Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu, bir başkasının eşyasını rızası olmadığı halde bulunduğu yerden alınmasıdır. Suçu işleyen kişi, bu eşyayı kendisine yarar sağlamak için alabileceği gibi bir başkasına da yarar sağlamak için alabilir. 

Hırsızlık Suçunun Unsurları ve Şartları

 1. Hırsızlık suçu taşınır bir mal üzerinde işlenebilir. Ev, araba, bilgisayar, telefon gibi mallar taşınırdır. Örneğin ziynet hırsızlığı, oto hırsızlığı yapılması. Bu mallar taşınır mal kategorisindedir.
 2. Hırsızlık suçunun düzenlenmesi amacı zilyetliğin korunmasıdır. Zilyet, bir malı elinde bulunduran kişiye denir. Malı elinde bulunduran kişi, o malın sahibi olmayabilir. Ancak malı elinde bulundurduğu için o malın zilyedi o kişidir. Zilyedin eline malın nasıl geçtiğinin önemi yoktur. Örneğin, telefonu çalarak elinde bulunduran kişi; artık telefonun zilyedidir. Telefonun bir başka hırsız tarafından tekrar çalınmasıyla da yine hırsızlık suçu oluşur.

Hırsızlık suçunun oluşması için; malı zilyedi altında bulunduran kişinin elinden çıkması ve çalan kişinin zilyetliği altına geçmesi gerekir. Hırsızlık suçunun mağduru malikte olabilir zilyette olabilir. Çünkü hırsızlık suçunda her ikisi de korunur. Kanun hem malın sahibini hem de malın sahibi olmasa bile malı elinde bulunduran kişiyi korumak istemiştir.

Basit Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Basit hırsızlık suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Malı elinde bulunduran kişinin rızası dışında kendisine veya başkasına yarar sağlamak için bulunduğu yerden alan kişi; basit hırsızlık suçunu işlemiş olur. Açıkta bırakılmış eşyaların çalınması basit hırsızlık suçunun konusudur. Örneğin plajda açık alanda bırakılan eşyaların çalınması ya da pazar tezgahındaki meyvelerin çalınması gibi.

Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Nitelikli hırsızlık suçunda cezanın arttırılarak verileceği haller düzenlenmiştir. Basit hırsızlık suçuna göre daha ağır bir ceza öngörülmüştür. Aynı zamanda ceza düzenlemesi 2’ye ayrılmıştır.

Hırsızlık suçu ;

 1. Kamu kurumlarında veyahut ibadet yerlerinde; bir kimseye ait yahut kamu hizmetine ait malların çalınması,
 2. Herkesin girebileceği yerlerde bırakılan ancak kilitlenerek muhafaza altına eşyaların çalınması veya bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınan eşyaların çalınması,
 3. Toplu taşımada, buralara ait duraklarda eşyaların çalınması,
 4. Bir afet veya genel tehlikeyi önlemek için hazırlanan eşyaların çalınması,

şeklinde sayılan eşyalar yada bu yerlerde işlenirse verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Hırsızlık suçu ;

 1. Bir kişinin malını koruyamayacak veyahut ölmesinden yararlanarak eşyanın çalınması,
 2. Bir kişinin elinde veya üstünde taşıdığı eşyanın çekip alınarak ya da özel beceri ile çalınması,
 3. Doğal bir afet sırasında veya sosyal olayların meydana geldiği sırada bu durumların getirdiği kargaşadan yararlanarak eşyaların çalınması,
 4. Taklit bir anahtarla ya da bir aletle kilidi açarak eşyaların çalınması,
 5. Bilişim sistemlerini kullanarak, (örneğin, bir başkasına ait banka hesabına girip kendine veya başkasına para göndermek)
 6. Tanınmamak için kılık değiştirilmek suretiyle veya yetkisiz olunduğu halde resmi bir sıfat takınılması,
 7. Barınak yerlerinde veyahut sürüdeyken ya da açıkta iken büyük, küçük baş hayvanların çalınması,

şeklinde sayılan eşyalar yada bu yerlerde işlenirse verilecek ceza 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak bir kimsenin elindeki, üzerindeki bir eşyanın çekip alınması yahut özel beceri ile çalınması halinde; ayrı bir düzenleme yapılmış ve cezanın üçte bir oranına kadar arttırılacağı düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçu, sıvı yahut gaz halindeki enerjilerin nakli, işlenmesi veya depolandığı tesislerde işlenmesi halinde 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak suç bir örgüt faaliyeti içerisinde işlenirse ceza yarı oranında arttırılır aynı zamanda onbin güne kadar adli para cezası verilir.Hırsızlık suçunun işlenmesi için konut dokunulmazlığı veya mala zarar verme suçu işlenirse; şikayet aranmaksızın bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Hırsızlık Suçunda Cezayı Arttıran Haller Nelerdir?

Hırsızlık suçunun gece vaktinde işlenmesi halinde verilecek olan ceza arttırılacağı düzenlenmiştir. Verilecek olan ceza yarı oranında arttırılarak verilir.

Hırsızlık Suçunda Cezayı Azaltan Haller Nelerdir?

 1. Paydaşlık veya elbirliği ile malik olunan malın çalınması halinde verilecek ceza iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Burada malı çalan kişi mala sahip olan ortaklardan birisidir. Aynı zamanda bu halde suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet aranmaktadır.
 2. Hukuki bir ilişkiye dayanan alacağının tahsilini sağlamak için hırsızlık suçunun işenmesi halinde verilecek ceza iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Aynı zamanda bu halde suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet aranmaktadır.

Hırsızlık yapılan malın değeri az ise cezada indirim olabileceği gibi ceza verilmeyebilir. Tabi ki suçun nasıl işlendiği, özellikleri değerlendirilmek suretiyle karar verilecektir.

Bir malın geçici bir süre kullanılıp daha sonra kişiye iade etmek için bulunduğu yerden alınmışsa kullanma hırsızlığı suçu oluşur. Bu halde verilecek olan ceza yarı oranında indirilmekle birlikte şikayete tabidir. Ancak bir suç işlemek için kullanma hırsızlığı suçu işlenmişse; bu fıkradan yararlanılmaz ve hırsızlık suçundan hüküm kurulur. Hırsızlık suçu ağır ve acil bir ihtiyaç için yapılmışsa yani bir zorunluluk hali içerisinde yapılmak zorunda kalınmışsa hiç ceza verilmeyebilir ya da indirim yapılabilir.

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Bir suç için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için kanunda etkin pişmanlığa dair bir düzenleme yapılmış olması gerekir. Kanunda hırsızlık suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceği düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra mağdurun uğradığı zararın aynen giderilmesi veya tazmin edilerek tamamen giderilmesi halinde kişi cezasında indirim alabilir.

Dava açılmadan önce yani soruşturma aşamasında etkin pişmanlık gösterilirse verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilir. Ancak dava açıldıktan sonra etkin pişmanlık gösterilirse ceza yarısına kadar indirilir. Tabi ki bu halde hüküm verilmeden önce etkin pişmanlık gösterilmelidir.

Hırsızlık Suçunun Cezasını Adli Para Cezasına Çevirme ve Hagb

Basit hırsızlık suçunda hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı; kişinin belli bir denetim süresine tabi tutulması ve bu denetim süresi içerisinde koşulları yerine getirdiği takdirde ceza davasının düşmesini sağlayan bir karardır. Hırsızlık suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Soru Sor Şimdi Ara