Etiketler

Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu ve Cezası
İçindekilerGizle

 1. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Nedir? (TCK 329)
 2. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun Unsurları
 3. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun Cezası
  1. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Ceza İndirimi
  2. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Cezayı Artıran Haller
 4. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun Para Cezasına Çevrilmesi
 5. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Zamanaşımı
 6. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
 7. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Etkin Pişmanlık
 8. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Şikayet Süresi
 9. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Şikayetten Vazgeçme
 10. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Uzlaşma
 11. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Teşebbüs
 12. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda İştirak
 13. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Görevli Mahkeme
 14. Sık Sorulan Sorular
  1. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Nedir?
  2. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Zamanaşımı Kaç Yıl?
  3. Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Uzlaştırmaya Tabii mi?

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Nedir? (TCK 329)

Devletin güvenliği ve iç veya dış siyasal yararları, bir ülkenin istikrarı, bağımsızlığı ve vatandaşlarının güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bu tür bilgilerin korunması, devletin işleyişi ve toplumun refahı için elzemdir. Bu nedenle, birçok ülke, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçunu ciddi bir şekilde ele almaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nun 329. maddesinde, "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlığı altında, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kişilerin suç işlediği belirtilmektedir. Bu suç, devletin güvenliği ve siyasal çıkarlarına zarar verme potansiyeline sahip olan bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgilidir.

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgiler, askeri stratejiler, ulusal savunma planları, devletin iç ve dış politikalarıyla ilgili hassas bilgiler, uluslararası ilişkilerde kullanılan gizli belgeler ve benzeri verileri içerebilir. Bu bilgiler, devletin çıkarlarına zarar verebilecek kişilerin veya grupların eline geçtiğinde, ulusal güvenlik açısından ciddi tehditler oluşturabilir.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklayan kişiler, Türk Ceza Kanunu'na göre beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçun cezası, caydırıcı bir önlem olarak belirlenmiştir ve bu şekilde devletin güvenliği ve siyasal çıkarlarının korunması hedeflenmektedir.

Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin bilgilerin açıklanması suçu, demokratik bir toplumda sınırları belirlenmiş bir özgürlük ve sorumluluk dengesi çerçevesinde ele alınmalıdır. Özellikle basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin korunması da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun Unsurları

Devletin güvenliği ve iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, devletin ve toplumun çıkarlarını korumak amacıyla önemli bir suç olarak kabul edilmektedir. Bu suçu anlamak ve değerlendirmek için, suçun unsurlarını ayrıntılı bir şekilde incelemek önemlidir. İşte Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun unsurları:

Suçun maddi unsuru olan "açıklama", devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları gereği niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin bir veya birden fazla kişiye herhangi bir şekilde bildirilmesini veya nakledilmesini ifade eder. Bu açıklama, sözlü, yazılı, elektronik veya diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirilebilir. Önemli olan nokta, bilgilerin devletin güvenliği veya siyasal çıkarları açısından gizli nitelik taşıması ve bu bilgilerin bir şekilde ifşa edilmesidir.

Suçun nitelikli unsurları, suçun daha ağırlaşmış hallerini ifade eder. Bu unsurlar, suçun işleniş şekline veya sonuçlarına göre belirlenir. İlgili maddeye göre, suça ilişkin nitelikli unsurların açıklaması maddenin ikinci fıkrasının gerekçesinde bulunmaktadır. Bu nedenle, suçun nitelikli unsurlarını anlamak için ilgili maddenin ikinci fıkrasına başvurulmalıdır.

Suçun üçüncü fıkrasında belirtilen unsur, failin taksirle suçu işlemesi durumunda cezalandırılmasını ifade eder. Yani, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarının gizli kalması gerektiği bilgilerin taksirle ifşa edilmesi durumunda suç işlenmiş kabul edilir. Bu durumda, failin bilerek ve isteyerek hareket etmediği, ancak dikkatsizlik, özensizlik veya ihmal sonucu suçu işlediği kabul edilir.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, devletin güvenliği ve çıkarları açısından büyük bir öneme sahiptir. Suçu işleyen kişiler, devletin iç ve dış politikalarını, savunma stratejilerini, uluslararası ilişkilerini ve benzeri gizli bilgileri ifşa etmek suretiyle ciddi tehlikelere yol açabilirler. Bu nedenle, suçun unsurları belirlenerek cezai yaptırımlar uygulanarak devletin güvenliği ve siyasal yararları korunmaya çalışılır. Suçu işleyen kişiler, ciddi hukuki sonuçlarla karşılaşabilirler ve adalet önünde hesap verirler.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 329. Maddesine göre suçun cezası:

 • Devletin güvenliği veya iç̧ veya dış̧ siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye beş̧ yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Fiil, savaş̧ zamanında işlenmiş̧ veya Devletin savaş̧ hazırlıklarını veya savaş̧ etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan on beş̧ yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş̧ ise birinci fıkrada yazılı olan halde, faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin varlığı halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Ceza İndirimi

Türk Ceza Kanunu’nun 329. Maddesinin 3. fıkrasında cezada indirim sebebi düzenlenmiştir. Buna göre fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş̧ ise birinci fıkrada yazılı olan halde, faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin varlığı halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Cezayı Artıran Haller

