Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır ?

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar ön görülen şartları yerine getirilmesiyle Türk vatandaşlığı kazanabilir. Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması için:

 • Ehliyet Şartı

Kişinin kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Kişinin kendi vatandaşı olduğu ülke kanununda kabul edilen erginlik halleri vatandaşlığa alınma müracaatında bulunması için yeterli olacaktır. Bu yaş şartının tamamlanması demek değildir. Kendi milli kanunlarında yaş dışında kabul edilmiş ergin olma halleri varsa bunlarda erginlik halinin varlığı bakımından yeterli olur. Örneğin Türk hukukunda kişi 18 yaşında ergin olabileceği gibi evlenme, hakim kararıyla da ergin olabilir.

 • İkamet Şartı

Türk hukukunda vatandaşlığa alınmak isteyen kişilerin “başvuru tarihinden geriye doğru beş yıl Türkiye’de kesintisiz” ikamet etmesi gerekir.

Bir yabancı Pasaport Kanunu’na uygun olarak ülkeye girmiş, kanuna uygun olarak ikamet izni almış ancak ikamet süresi bittiği halde yeniletmemiş ise, Türk kanunlarına göre Türkiye’de oturmasından bahsedilemez. Dolayısıyla izinsiz oturduğu bu süre, kesintisiz beş yıl Türkiye’de ikamet süresi hesabında dikkate alınmaz.

 • Yerleşme Niyeti

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişi “Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile göstermelidir.” Bu niyet ile kişi Türk toplumuna uyum sağlayacağını gösterme iradesi beklenir.

Yönetmelikte yerleşme niyetinin olduğunun göstergesi kabul edilmiştir:

 1. Türkiye’de taşınmaz mal edinmek,
 2. iş kurmak veya yurt dışındaki işini Türkiye’ye taşımak,
 3. sermaye yatırımı yapılması,
 4. çalışma iznine tabi olarak Türkiye’de çalışmak.
 • Sağlıklı Olmak

Kişinin genel sağlık bakımından kamu sağlığını tehlikeye atacak bir hatalığının bulunmaması gerekir.

 • İyi Ahlak Sahibi Olmak

Kişinin Türk toplumunun ahlak anlayışına göre iyi ahlak sahibi olması gerekir. Türk toplumunun ahlak anlayışının tespitinde Türk örf ve adetler dikkate alınır. Örneğin, hırsızlık, dolandırıcılık gibi toplumca hoş karşılanmayan hareketlerin meslek haline getirilmemiş olması ve mesleği ile kendisine ve ailesine yararlı bir birey olduğu konusunda kanaat oluşturması gerekir. Bu tespit İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak araştırma sonucunda sağlanır.

 • Türkçe Konuşmak

Kişinin yeteri kadar Türkçe konuşması aranır. Yeteri kadar Türkçe konuşması kavramından; toplumsal hayata uyum sağlayacak, güncel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar dil bilgisine sahip olması anlaşılır.

 • Geçimini Temin Edebilecek Gelir veya Meslek Sahibi Olmak

Türk vatandaşlığı almak isteyen kişinin; Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakacak kadar gelire veya mesleğe sahip olması gerekir. Bu nedenle kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere baktığına dair gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni belgesi, vergi levhası ibraz etmesi istenir.

 • Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından Engel Teşkil Edecek Bir Hali Bulunmamak

Milli güvenlik bakımından tehlike teşkil eden ve ülke bütünlüğünü bölücü faaliyetler içinde yer alan, destekleyen yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmaları engellenir. Örneğin, herhangi bir isyan, sabotaj, kaçakçılık, evrakta sahtecilik gibi kamu düzenini bozan faaliyetlerde yer almamış olmalılardır.

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İsteyen Yabancılar Hangi Hallerde Başvuruları Reddedilir?

 1. Yasal oturma izni olmayan veya yasal izni olduğu halde Türkiye’ye yerleşme niyeti olduğunu göstermeyen yabancılar,
 2. Sığınma veya iltica başvurusu sebebiyle Türkiye’de bulunanlar,
 3. Türkiye’de öğrenim amaçlı ikamet eden yabancı öğrenciler,
 4. Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar,
 5. Tedavi amaçlı Türkiye’de bulunan yabancılar
 6. Öğrenim gören çocuğuna refakat amacıyla ikamet eden yabancılar,
 7. Bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya tutuklu yabancılar

Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunması durumunda başvuruları reddedilir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmeyen yabancıların, sayılan hallerden birine haiz olmasıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile istisnai yollardan Türk vatandaşlığına alınabilirler.

 • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sanatsal alanlarda önemli faaliyetleri olan ya da olacağı düşünülen kişiler.
 • Vatandaşlığa alınması siyasi, idari veya herhangi bir sebeple zorunlu olan kişiler. Zorunlu sebepler tespitinde yetkili makam Cumhurbaşkanı’ndadır.
 • Türk soyundan veya Türk kültürüne bağlı olan, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye geldiklerinde İskan Kanuna göre göçmen kabul edilirler. İskan Kanuna göre Türk soyu ve Türk kültürüne bağlı olmalarının tespitinde Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kişiye Türk vatandaşlığını doğrudan kazandırmaz. Türk vatandaşı ile evlenen kişinin, Türk vatandaşlığı kazanması için:

 • Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli ve evliliği devam ediyor olan,
 • Aile birliği içerisinde yaşama,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama

Şartlarının varlığı halinde başvuruda bulunulabilir. Vatandaşlığa alınma müracaatının yapıldığı İldeki Emniyet Müdürlüğünce başvuru şartlarının araştırması yapılır.

Türkiye’de Belli Miktarda Yatırım Yapacak Olan Yabancılar

Cumhurbaşkanınca belirlenecek tutarda yatırım yapan yabancıların, istisnai yoldan yararlanarak Türk vatandaşlığı kazanabilir. Yatırımın nitelik, kapsam ve miktarının tespitinin ne olduğu TVKUY’ne; 12.12.2016 tarihli, 9601 sayılı karar ve 05.05.2017 tarih,10008 sayılı karar ile ilave yapılarak belirlenmiştir.

Şimdi ara