Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Kadına Şiddet Suçunun Cezası Nedir?

Kadına Şiddet Suçunun Cezası Nedir?

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında düzenlenmiştir. Kanunun amacı; şiddete uğrayan veyahut uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin aynı zamanda tek taraflı ısrar mağdurları bu kanun uyarınca korunmaktadır. Kanun aynı zamanda koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin hükümleri de düzenlenlemiştir.

Şiddet uygulayan kişilere, mağdurun korunması için hakim tarafından verilebilecek önleyici tedbir kararları vardır. Bu kişilerin tedbir karalarına aykırı davranması halinde yaptırımlara maruz kalacaktır. Hakim sayılan kararlardan birine yahut birkaçının verilmesine karar verebilir:

 1. Şiddet mağduruna, şiddet, hakaret, aşağılama, küçük düşürecek söz ve davranışlarda bulunmamak,
 2. Konutun, mağdura tahsis edilerek, şiddet uygulayan kişinin evden derhal uzaklaştırılması,
 3. Şiddet uygulayan kişinin; konuta, işyerine, okula yaklaşmaması,
 4. Çocukla ilgili daha önce kişisel ilişki kurma kararı verilmişse; bu görüşmenin bir refakatçi ile gerçekleştirilmesi, kısıtlanması yahut kaldırılmasına karar verilebilir.
 5. Gerekli olması halinde mağdurun yakınlarına, tanıklarına yaklaşmaması. Kişisel ilişki hükümleri saklı kalmak koşuluyla çocuklarına yaklaşmamasının da kararı verilebilir.
 6. Korunan kişinin eşyalarına ve ev içerisindeki eşyalara zarar verilmemesi.
 7. Korunan kişiyi iletişim araçları ve diğer yollarla rahatsız etmemesi.
 8. Bulundurma ve kullanma ruhsatı veyahut kamu görevi nedeniyle olsa dahi silahların teslim edilmesi.
 9. Korunan kişilerin bulundukları yerde alkol, uyuşturucu kullanmaması yahut bu kişilerden uzak durması, (kişi bağımlı ise hastaneye yatırılarak tedavi ettirilir.)

Verilen Tedbir kararlarına aykırılık olması halinde

 1. İhlal edilen tedbirin niteliğine göre 3-10 gün arasına kadar zorlama hapsi verilebilir.
 2. Tedbir kararlarına aykırılığın her tekrarında ise zorlama hapsi 15-30 güne kadar verilebilir.

Ancak verilen zorlama hapsinin süresi toplam 6 ayı geçemez. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet eylemleri aynı zamanda Türk Ceza Kanununda da suç teşkil edebilir. Bu durumda ayrıca ceza davası açılmalıdır.

Aile İçi Şiddet Suçu Ve Cezası Nedir?

Aile içerisinde şiddet aile bireylerinin de koruması 6284 sayılı kanun kapsamındadır.

Kanunda ev içi şiddet: şiddet mağduru yahut şiddet uygulayan aynı konutta yaşamasa da aile veyahut hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü şiddet olarak tanımlanmıştır. Bu şiddetin türleri; fiziksel, cinsel, psikolojik yahut ekonomik olabilir.

Aile içi şiddet gören kişilerin şikayeti üzerine mülki amir tarafından koruyucu tedbir kararları verilebilir:

 1. Barınma yeri sağlanması,
 2. Geçici maddi yardımlar,
 3. Psikolojik, hukuki, mesleki olarak rehberlik danışmanlık hizmeti sağlanması,
 4. Hayati tehlikesi varsa korunma altına alınması,
 5. Gerekli olmak koşuluyla, korunan kişinin çalışmasını desteklemek için çocukları varsa bazı süreler dahilinde kreş imkanı,

Bu kararlar ilk iş günü içinde mülki amirin onayına sunulur. 48 saat içerisinde onaylanmayan tedbirler uygulanmamaktadır. Ancak barınma yeri ve hayati tehlike durumları varsa mülki amir onayı beklenmeden kolluk amirlerince alınabilir. Aynı zamanda yukarıda sayılan hakim tarafından verilecek olan koruyucu ve önleyici tedbir kararları da alınabilir. Verilen Tedbir kararlarına aykırılık olması halinde;

 1. İhlal edilen tedbirin niteliğine göre 3-10 gün arasına kadar zorlama hapsi verilebilir.
 2. Tedbir kararlarına aykırılığın her tekrarında ise zorlama hapsi 15-30 güne kadar verilebilir.

Ancak verilen zorlama hapsinin süresi toplam 6 ayı geçemez. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet eylemleri aynı zamanda Türk Ceza Kanununda da suç teşkil edebilir. Bu durumda ayrıca ceza davası açılmalıdır.

