Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu ve Cezası

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu ve Cezası

 • 4 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Devletin güvenliği ve iç veya dış siyasal yararları, bir ülkenin istikrarı, bağımsızlığı ve vatandaşlarının güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bu tür bilgilerin korunması, devletin işleyişi ve toplumun refahı için elze
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu ve Cezası

 • 2 Ağustos 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler, toplum sağlığına ve bireylerin yaşamlarına zarar veren tehlikeli maddelerdir. Bu maddelerin kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına, bağımlılığa ve suç faaliyetlerine yol açabilir.
Kısırlaştırma Suçu ve Cezası

Kısırlaştırma Suçu ve Cezası

 • 31 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Kısırlaştırma suçu; bir kadın veya erkeğin çocuk yapma yeteneğinin (üreme yeteneği) hayat boyu ortadan kaldırılmasına yol açan bir tıbbi müdahale yapılmasıyla oluşur (5237 sayılı TCK m.101). Kısırlaştırma, mağdurun cinsel işlev
Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası

 • 28 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Kıymetli damgada sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 199. maddesinde kamu güvenine karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenen sahtecilik suçlarından biridir.
Terk Suçu ve Cezası

Terk Suçu ve Cezası

 • 26 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Terk suçu, kişinin kendini idare edemeyecek durumda olan ve başkasının koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğü altında bulunan bir kişiyi kendi hâline terk etmesiyle oluşan bir tehlike suçudur.
İrtikap Suçu ve Cezası

İrtikap Suçu ve Cezası

 • 24 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
İrtikap suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinde düzenlenen bir suçtur ve kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu suç, kamusal faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, görevi kötüye kullanarak ya da görevi yapm
Silah Sağlama Suçu ve Cezası

Silah Sağlama Suçu ve Cezası

 • 21 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Silah sağlama suçu, bir örgüte silah temin etme veya örgütsel faaliyet için silah nakletme veya depolama gibi eylemleri içeren bir suçtur. Bu eylemler, örgütün faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan silahları sağlamak amacıyla
Silahlı Örgüt Suçu ve Cezası

Silahlı Örgüt Suçu ve Cezası

 • 19 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Silahlı örgüt, anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla, siyasi hedefleri olan bir yapılanma olarak tanımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 314. Maddesi'nde bu suç düzenlenmiş ve suçun unsurları belirlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan Suçu ve Cezası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan Suçu ve Cezası

 • 17 Temmuz 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçunu tanımlamaktadır. Bu suç, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi iktidarına ve Devlet otoritesine karşı silahlı bir isyana teşvik etmek ya da silahlı isy
Şimdi ara