Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız Silah Satın Alma, Bulundurma, Taşıma Suçu (6136 Sayılı Kanun Md. 13)

Kanuna aykırı olarak ruhsatsız silah veya bunlara ait mermileri satın alan, taşıyan, bulunduran kişiler bu kanun uyarınca cezalandırılır. Cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıdır. Ancak silah ve mermilerinin ihtiyaç için değil ticari amaç için kullanılması halinde ayrı bir suç olan silah ticareti veya kaçakçılığı suçu oluşur. Silahın niteliği kuru sıkı olan, ses veya gaz fişeği ya da benzer bir tabancanın üzerinde teknik değişiklikler yaparak öldürmeye elverişli hale getirirse ruhsatsız silah satın alma, bulundurma, taşıma suçu oluşur.

Suç Konusu Olan Ruhsatsız Silahlar:

Ateşli silahlar

● Tabanca ( tam otamatik olmaması gerekir.)

● Tam otomatik Silah (sürekli atış yapılabilen yivli silahlar)

● Yivli Av Tüfeği

Ruhsatsız Silah Satın Alma Suçu (Md. 13)

Bir kişinin ticari amaçla değil, bireysel ihtiyacı için taşıma veya bulundurma ruhsatı olmayan bir silahı satın almasıdır. Alınan silahın taşıma veya bulundurma ruhsatının süresi, 5 yıldır. Ruhsat süresinin bitmesine 1 ay kala idare, “ruhsatın yenilenmesini bildirmek” için tebligat çıkartır. Tebligat tarihi itibarıyla ruhsat yenileme süresi 6 aydır ve 6 aylık süre içerisinde taşıma ruhsatı, silah bulundurma ruhsatı yerine geçer. O halde de ruhsat yenilenene kadar eğer silah taşınırsa, ruhsatsız silah taşıma suçu oluşur.

Ruhsatsız Mermi Satın Alma

Silah ruhsatı olan kişilere, yıllık olarak alınabilecek mermi miktarı belirlenir. Bu mermi miktarının belirlenen mermi miktarından fazla olarak satın alınması veya başkasına verilmesi suçu oluşturur.

Mermi sayısına göre, ruhsatsız mermi alma suçunda 2 şekilde ceza miktarı belirlenmiştir:

Mutat Olmayan Sayıda ruhsatsız Mermi Satın Alma Suçu

251-5000 arası ruhsatsız mermi satın alınması halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilir. 5001 ve üstü merminin satın alınması halinde cezanın artırılması öngörülmüştür.

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu (md. 13)

Ruhsatsız silah taşıma suçu oluşabilmesi için taşıma ruhsatı bulunmayan bir kişinin ilgili silahı taşıması gerekir. Ruhsatı olan bir silahın eğer ruhsat süresi dolmuşsa ve ruhsat yenilenmemişse buna rağmen silahın taşınması halinde bu suç meydana gelir.

Yargıtay kararlarında, taşıma ruhsatlı bir silahın kısa süreli olmak kaydıyla başkası tarafından taşınması halinde suçun oluşmayacağını kabul etmiştir.

Ruhsatsız Mermi Taşıma

Mermi sayısına göre 3 şekilde ceza miktarı belirlenmiştir:

● Pek Az Sayıda Mermi Taşıma

50 ve daha aşağısı sayıda mermiden bahsedilir. Cezası, 6 aya kadar hapis ve 100 kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

● Mutat Sayıda Mermi Taşıma

51-5000 adet mermiden bahsedilmektedir. Cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

● Vahim Sayıda Mermi Taşıma

5001 ve daha üstü merminin taşınması halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 500 güne kadar adli para cezası verilir.

Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu (md. 13)

Bulundurma ruhsatı olan bir silahın, ruhsatın müsaade ettiği yerlerde bulundurulması gerekir. Ruhsatı dışı yerlerde bulundurulması aynı zamanda taşınması da suçtur.

Kişinin bulundurma ruhsatı olmayan bir silahı, herhangi bir yerde bulundurulması da bu suçu oluşturur.

