Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Tuzla Avukat ve Hukuk Büroları

Tuzla Avukat ve Hukuk Büroları

Avukat Mehmet Genç, Tuzla avukat ve hukuk büroları ile Tuzla bölgesindeki hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermektedir. Hukuk büromuz, İstanbul’da faaliyetlerini sürdürmektedir.  Müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıklar; güncel kanunlara göre değerlendirilir ve somut uyuşmazlıkların niteliği doğrultusunda çözüme ulaşmak için hukuki yol haritası çizilerek en doğru sonuca ulaşılır.

Avukat Mehmet Genç İletişim Bilgileri 

Tuzla Avukat Telefon Numarası: 0545 443 22 43 – 0212 273 19 99

E-Posta Adresi: info@avmehmetgenc.com

Adres: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı 38/8  Tuzla / İSTANBUL

Hukuk Büromuzun Çalışma Şekli 

 • Hukuk büromuz, müvekkillerine verilecek hukuki destek ve dosya takibi ile öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olma misyonunu benimsemektedir.
 • Öncelikli olarak müvekkil bilgileri saklı tutulmaktadır. Müvekkillerin yaşadığı mevcut durum meslek etik kurallarının da gerektirdiği şekilde tamamıyla gizli kalmaktadır.
 • Hukuk büromuzda müvekkiller, hukuki süreçle ilgi her zaman şeffaf bir şekilde bilgilendirilir.
 • Hukuk büromuza gelen her türlü uyuşmazlığın çözümünde hızlı çözüm alarak sonuçlandırmak hedeflenir.
 • Müvekkillerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak çalışmalarımızın en önemli parçasıdır. 

Çalışma Alanları

Hukuk büromuz İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Tuzla avukatı olarak da birçok faaliyeti yürütmektedir.

 • Boşanma ve aile hukuku çerçevesinde nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet, evlilik dışı çocuk, mal paylaşımı, kayyımlık işlemlerine dair hukuki süreci takip etmek,
 • Haciz ve icra işlemlerine ilişkin davaları yürütmek
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi miras hukuku alanında temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamak
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yolunda hukuki destek sağlamak
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veya tasfiyesi gibi konularda hukuki destek sağlamak
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalara bakmak

vb. konularda da müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkların çözüme ulaşması için avukatlık ve danışma hizmeti sağlanmaktadır.

Tuzla Avukat Ücretleri 

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile davaya bakacak olan avukatın vekalet ücreti tarifede belirtilen ücretlerin altında olamaz. 

Her hukuki işlemin mahiyeti birbirinden farklıdır. Bu sebeple ücrete etki eden birçok etken mevcuttur. Tuzla avukat ücreti  konusunda işin kapsamı, işlerin çeşitliliği, sürecin uzunluğu, karmaşıklığı gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Tuzla Avukatlık Hizmetleri 

Hukuk Büromuz ile  ;

 • Ceza hukuku,
 • Ticaret ve şirketler hukuku,
 • Aile hukuku,
 • Miras hukuku,
 • Gayrimenkul hukuku,
 • İş hukuku,
 • Bilişim hukuku,
 • Şirket hukuku,
 • Tazminat hukuku, , 
 • İcra ve iflas hukuku

gibi birçok hukuk alanında Tuzla avukatı olarak Tuzla ilçesinde de avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Tuzla Ceza Avukatı

Tuzla ağır ceza avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, ceza hukuku , ağır ceza davaları, ceza davaları ve asliye ceza davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Ceza hukukunda uzmanlaşmış avukata, ceza avukatı denir. Ceza avukatı olarak ceza davalarında müvekkillerimize her türlü sonucu şeffaf bir şekilde anlatarak ilerlemekteyiz.Çünkü kişilerin dahil oldukları ceza soruşturması ve kovuşturması evrelerinde alanında uzman avukatların desteğini almaları oldukça önem taşır. Zira sürecin hızlı çözümlenmesi ve herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek için hukuki destek gerekir.