Türk ceza kanununda kasten yaralama suçu düzenlenmiştir. Buna göre;

TCK md. 86’ya göre:

 1. Kasten başkasının vücuduna acı veren, algılama yeteceğini yahut sağlığının bozulmasına neden olursa; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmiştir.
 2. Kasten yaralama suçu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecektir ölçüde ise şikayet üzerine 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilir. Örneğin, Tokat atmak, yumruk atmak veyahut yumrukla küçük bir kanama meydana gelmesi gibi fiillerdir.
 3. Kasten yaralama fiili eş, üstsoy, altsoy veyahut kardeşe karşı işlenirse;

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis yahut 1/2 oranında artırılarak adli para cezası öngörülür. Eğer basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek türden yaralama ise 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Hamile Kadına Şiddetin Cezası Nedir? 

Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet eylemleri aynı zamanda Türk Ceza Kanununda da suç teşkil edebilir. Ceza kanunda Kasten yaralama suçunun gebe bir kadına karşı işlenmiş olması halinde cezanın artırılacağı öngörülmekte birlikte 2 şekilde artırım yoluna gidilmiştir:

 1. Gebe bir kadını kasten yaralayan kişi çocuğun vaktinden önce doğmasına sebep olmuşsa nitelikli hal kabul edilir ve cezada artırıma gidilir. Ancak burada doğan çocuğun canlı olması gerekir. Aynı zamanda failin kasten yaralama suçunu işlerken kadının hamile olduğunu bilmesi gereklidir.
 2. Gebe bir kadını kasten yaralayan kişi çocuğun düşmesine sebep olmuşsa yine cezada artırım söz konusu olacaktır. Ancak çocuğun düşürmek kastı ile yaralama gerçekleşmişse “çocuk düşürme” suçunun da oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir.

Kadın Şiddet Görüyorsa Ne Yapmalıdır?

Jandarma veyahut polis karakolu veyahut Cumhuriyet Başsavcılığına, kaymakamlık, valilik, şiddet önleme ve izleme merkezlerine, belediyelerin kadın dayanışma merkezlerine, hastane, sosyal hizmet merkezlerine başvuruda bulunulabilir. Bu durum Aile mahkemesine resen bildirilir. Başvuru yapılan her mercide mutlaka Adli tıptan rapor alınmak istendiği söylenmelidir. Acil durumlar için polisten yahut jandarmadan önleyici ve koruyucu tedbirler alınmasını isteyebiliriz. Polisin/ jandarmanın şiddet uygulayan kişi ile barıştırma uzlaştırma gibi görevleri yoktur. Dilekçe ile savcılığıda suç duyurusunda bulunulabilir.

Şiddete uğrayan kişilere kalacak yerleri olmaması durumunda barınma yeri sağlanmaktadır. Kaymakamlıklar, valilikler, şiddet önleme merkezleri; sığınağa yerleştirmek zorundadır. Bunun için illaki şikayetçi olmak yahut aile mahkemesinden karar alınmasına gerek yoktur. Yine 6284 sayılı kanun sayesinde şiddet uygulayan kişiyi; şiddet öneleme merkezlerine, cumhuriyet başsavcılığına, aile mahkemesine başvurarak evden, okuldan, işten uzaklaştırılması sağlanabilir.

6284 sayılı kanun acil tedbirler alınmasını sağlamak için düzenlenmiş özel bir kanundur. Bu kanun kapsamındaki tüm kararlar, tedbir niteliğinde olduğu için sürelidir. Bu kanun kapsamındaki başvurular için ücret alınmamaktadır.Resmî, dini nikahlı, boşandığınız, babanız , abiniz, dayınız, sevgiliniz yahut tanımadığınız bir erkeğin şiddet uygulaması halinde bu kanundan yararlanılabilir. Avukat için maddi olarak uygun olmayan kişiler için yaşanan şehrin barosundaki adli yardım bürosuna başvurularak ücretsiz avukat atanması talep edilebilir.

Türkiye’de Kadına Şiddet Oranı Nedir?

Türkiye'de şiddetten ölen kadınlar için yapılmış Anıt Sayaç adlı internet sitesinde paylaşılan yıllara göre ölüm sayıları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ölüm sayılarına gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Yıl Ölüm Sayısı (Anıt Sayaç) Ölüm Sayısı (KCDP)
     
2008  66    80
2009 125 109
2010 203 180
2011  130 121
2012 145 210
2013  231 237
2014  290 294
2015 293 303
2016 289 316
2017 351 409
2018 404 440
2019 422 474
2020 410 300
2021 345 -

 

Kaynakça

1)  https://webrazzi.com/2015/01/30/anitsayac-com-siddetten-hayatini-kaybeden-kadinlar-icin-dijital-anit/

2) https://tr.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_cinayeti

3) http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/

4) http://anitsayac.com/

Şimdi ara