Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası

 • 2 Haziran 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu Türk Ceza Kanunun 123. Maddesinde düzenlenmiştir. Suç “Hürriyete Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiştir.
İnsan Üzerinde Deney Suçu ve Cezası

İnsan Üzerinde Deney Suçu ve Cezası

 • 1 Haziran 2023
 • Avukat Mehmet Genç
İnsanların üzerinde yapılan deneylerin vücut dokunulmazlığı, insan onuru, yaşam hakkı, sağlık hakkı, özel hayatın gizliliği gibi hakların olumsuz etkilenmesine yol açması mümkündür. Dolaysıyla insan üzerinde deney yapılması çok
Karşılıksız Yararlanma Suçu ve Cezası

Karşılıksız Yararlanma Suçu ve Cezası

 • 29 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Karşılıksız yararlanma suçu, TCK 163. maddesinde Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında yer alır. Bu suç elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi hizmetlerin sahibinin rızası dışında kullanılması veya kamuya açık bir yerde içec
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

 • 26 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenmesi mümkün olan bir suçtur. Burada özel kast aranmamıştır, genel kast yeterlidir.
Ticari Sırların Açıklanması Suçu ve Cezası

Ticari Sırların Açıklanması Suçu ve Cezası

 • 24 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesinde ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu düzenlenmiştir. Bu suç ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar kategorisi içerisindedir.
Emre İtaatsizlik Suçu ve Cezası

Emre İtaatsizlik Suçu ve Cezası

 • 22 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Emre itaatsizlikte ısrar suçu işlendiğinde kişi hakkında beraat kararı verilmedikçe kişinin meslekle ilişiği kesilecektir. Bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi durumunda dahi böyledir. Bu sebeple emre itaatsizli
Yalan Yere Yemin Suçu ve Cezası

Yalan Yere Yemin Suçu ve Cezası

 • 19 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Yalan yere yemin suçu Türk Ceza Kanununun “Adliyeye Karşı Suçlar” kısmında yer almaktadır.
Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

 • 17 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Vergi kaçakçılığı suçu, bir bireyin veya işletmenin vergi yasalarını ihlal ederek vergi ödemekten kaçınması veya vergi beyannamelerinde yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgiler sunması anlamına gelir.
Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Suçu ve Cezası

 • 15 Mayıs 2023
 • Avukat Mehmet Genç
Şantaj suçunun hangi şekilde gerçekleştiğinin ceza aşamasında farklılığı yoktur. Bu bağlamda şantaj suçunun cezası her türü için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezasıdır.
Şimdi ara