Türk Ceza Kanunu’nun 329. Maddesinde düzenlenen devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçunun 2. fıkrasında cezayı ağırlaştırıcı hal düzenlenmiştir. Buna göre fiil, savaş̧ zamanında işlenmiş̧ veya Devletin savaş̧ hazırlıklarını veya savaş̧ etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa, faile on yıldan on beş̧ yıla kadar hapis cezası verilir.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunun Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, mahkeme tarafından, failin bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. Adli para cezasına çevirme yalnızca kısa süreli hapis cezalarında uygulama alanı bulabilecektir. Hükmedilen hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi için verilen cezanın 1 yıl veya daha altında bir hapis cezası olması gereklidir. Adli para cezası tek başına veyahut hapis cezası ile birlikte uygulanan bir yaptırım türüdür. Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu nedeniyle verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Zamanaşımı

Zamanaşımı, suçun işlenmesinden itibaren dava açılmamış olması durumunda veya dava açılmışsa da süresi içinde sonuçlandırılmamış olması durumunda davanın düşmesine sebep olacak hukuk süresi içinde sonuçlandırılmamış olması durumunda davanın düşmesine sebep olacak hukuk terimidir. Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren on beş yıldır. Dava zamanaşımı suçun üzerinden belirli bir süre geçmekle dava açılmamışsa veya açılmış olmakta birlikte davanın sonuçlandırılmaması durumunda davanın düşmesine yol açan ve soruşturma ve kovuşturma işlemlerine engel olan bir ceza hukuku müessesesidir. 

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu için yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının (HAGB) amacı kişileri ıslah etmektir. İki yıl veya altında olan hapis cezalarının varlığı halinde kişilere belirli bir denetim süresi verilir. Bu süre içerisinde failin kurallara uygun hareket etmesi sonucunda verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmayarak ortadan kalkar ve adli sicil kaydında da görülmez. Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçunun cezasının 2 yılın üstünde olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve failin hiç ceza almamasına ya da aldığı cezada indirim yapılmasına yol açan düzenlemedir. Buna göre fail mağdura karşı yaratmış olduğu zarardan pişmanlık duyarak zararı gidermeye yönelik hareket ederse bu durumda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. Etkin pişmanlık her suç tipinde uygulanabilen bir düzenleme değildir. Yalnızca düzenleme bulunan suç tipleri için uygulamak mümkün olur.  

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlardan bazıları şikayete tabidir. Ancak devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu şikayete tabi değildir ve savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılacaktır. Suçtan mağdur olan kişi, yargılama aşamasında şikayetçi olmadığını belirtse bile davaya veya failin cezasına bir etkisi olmayacaktır. 

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, şikayete tabi olmayan suçlar arasındadır ve savcılık tarafından resen soruşturulur. Bu sebeple şikayetten vazgeçme herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Şikayetten vazgeçildiğinde dava düşmeyecek yargılama devam edecektir.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Uzlaşma

Türk hukuk sisteminde uzlaşma, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden, arabuluculuk veya diğer yollarla çözülmesidir. Uzlaşma, genellikle tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşir ve hukuki bir bağlayıcılığı vardır. Uzlaşma, tarafların uzun süreli bir hukuk mücadelesinden kaçınmasına yardımcı olur.  Ancak devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, uzlaştırma kapsamına alınmayan suçlar arasındadır ve bu suç nedeniyle uzlaşma yapılamaz.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Teşebbüs

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise faaliyeti teşebbüs aşamasında kalmış olur. Suç tamamen yararın sağlanmasıyla tamamlandığından, failin elinde olmayan nedenlerden dolayı tamamlanamaması durumunda teşebbüs söz konusu olur. Bu suçun kasten işlenmesi durumunda teşebbüs mümkün iken üçüncü fıkrada yer alan taksirle işlenmesi halinde teşebbüs mümkün olmayacaktır.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda İştirak

İştirak, bir suçun işlenmesine katılan birden fazla kişinin bulunması durumunda söz konusu olur. İştirak, suçun işleniş şekline göre azmettiren, yardım eden, dolaylı fail veya müşterek fail şeklinde olabilir. Cezai sorumluluk, somut olayın özelliklerine göre iştirakin türüne göre belirlenir. 

Suça iştirak, 5237 sayılı TCK’nın 37’nci maddesinde “Faillik”, 38’inci maddesinde “Azmettirme”, 39’uncu maddesinde “Yardım etme” ve 40’ıncı maddesinde “Bağlılık kuralı” başlığı altında düzenlenmiştir.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçunda Görevli Mahkeme

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu için yargılama yapmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Sık Sorulan Sorular

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Nedir?

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları gereği gizli kalması gereken bilgileri ifşa eden kişinin cezalandırıldığı bir suçtur. Bu suç, devletin iç ve dış politikalarını, savunma stratejilerini veya uluslararası ilişkilerini tehlikeye atabilecek nitelikteki bilgilerin açıklanmasını kapsar. Suçun amacı, devletin güvenliğini ve siyasal çıkarlarını korumaktır.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Zamanaşımı Kaç Yıl?

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu için yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu Uzlaştırmaya Tabii mi?

Uzlaşma, tarafların uzun süreli bir hukuk mücadelesinden kaçınmasına yardımcı olur.  Ancak devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, uzlaştırma kapsamına alınmayan suçlar arasındadır ve bu suç nedeniyle uzlaşma yapılamaz.

Şimdi ara