doğan çocuk için  2 şekilde tanıma işlemi gerçekleşebilir:

 1. Çocuğun kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne başvuru ile yapılabilir.
 2. Noterde düzenlenecek olan tanıma senedi ile yapılabilir.
 3. mahkemeye başvurarak gerçekleştirilebilir.
 4. Babanın vasiyetname yoluyla ölümünden sonrada tanıma işlemini gerçekleştirmesi mümkündür.
 5. Ancak tanıma işleminin gerçekleşebilmesi için çocuğun daha önce başka bir erkekle soybağının kurulmamış olması gerekir. Başka bir erkekle Kurulmuş olan soybağı geçersiz kılınmadıkça, baba tarafından tanıma işlemi gerçekleştirilemez. Bu durumda soy bağının reddi davası açılmalıdır.

Babalık Davası Nedir?

Babalık davası, baba ile çocuk arasındaki soybağının tespit edilerek hukuki olarak kurulması için açılan bir davadır. Babanın başka biriyle evli olup olmaması önemli değildir. Babalık davası açabilmek için bazı şartlar vardır:

 1. Çoçuğun annesinin belli olması gerekmektedir.
 2. Çocuk ile başka bir erkek tarafından daha önce bir soybağı ilişkisi kurulmamış olmalıdır.
 3. Babalık davası açacak olan kişinin bu durumu Cumhuriyet savcısına ve hazineye bildirimde bulunması gerekir.
 4. Dava anne tarafından açılıyorsa çocuğa atanan kayyıma davanın bildirilmesi gerekir.
 5. Çocuk başka bir erkekle evlatlık ilişkisi içerisinde olmamalıdır.

Babalık davasın davalı olan kişi babadır. Babalık davasını çocuk reşit olduktan sonra kendisi veyahut annesi de açabilir. Çocuk doğmadan önce de annesi babalık davasını açarak soybağı ilişkisinin kurulmasını isteyebilir. Eğer çocuğun babası ölmüşse; dava, babanın mirasçılarına yöneltilmelidir. Babalık davasını açan anne baba ile soybağı kurulmasını istemekle birlikte doğum giderlerini de talep edebilmektedir.  Babalık davası kabul edilmesiyle birlikte evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulur. Babalık davası doğumdan itibaren 1 yıl içersinde açılmalıdır. 1 yıl geçmekle birlikte babalık davası açılamaz. Ancak gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa bu sebeplerin kalkmasıyla birlikte 1 ay içerisinde dava açılmalıdır. Eğer çocuğun başka bir erkekle soybağı varsa soy bağının reddi gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılmalıdır.  

Babalık davasının ispatlanması ise şöyle olmaktadır:

 1. Maddi vakıalar hakim tarafından re sen araştırılır. Yani hakim kendiliğinden araştırma yapacaktır. Dolayısıyla talepten fazlasına karar verilebilir.
 2. Babanın tespiti için yapılacak olan araştırmaya tarafların izin vermesi gerekir. Örneğin DNA testi tarafların onayı ile yapılabilir.
 3. Babalık davasında ispat yükü davayı açan taraftadır. DNA testi gibi. DNA testi başka deliller ile desteklenmesi davacı açısından faydalı olacaktır.
 4. Babada çocuğun kendisinden olmadığına dair delillerini sunabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kimde Kalır?

Velayet hakkı için çocuk ile soybağının kurulmuş olması gerekir. Çocuk annenin rahmine düşmesiyle birlikte; çocuk ile annenin velayet ilişkisi kurulur. Anne ile baba evliyse çocuğun velayeti ortaktır. Anne ile baba boşanmışsa; boşanmadan itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuk, evlilik birliği içerisinde doğmuş gibi babanın nüfusuna kaydedilir. Bu halde de anne ve baba velayete ortak sahip olur. Babanın evlilik dışı doğan çocuk için tanıma işlemlerini gerçekleştirmesiyle birlikte velayet hakkı babaya verilebilir. Burada çocuğun menfaati hakim tarafından dikkate alınarak gerçekleştirilir. Evlilik dışı doğan çocuğun tanınmasıyla birlikte anne eğer ölmüşse veyahut kısıtlı ise ya çocuğa vasi atanacaktır ya da velayet babaya verilecektir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı Nasıl Belirlenir?

Bir çocuk evlilik dışı doğmuşsa ve babası tarafından tanıma işlemleri gerçekleşmemişse veyahut babalık davası açılmamışsa; çocuk annenin soyadını alacaktır. Eğer evlilik dışı doğan çocuk için baba tanıma işlemlerini gerçekleştirmişse çocuk babanın soyadını alır. Babalık davası ile soybağı ilişkisi kurulmuşsa yine çocuk babasının soyadını almaktadır. Baba vasiyetname yoluylada çocuk ile arasında soybağı kurulmasını sağlayabilir. Vasiyetname, miras bırakan kişinin ölmeden önce yaptığı ve öldükten sonra hüküm doğuracak olan beyanlarıdır. Bu durumda da çocuk hem mirasçı olacaktır hem de babanın soyadını alacaktır.

Nikahsız Eşin Miras Hakkı Var Mıdır ?

Nikahsız eş ne saklı pay mirasçı olabilir nede yasal mirasçı olabilir. Eş evlilik dolayisiyla mirasçı olabilmektedir. Nikahsız eşin miras hakkı iki şekilde olabilir:

 1. Miras bırakan vasiyetname yoluyla eşi mirasçı yapabilir.
 2. Miras bırakan yine ölmeden önce yapacağı ölüme bağlı tasarruf yapılabilir. Eşi mirasçı olarak atayabilir, ölünceye kadar bakma sözleşmesi vb. tasarruflarda bulunulabilir.

 

Şimdi ara