Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Sultangazi Avukat ve Hukuk Bürosu

Sultangazi Avukat ve Hukuk Bürosu

Avukat Mehmet Genç Sultangazi Avukat ve hukuk bürosu ile hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermektedir. Alfa Hukuk Bürosu İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmektedir.  Müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkları, güncel kanunlara göre değerlendirir. Somut uyuşmazlık olayının niteliği doğrultusunda  çözüme ulaşmak için hukuki yol çizmektedir.

Avukat Mehmet Genç İletişim Bilgileri

Sultangazi Avukat Telefon Numarası: 0545 443 22 43

E-Posta Adresi: info@avmehmetgenc.com

Adres: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı 38/8  Beşiktaş/İSTANBUL

Çalışma Alanları

Hukuk büromuz İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Sultangazi avukatı olarak birçok faaliyeti yürütmektedir.

 • Boşanma ve aile hukuku çerçevesinde nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet, evlilik dışı çocuk, mal paylaşımı, kayyımlık işlemlerine dair hukuki süreci takip etmek,
 • Haciz ve icra işlemlerine ilişkin davaları yürütmek
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi miras hukuku alanında temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamak
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yolunda hukuki destek sağlamak
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konularda hukuki destek sağlamak
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalara bakmak

Vb. konularda da müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkların çözüme ulaşması için avukatlık ve danışma hizmeti sağlanmaktadır.

Hukuk Büromuzun Çalışma Şekli 

 • Alfa Hukuk Bürosu, müvekkillerine verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olma misyonunu benimsemektedir.
 • Öncelikli olarak müvekkil bilgileri saklı tutulmaktadır. Müvekkillerin yaşadığı mevcut durum meslek etik kurallarının da gerektirdiği şekilde tamamıyla gizli kalmaktadır.
 • Alfa Hukuk Bürosunda müvekkiller hukuki süreçle ilgi her zaman şeffaf bir şekilde bilgilendirilir.
 • Hukuk büromuza gelen her türlü uyuşmazlığın çözümünde hızlı çözüm alarak sonuçlandırmak hedeflenir.
 • Müvekkillerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak çalışmalarımızın en önemli parçasıdır.
 • Yalnızca mevcut hukuki ihtilafları çözümlemek yerine ileride müvekkillerin karşılaşacakları riskleri öngörerek oluşabilecek sorunlardan koruma amaçlı hukuki desteği sağlamaktadır.

Sultangazi Avukat Ücretleri

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile davaya bakacak olan avukatın vekalet ücreti tarifede belirtilen ücretlerin altında olamaz. 

Her hukuki işlemin mahiyeti birbirinden farklıdır. Bu sebeple belirlenecek ücrete etki eden birçok etken bulunur.

Sultangazi avukat ücreti:

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Sultangazi Avukatlık Hizmetleri

Hukuk Büromuz ;

 • Ceza davası ve ceza hukuku,
 • Ticaret ve şirketler hukuku,
 • Aile hukuku , çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve mal paylaşımı davası,
 • Miras davası ve hukuku,
 • Gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları,
 • İş ve işçi davaları,
 • Bilişim davaları, siber suçlar ve bilişim hukuku,
 • Şirket davaları,
 • Tazminat davası ve tazminat hukuku,
 • İcra ve iflas hukuku gibi birçok hukuk alanında Sultngazi avukatı olarak Sultangazi ilçesinde de avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Gibi birçok hukuk alanında Sultangazi avukatı olarak Sultangazi ilçesinde de avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Sultangazi Ceza Avukatı

Ceza hukuku, insanların ceza yasaları kapsamında gerçekleştirdikleri yasaya aykırı suç teşkil eden eylemlerini ve bu suçlara karşı uygulanan cezaları içeren bir hukuk dalıdır. Bu noktada Sultangazi ceza davalarına ilişkin olarak büromuzda:

 • Şikayette bulunma,
 • Savunma,
 • Adli kontrole itiraz
 • Cezaevi işlemleri gibi süreçleri sürdürülür.

Bunun yanı sıra mahkemede verilen tutukluluk kararlarına itiraz, duruşma hazırlığı yapma, delil sunma gibi işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanır.

Sultangazi Miras Avukatı 

Miras hukuku, bir kişinin ölümü, gaipliğiyle birlikte malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu doğrultuda ALFA Hukuk Bürosu faaliyet alanı olan miras hukuku alanında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Sultangazi miras avukatı:

 • Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Tasarrufun iptali,
 • Ecri misil,
 • Vakıf kurulması,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Veraset ilanı alınması,
 • Mirastan feragat sözleşmesinin oluşturulması vb. miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasın açılmasından ve hak sahiplerine mirasın intikal etmesine kadar bütün süreci takip ederler.

Sultangazi Gayrimenkul Avukatı 

Gayrimenkul davalarının teknik boyutları olmasından ötürü süreç iyi takip edilmelidir. Mevzuata aykırı hareket etmek, usul hataları ve benzeri sebeplerin davayı kaybetmeye yol açması mümkündür. Bununla birlikte hak kayıpları yaşanacaktır. Bu noktada uzman bir gayrimenkul avukatı ile sürecin takip edilmesi yapılacak muhtemel hataları ortadan kaldırırken hukuki hakkınız da korunacaktır. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda oldukça gelişme gösteren bir sektördür. Bu noktada Alfa Hukuk Bürosu, Sultangazi bölgesinde çeşitli alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da hukuki faaliyet göstermektedir.

