Suçluyu Kayırma Suçu ve Cezası

Suçluyu Kayırma Suçu ve Cezası

 • 25 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Suçluyu kayırma suçu, bir kişinin suç işlemiş olan bir kimseye tutuklama, yakalama, araştırma veya hükmün infazı gibi süreçlerden kurtulmasını sağlamayı amaçlayan bir suçtur. Suçluyu kayırma, suçun işlenmesine yardım veya destek s
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu ve Cezası

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu ve Cezası

 • 23 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, bir suçun işlenmesiyle ilgili olarak gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yapılan hareketlerdir. Bu suç, hakkında soruşturma başlatılmış olsun veya olmasın işlenen bir
Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu ve Cezası

Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu ve Cezası

 • 21 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Siyasi haklar, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Bireylerin siyasi faaliyetlerde bulunma, siyasi partilere üye olma veya ayrılma, seçimlere katılma ve kamu görevlerine aday olma gibi hakları, demokratik sürecin işleyişini sağl
Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası

 • 18 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu, bireylerin toplumun düzenini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan kamu hizmetlerinden yararlanmalarının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka
Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası

Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu ve Cezası

 • 16 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Eğitim ve öğretim hakkı, insan hakları evreninde en temel ve vazgeçilmez haklardan biridir. Her bireyin eğitim alabilme ve öğrenme özgürlüğüne sahip olması, kişisel gelişimini sağlama, toplumsal yaşama aktif katılımını artırma ve g
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ve Cezası

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ve Cezası

 • 14 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, suç gelirlerini meşrulaştırarak bu değerlerin ekonomik sisteme dahil edilmesini amaçlayan bir suçtur. Bu suç tipi, suçtan elde edilen paraların yurt dışına transfer edilmesi veya ka
Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme Suçu ve Cezası

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme Suçu ve Cezası

 • 11 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletme suçu, toplum güvenliği için tehlike arz eden maddelerin izinsiz olarak bir yerden başka bir yere nakledilmesi, muhafaza edilmesi, satılması, satın alınması veya üretilmesi durumunda işlenen
Örgüt Kurma Suçu ve Cezası

Örgüt Kurma Suçu ve Cezası

 • 9 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Örgüt kurma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu madde, örgütlenmiş bir şekilde suç işlemek amacıyla bir araya gelen kişilerin cezalandırılmasını hedeflemektedir.
Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu ve Cezası

Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu ve Cezası

 • 7 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Devletin güvenliğini sağlamak ve devlet sırlarının gizli kalmasını temin etmek önemli bir konudur. Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı Kanun'un 333. maddesi, "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlığı altında, Devlet Sırların
Şimdi ara