Haksız Tahrik Nedir?

Haksız Tahrik Nedir?

 • 6 Şubat 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanı
Ölüm İzni Nedir?

Ölüm İzni Nedir?

 • 2 Şubat 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Kamu personelinin ve özel sektör çalışanının yararlanabildiği bir izin türü olan ölüm izni, bu kişilerinin kanunda sayılmış olan yakınlarının ölümü halinde çalışmaması için verilen izindir. Ölüm izni kullanıldığı süreler
Zincirleme Suç Nedir? (TCK 43)

Zincirleme Suç Nedir? (TCK 43)

 • 30 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Zincirleme suç hükümlerine göre bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar a
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

 • 26 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Türk Ceza Kanununun 135. Maddesinde yer verilen düzenlemeye göre kimliği belli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile suç meydana gelmektedir.
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

 • 23 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Özel hayat; kişinin yalnızca başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardındaki yaşantısından ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, kişinin istediğinde başkalarıyla paylaştığı bilgileri içerir.
Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası

 • 19 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üretmek, ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle koymak parada sahtecilik suçunu oluşturur.
Kişisel Verileri Yayma Suçu ve Cezası

Kişisel Verileri Yayma Suçu ve Cezası

 • 17 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Türk Ceza Kanununun 135. Maddesinde yer verilen düzenlemeye göre kimliği belli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile suç meydana gelmektedir.
Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Değiştirilmesi Davası

 • 12 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Türk Medeni Kanununun 346. Maddesi uyarınca çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.
Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

 • 9 Ocak 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Mala zarar verme suçunun düzenlemesi amaçlanan ile değerinin düşürülmesi veya yok edilmesine karşı eşyanın değeri korunmaktadır.
Soru Sor Şimdi Ara