Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Bürosu

Küçükçekmece Avukat ve Hukuk Bürosu

Avukat Mehmet Genç Küçükçekmece Avukat ve hukuk bürosu ile hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermektedir. Alfa Hukuk Bürosu İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmektedir.  Müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkları, güncel kanunlara göre değerlendirir. Somut uyuşmazlık olayının niteliği doğrultusunda  çözüme ulaşmak için hukuki yol çizmektedir.

Avukat Mehmet Genç İletişim Bilgileri

Küçükçekmece Avukat Telefon Numarası: 0545 443 22 43

E-Posta Adresi: info@avmehmetgenc.com

Adres: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı 38/8  Beşiktaş/İSTANBUL

Çalışma Alanları

Hukuk büromuz İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Küçükçekmece avukatı olarak birçok faaliyeti yürütmektedir.

 • Boşanma ve aile hukuku çerçevesinde nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet, evlilik dışı çocuk, mal paylaşımı, kayyımlık işlemlerine dair hukuki süreci takip etmek,
 • Haciz ve icra işlemlerine ilişkin davaları yürütmek
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi miras hukuku alanında temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamak
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yolunda hukuki destek sağlamak
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konularda hukuki destek sağlamak
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalara bakmak

Vb. konularda da müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkların çözüme ulaşması için avukatlık ve danışma hizmeti sağlanmaktadır.

Hukuk Büromuzun Çalışma Şekli 

 • Öncelikli olarak müvekkil bilgileri saklı tutulmaktadır. Müvekkillerin yaşadığı mevcut durum meslek etik kurallarının da gerektirdiği şekilde tamamıyla gizli kalmaktadır.
 • Müvekkiller hukuki süreçle ilgi her zaman şeffaf bir şekilde bilgilendirilir.
 • Hukuk büromuza gelen her türlü uyuşmazlığın çözümünde hızlı çözüm alarak sonuçlandırmak hedeflenir.
 • Müvekkillerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak çalışmalarımızın en önemli parçasıdır.
 • Yargısal sürecin her aşamasında ve her türlü hukuki uyuşmazlıkta disiplinli hareket etmek ön plandadır.

Küçükçekmece Avukat Ücretleri

Vekâlet ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl en alt sınır olarak güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile davaya bakacak olan avukatın vekalet ücreti tarifede belirtilen ücretlerin altında olamaz. 

Her hukuki işlemin mahiyeti birbirinden farklıdır. Bu sebeple belirlenecek ücrete etki eden birçok etken bulunur. Bu noktada Küçükçekmece avukat ücreti konusunda

 • işin kapsamı,
 • işlerin çeşitliliği,
 • sürecin uzunluğu,
 • karmaşıklığı

gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Küçükçekmece Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz ;

 • İş ve işçi davaları,
 • Bilişim davaları, siber suçlar ve bilişim hukuku,
 • Ceza davası ve ceza hukuku,
 • Ticaret ve şirketler hukuku,
 • Miras davası ve hukuku,
 • Gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları,
 • Şirket davaları,
 • Tazminat davası ve tazminat hukuku,
 • Aile hukuku , çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve mal paylaşımı davası,

gibi birçok hukuk alanında Küçükçekmece avukatı olarak Küçükçekmece ilçesinde de avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Küçükçekmece Ceza Avukatı

Ceza hukuku, insanların ceza yasaları kapsamında gerçekleştirdikleri yasaya aykırı suç teşkil eden eylemlerini ve bu suçlara karşı uygulanan cezaları içeren bir hukuk dalıdır. Bu noktada Küçükçekmece ceza davalarına ilişkin olarak büromuzda şikayette bulunma, savunma, adli kontrole itiraz ve cezaevi işlemleri gibi süreçleri sürdürülür. Mahkemede verilen tutukluluk kararlarına itiraz, duruşma hazırlığı yapma, delil sunma gibi işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanır.

Küçükçekmece Miras Avukatı 

Miras hukuku, bir kişinin ölümü veya gaipliğiyle birlikte malvarlığının kimlere geçeceği ya da nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. ALFA Hukuk Bürosu faaliyet alanı olan Küçükçekmece’de miras alanında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Küçükçekmece miras avukatları; miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasın açılmasından ve hak sahiplerine mirasın intikal etmesine kadar bütün süreci takip ederler.

Bu noktada dava sürelerini kaçırmamak ve hak kayıplarına uğramamak önem taşımaktadır. Dolayısı ile müvekkillerimize tüm bu hukuki süreçte gereken destek sağlanmaktadır.