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmeleri hazırlama,
 • Kadastro işlemleri,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Gayrimenkul alım satım sürecinde hukuki işlemler,
 • Tapuya şerhlerin yapılması gibi gayrimenkul hukukunun her alanında avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Sultangazi Ticari Şirket Avukatı 

Ticaret hukuku avukatı, şirketlerin çalışma içinde olduğu diğer şirketlerle, işçilerle, hizmet sunduğu kişilerle oluşan hukuki problemler ile ilgilenir. Şirketlerin lehine veya aleyhine açılan davaların takibini yapar.

Bu noktada Alfa Hukuk Bürosu şirket kuruluşu, şirketlerin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlama, birleşme, devralma ve buna benzer ticaret hukuku alanına giren her alanda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konuların hukuki boyutları düzenlenmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yaşayacağı hak kayıpları büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple her alanda olduğu gibi ticaret ve şirketler hukuku alanında da avukat desteği önem taşımaktadır.

Sultangazi Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı resmi bir tabir olmamakla birlikte aile hukuku ve türev davalara bakan avukatlar olarak adlandırılmaktadır. Halk dilinde boşanma davalarına bakan avukatlar boşanma avukatı olarak bilinmektedir. Boşanma avukatı; medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukukunda yaşanan uyuşmazlıklar sonucu gereken hukuki işlemleri yapan dava vekilidir. Boşanma ve boşanma süreci içerisinde nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi işlemleri hukuki yollarla çözmeye çalışır.

Sultangazi İş ve İşçi Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu doğrultuda hukuk büromuz işçi müvekkillerimiz adına ihbar, kıdem, kötü niyet tazminatı davalarına işe iade davalarına yönelik süreçleri takip etmektedir.

İş hukuku avukatı, uzmanlık gerektiren bir hukuk dalını kapsamaktadır. İş hukuku alanında avukatların görevleri kısaca şunlardır: Müvekkil şirketin işçi-işveren uyuşmazlıklarından doğan hukuki  ve davalarının takibini sağlar. Hukuki sorun doğmaması adına önleyici hukuk hizmeti olarak müvekkillerine iş hukukuna yönelik destek sağlar.

Sultangazi İcra Avukatı

İstanbul Sultangazi icra avukatı olarak sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • İcra Dosyalarının Takibi,
 • İcra Takibine İtiraz Etme,
 • Borca İtiraz Etme,
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi
 • İflas Prosedürleri Konuları,
 • İhtiyati Haciz Davası,
 • İhtiyati Hacze İtiraz Davası
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Menfi Tespit Davası,
 • İstirdat Davası

Sultangazi Yabancılar Avukatı 

İdari gözetim kararının kaldırılması, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, oturma izni, çalışma izni alma, vatandaşlık başvurusu yapma, sınırdışı kararına itiraz etme ve yargısal süreç başlatma, Türkiye’de şirket kurma, gayrimenkul alıp satma, yabancıların banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemlerini yürütmede destek sağlanır.

Sultangazi Bilişim Avukatı 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilişim suçları her geçen gün artmaktadır. Bilişim suçları teknik konular içerdiği için karmaşık ve zordur. Tüm bu süreçte iyi bir bilişim avukatı ile beraber ilerlemek oldukça önemlidir. Zira alanında uzman bir avukat soruşturma ve kovuşturma aşamasını yönlendirerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını kolaylaşacaktır. Alfa Hukuk bürosu müvekkillerine bu karmaşık süreçte gereken tüm hukuki yardımı sağlamaktadır.

Sultangazi Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınaî haklar avukatı; Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi davayı açarak hakkınızı koruyabileceğiniz veyahut eseriniz, buluşunuz hakkında hangi haklara sahip olduğunuz konusunda size hukuki danışmanlık vererek yol gösterecektir. Bununla birlikte fikri ve sınaî haklar avukatı marka, tasarım, patent, tescil işlemlerini veyahut Türk Patent Enstitüsü kararlarına iptal davasını açma veyahut lisans sözleşmesi gibi konuya ait bütün uyuşmazlıkların çözümü hakkında danışmanlık vermektedir.

Sultangazi Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Sultangazi Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile avukat ücreti konusunda

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı

Gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Sultangazi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Sultangazi, Küçükçekmece Adliyesine bağlıdır.

Sultangazideki Uyuşmazlıklara Hangi Avukatlar Bakar?

Bir avukat tüm dava işlemleri yürütme yetkisine ve bilgisine sahiptir. Herhangi bir konumun seçilip sadece o konumda mesleği icra etme zorunluluğu yoktur. Her avukat tüm hukuki mevzuatlardan doğan konulara hakimdir. Dolayısı ile avukatların mesleklerini icra etmeleri noktasında da şehir olarak dava alma sınırlamaları yoktur. İstanbul şehrindeki bir davaya bir başka ilden avukat bakabildiği gibi İstanbul’da olan bir avukatında başka bir ilden bir davayı yürütmesi olağan bir durumdur. Kısaca söyleyecek olursak İstanbul Sultangazi’deki uyuşmazlıklara İstanbul Barosuna kayıtlı olan bütün avukatların bakması mümkündür.  

Şimdi ara