Hukuk büromuz soruşturma aşamasına dahil olan şikayette bulunma, savunma, adli kontrole itiraz ve cezaevi işlemleri gibi süreçleri, kovuşturma aşamasında yer alan duruşma hazırlığı yapma, tutukluluğa itiraz etme, delil sunma gibi işlemleri sürdürür 

Tuzla Miras Avukatı  

Tuzla miras avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, miras hukuku ve miras davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Miras hukuku, bir kişinin ölümü, gaipliğiyle birlikte malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Hukuk büromuz faaliyet alanı olan miras hukuku alanında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Tuzla miras avukatları;

Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasın açılmasından hak sahiplerine mirasın intikal etmesine kadar bütün süreci takip ederler. Fakat bu süreçte dava sürelerini kaçırmamak ve hak kayıplarına uğramamak önem taşımaktadır. Dolayısı ile müvekkillerimize tüm bu hukuki süreçte gereken destek sağlanmaktadır.

Tuzla Gayrimenkul Avukatı 

Tuzla gayrimenkul avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul avukatı olarak müvekkillerin yaşadığı sıkıntılarla alakalı çalışmalar yapmaktadır. Bir avukat tüm dava işlemleri yürütme yetkisine ve bilgisine sahiptir. Dolayısı ile herhangi bir hukuk konusunun seçilip sadece o alanda mesleği icra etme zorunluluğu yoktur. Her avukat tüm hukuki mevzuatlardan doğan konulara hakimdir. Ancak bir avukat bir konuda uzmanlaşmış ve çalışmalar yaparak deneyim sahibi olabilmektedir. Dolayısı ile uygulamada gayrimenkul avukatı olarak adlandırılan avukatlarda; gayrimenkul alanında deneyim kazanarak uzmanlaşmış avukatlardır.

Gayrimenkul alanında hizmet veren Hukuk Büromuz müvekkillerine kira bedeli tespit, ortaklığın giderilmesi, geçit hakkı, irtifak hakkı davları, gayrimenkullerin alınması, satılması, kiralanması ve buna benzer gayrimenkul hususunda karşılaşılabilecekleri tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümü noktasında destek sağlar.

Tuzla Ticari Şirket Avukatı  

Tuzla ticari şirket avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. Ticari şirketlere ilişkin hukuki işlemlerin incelendiği bir hukuk dalıdır. Ticari yaşamda bahsi geçen meblağlar oldukça büyük olabilmektedir. Birçok karmaşık düzenleme bulunan ticaret yaşamında mutlaka ticari dava avukatı yahut ticari danışmanlık hizmeti veren hukuk bürosu ile birlikte çalışmak gerekir. Zira gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yaşayacağı hak kayıpları büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple her alanda olduğu gibi bu alanda da avukat desteği önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra;

 • Anonim şirketin esas sermayesi 250.000 TL olan ve daha üzeri olarak belirlenmişse
 • Anonim şirketin sermayesi; esas sermaye artırımı yoluyla 250.000 TL ve daha üzeri olarak artırım yoluna gidilmişse,

avukat bulundurmaları zorunludur. Dolayısı ile avukat bulundurması zorunlu olan şirketlere de avukatlık desteği sağlanır.

Hukuk büromuz Tuzla ticaret ve şirketler hukuku alanında danışmanlık ve dava takibi konusunda gerekli hukuki destek sağlar. Şirket kurulumu, iç işlerin hukuka uygunluğunu oluşturma, sözleşme hazırlama, birleşme, bölünme devralma süreçlerini şeffaf bir şekilde yürüterek avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Tuzla Boşanma Avukatı

Tuzla boşanma avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, boşanma hukuku, çekişmeli boşanma davası, mal paylaşımı davası ve anlaşmalı boşanma davası gibi miras davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Tuzla çekişmeli boşanma avukatı olarak Avukat Mehmet Genç boşanma sürecinin tamamında müvekkillerine davalar ile ihtilafların giderilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Aile hukuku, medeni kanunun en kapsamlı kısmıdır. Boşanma, evlilik birliğinin yasal anamda sona ermesi anlamına gelir. Hukuk büromuz ; evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine hizmet verir.