Küçükçekmece Gayrimenkul Avukatı 

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda oldukça gelişme gösteren bir sektördür. Bu noktada Alfa Hukuk Bürosu, Küçükçekmece bölgesinde çeşitli alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da hukuki faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmeleri hazırlama, kadastro işlemleri, ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkul alım satım sürecinde hukuki işlemler, tapuya şerhlerin yapılması gibi gayrimenkul hukukunun her alanında avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Küçükçekmece Ticari Şirket Avukatı 

Şirketler hukuku ticaret hukuku alanında yer alan ticaret şirketlerine ilişkin hukuki işlemlerin incelendiği bir hukuk dalıdır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konuların hukuki boyutları düzenlenmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yaşayacağı hak kayıpları büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple her alanda olduğu gibi ticaret ve şirketler hukuku alanında da avukat desteği önem taşımaktadır.

Bunun haricinde

 • Anonim şirketin esas sermayesi 250.000 TL olan ve daha üzeri olarak belirlenmişse
 • Anonim şirketin sermayesi; esas sermaye artırımı yoluyla 250.000 TL ve daha üzeri olarak artırım yoluna gidilmişse,

avukat bulundurmaları zorunludur.

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Boşanma, evlilik birliğinin yasal anamda sona ermesi anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşma protokolü ile evlilik birliğini sona erdirmektedirler. Boşanma avukatı, anlaşma protokolünün nasıl hazırlanacağı, sonuçlarının neler olacağı noktasında kişilere tavsiyeler verir. Boşanma protokolünde, tarafların boşanma sonucunda elde edecekleri bir takım hukuki sonuçlar yer almaktadır.

Küçükçekmece boşanma avukatı müvekkillerinin her türlü hukuki talebini usulüne uygun olarak Aile Mahkemesi’ne iletilmesi sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Küçükçekmece İş ve İşçi Avukatı

Hukuk büromuz Küçükçekmece iş hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, istifa sürecini hukuki zemine dayandırma, kıdem ihbar kötü niyet tazminatı vb. işçi alacak davalarını yürütme gibi iş hukuku kapsamına dahil olan bütün uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışma hizmeti sağlar.

Küçükçekmece İcra Avukatı

Küçükçekmece icra avukatı olarak sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • İcra Dosyalarının Takibi,
 • İcra Takibine İtiraz Etme,
 • Borca İtiraz Etme,
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi
 • İflas Prosedürleri Konuları,
 • İhtiyati Haciz Davası,
 • İhtiyati Hacze İtiraz Davası
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Menfi Tespit Davası,
 • İstirdat Davası

Küçükçekmece Yabancılar Avukatı 

Oturma izni, çalışma izni alma, vatandaşlık başvurusu yapma, sınırdışı kararına itiraz etme ve yargısal süreç başlatma, Türkiye’de şirket kurma, gayrimenkul alıp satma vb. hukuki işlemlerini yürütmede destek sağlanır.

Küçükçekmece Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınaî haklar avukatı; Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi davayı açarak hakkınızı koruyabileceğiniz veyahut eseriniz, buluşunuz hakkında hangi haklara sahip olduğunuz konusunda size hukuki danışmanlık vererek yol gösterecektir. Bununla birlikte fikri ve sınaî haklar avukatı marka, tasarım, patent, tescil işlemlerini veyahut Türk Patent Enstitüsü kararlarına iptal davasını açma veyahut lisans sözleşmesi gibi konuya ait bütün uyuşmazlıkların çözümü hakkında danışmanlık vermektedir.

Küçükçekmece Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Küçükçekmece Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile avukat ücreti konusunda

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı

Gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Küçükçekmece Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Küçükçekmece, Küçükçekmece Adliyesine bağlıdır.

Küçükçekmecedeki Uyuşmazlıklara Hangi Avukatlar Bakar?

Bir avukat tüm dava işlemleri yürütme yetkisine ve bilgisine sahiptir. Herhangi bir konumun seçilip sadece o konumda mesleği icra etme zorunluluğu yoktur. Her avukat tüm hukuki mevzuatlardan doğan konulara hakimdir. Dolayısı ile avukatların mesleklerini icra etmeleri noktasında da şehir olarak dava alma sınırlamaları yoktur. İstanbul şehrindeki bir davaya bir başka ilden avukat bakabildiği gibi İstanbul’da olan bir avukatında başka bir ilden bir davayı yürütmesi olağan bir durumdur. Kısaca söyleyecek olursak İstanbul Küçükçekmece’deki uyuşmazlıklara İstanbul Barosuna kayıtlı olan bütün avukatların bakması mümkündür.  

Şimdi ara