Ateşli silahın tüfek veya seri olarak kısa sürede çok sayıda mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerlerinin ya da silahın veyahut mermilerinin vahim miktarda olmaması kaydıyla, 1 adet ruhsatsız silah veya mutat sayıda mermilerinin ev veya iş yerinde bulundurması halinde cezası, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır. (md. 13/3)

Ruhsatsız Olarak Mermi Bulundurma

Ruhsatsız mermi bulunduran kişiler bulundurdukları mermi miktarına göre 4 şekilde ceza belirlenmiştir:

● Mutat Sayıda Mermi Bulundurma

Yargıtay içtihatlarına göre, 51-250 adet merminin arası merminin ruhsatsız olarak bulundurulması halinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

● Pek az Sayıda Mermi Bulundurma

50 veya daha altı ruhsatsız merminin bulundurulması halinde 6 aya kadar hapis ve 100 gne kadar adli para cezası belirlenmiştir.

● Mutat Olmayan Sayıda Mermi Bulundurma

251-5000 arası ruhsatsız merminin bulundurulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası belirlenmiştir.

5001 ve daha üstü ruhsatsız mermi bulundurulması halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 500 güne kadar adli para cezası verilir.

Ruhsatsız Silah Taşıma, Bulundurma, Satın Alma Suçunun Cezası

● Bir kişinin bir veya birden fazla ruhsatsız silah taşıması, silahların satın alınması veyahut bulundurulması halinde verilecek ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır. (13/1)

Ateşli silahların veya tüfeklerin aşağıdaki nitelikleri taşıması veyahut silahın ve mermilerinin miktarlarının vahim olması halinde ceza artırılır:                                                     

● Ateşli silahın tüfek veya seri olarak kısa sürede çok sayıda mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerlerinin ya da silahın veyahut mermilerinin vahim miktarda olması durumunda verilecek ceza, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır. (13/2)

Yargıtay’a göre, ruhsatsız silah satın alma , ruhsatsız silah bulundurma, ruhsatsız silah taşıma suçunun ispatı olarak silah kişinin zilyedinde olmalıdır. Bunun kanıtı da silahın nerde bulunduğu ve bu yerin kişinin denetiminde, yakınında olup olmadığı ile tespit edilebilir.

Bu suç tipinin oluşabilmesi için, silahın atışa ve kullanıma hazır olması gerekir. Eğer silahın bir arızası varsa bu arıza herhangi bir kişi tarafından bile basit bir müdahale ile giderebilecek durumdaysa suçun oluştuğu kabul edilir. Ancak silahın tamiratını, bir silah tamir ustası yapabilecekse; silah ruhsatsız olarak yakalandığında suç oluşmadığı kabul edilir. Silahın kullanıma hazır olup olmadığı, Jandarma ve Polis Kriminal laboratuarı ile Adli Tıp Kurumu tarafından denemeler yapılarak raporlanır. Ancak ruhsatsız silah ,herhangi bir suç işlenirken yakalandıysa bu rapora ihtiyaç yoktur.

Ruhsatsız Olarak Silah Satın Alma, Taşıma, Bulundurma Suçunda Adli Para Cezası, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme

Suç tipinde belirlenen cezaya göre, adli para cezası; ya hükmedilen hapis cezasıyla birlikte uygulanır, ya da tek başına uygulanır. Bu suç tipinde verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Hakim verdiği hapis cezasını adli para cezasına çeviremese de, seçimlik olarak düzenlenen maddelerde kişiye sadece adli para cezası verebilir.

Ruhsatsız silah satın alma , ruhsatsız silah bulundurma, ruhsatsız silah taşıma suçlarında verilen cezaya göre eğer koşulları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kişi hakkında verilen cezanın, denetim süresi içinde tamamlanmasıdır. Denetimli serbestlik süresi içerisinde verilen koşulların yerine getirilmesi ile verilen ceza kararı hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde kalkar ve dava düşer. Ruhsatsız silah satın alma , ruhsatsız silah bulundurma, ruhsatsız silah taşıma suçlarında  ; verilen cezaya göre eğer koşulları varsa ceza ertelenebilir. Cezanın ertelenmesi, yargılama sonucunda verilen hapis cezasının belirli şartlar altında infaz edilmemesidir.

Ruhsatsız olarak silah satın alma, bulundurma, taşıma suçu uzlaşma prosedürünün uygulandığı suç tiplerinden değildir. Aynı zamanda bu suç şikayete tabi de değildir. Soruşturması ve kovuşturması resen yapılır. Ancak bu soruşturma dava zamanaşımı süresi içerisinde yapılmalıdır. Bu suç tipinde olağan dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır.

Görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Ancak bu suçla birlikte daha ağır bir suç birlikte işlenmişse örneğin, kasten öldürme gibi o halde ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Şimdi ara