Tuzla boşanma avukatı bu tedbir taleplerinin usulüne uygun olarak Aile Mahkemesi’ne iletilmesi sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Tuzla İş ve İşçi Avukatı 

Tuzla iş ve işçi avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, iş hukuku ve iş davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Hukuk büromuz Tuzla iş hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, istifa sürecini hukuki zemine dayandırma, kıdem ihbar kötü niyet tazminatı vb. işçi alacak davalarını yürütme gibi konularda avukatlık ve danışma hizmeti sağlar.

Tuzla İcra Avukatı 

Tuzla icra avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, icra ve iflas hukuku ve icra ve iflas davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. İcra hukuku borçlu ve alacaklı ilişkilerini konu almaktadır. Tuzla icra avukatı olarak sunulan hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • İcra Dosyalarının Takibi,
 • İcra Takibine İtiraz Etme,
 • Borca İtiraz Etme,
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi
 • İflas Prosedürleri Konuları,
 • İhtiyati Haciz Davası,
 • İhtiyati Hacze İtiraz Davası
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Menfi Tespit Davası,
 • İstirdat Davası

Tuzla Yabancılar Avukatı 

Tuzla yabancılar avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, yabancılar hukuku, oturum izni, çalışma izni, vatandaşlık alma gibi yabancılar hukuku davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. İdari gözetim kararının kaldırılması, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, oturma izni, çalışma izni alma, vatandaşlık başvurusu yapma, sınırdışı kararına itiraz etme ve yargısal süreç başlatma, Türkiye’de şirket kurma, gayrimenkul alıp satma, yabancıların banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemlerini yürütmede destek sağlanır.

Tuzla Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Tuzla marka ve patent avukatı olarak Avukat Mehmet Genç, fikri mülkiyet hukuku ve marka patent davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Fikri ve sınaî haklar avukatı; Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi davayı açarak hakkınızı koruyabileceğiniz veyahut eseriniz, buluşunuz hakkında hangi haklara sahip olduğunuz konusunda size hukuki danışmanlık vererek yol gösterecektir. Bununla birlikte fikri ve sınaî haklar avukatı marka, tasarım, patent, tescil işlemlerini veyahut Türk Patent Enstitüsü kararlarına iptal davasını açma veyahut lisans sözleşmesi gibi konuya ait bütün uyuşmazlıkların çözümü hakkında danışmanlık vermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular 

Tuzla Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Vekalet ücretleri en alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” uyarınca düzenlenmektedir. Dolayısı ile avukat ücreti konusunda

 • İşin kapsamı,
 • İşlerin çeşitliliği,
 • Sürecin uzunluğu,
 • Karmaşıklığı

Gibi hususla çerçevesinde İstanbul Barosunun belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi gözetilerek ücretlendirme yapılır.

Tuzla'daki Uyuşmazlıklara Hangi Avukatlar Bakar?

Bir avukat tüm dava işlemleri yürütme yetkisine ve bilgisine sahiptir. Herhangi bir konumun seçilip sadece o konumda mesleği icra etme zorunluluğu yoktur. Her avukat tüm hukuki mevzuatlardan doğan konulara hakimdir. Dolayısı ile avukatların mesleklerini icra etmeleri noktasında da şehir olarak dava alma sınırlamaları yoktur. İstanbul şehrindeki bir davaya bir başka ilden avukat bakabildiği gibi İstanbul’da olan bir avukatında başka bir ilden bir davayı yürütmesi olağan bir durumdur. Kısaca söyleyecek olursak İstanbul Tuzla’deki uyuşmazlıklara İstanbul Barosuna kayıtlı olan bütün avukatların bakması mümkündür. 

Şimdi ara