Etiketler

Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Söz konusu cezalar her sene değişmekte olup, 2024 yılı için;

  • İşe başlama bildirgesinin verilmemesi halinde 20.016,00 TL,
  • SGK beyannamesinin verilmemesi durumunda 20.016,00 TL,
  • 1 ay boyunca sigortasız çalıştırılması halinde 41.000,00 TL,
  • İşçi sigortasız olarak 2 aydır çalıştırılıyorsa cezası 82.000,00 TL,
  • yıl sigortasız işçi çalıştırma cezası işe giriş harici ortalama cezası 240.000,00 TL’dir
  • Sigortasız çalıştırılan işçiye ait primlerin geç ödenmesine ilişkin gecikme cezası,
  • Teşvik primlerinden yararlanamama,
  • İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı tazminatlar ve bağlanacak olan gelirlerin işverence ödenmesi.

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Göstergesi Nedir?

İş dünyasında, işçilerin haklarını koruma ve sosyal güvenliklerini sağlama konusu oldukça önemlidir. Türkiye'de de bu hakların korunması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, ne yazık ki, bazı işverenler halen işçilerin sosyal güvenlik haklarını göz ardı ederek, sigortasız bir şekilde çalıştırabilmektedirler. Sigortasız işçi çalıştırma, yasalara aykırı bir uygulama olup, işverenler ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bir işverenin işçilerini sigortasız olarak istihdam etmesi, sadece işçinin değil, aynı zamanda işverenin de riske girdiğini gösterir. Türkiye'deki mevzuat açık bir şekilde işçilerin sigortalanmasını zorunlu kılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 7/a bendine göre, işe başlanan tarihten itibaren işverenin işçiyi sigortalı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu, işçinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, emeklilik haklarını kazanabilmesi ve iş kazası veya meslek hastalığı durumunda tazminat talep edebilmesi için önemlidir.

İşçinin SGK'ya işe giriş bildirgesi yapılmamış olması, sigortasız olarak çalıştığının en belirgin göstergesidir. İşverenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, işçi hak kayıpları yaşarken, işveren de ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Sigortasız işçi çalıştırma, işçinin sosyal güvenliğini riske atmanın yanı sıra, işverenin de yasal sorumluluklarını ihlal etmesi anlamına gelir.

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Şikayet Yolları: Haklarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?

İşçilerin haklarının korunması ve sosyal güvencenin sağlanması, çalışma yaşamının temel prensiplerindendir. Ancak, maalesef bazı işverenler, işçilerin sigorta primlerini ödememe veya eksik ödeme gibi yasa dışı uygulamalara başvurabilmektedir. Sigortasız işçi çalıştırma durumunda işçilerin bu duruma karşı çıkabilmesi için belirli yasal haklar ve şikayet yolları bulunmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başvurusu: Sigortasız çalıştığınızı tespit ettiğinizde, ilk adımınız en yakın SGK birimine başvurmak olmalıdır. SGK, işçilerin sigorta primlerinin düzenli bir şekilde yatırılıp yatırılmadığını kontrol edecek ve gerekli yasal işlemleri başlatacaktır.

ALO 170'i Arama: İşçiler, sigortasız çalıştırma durumunu ALO 170'i arayarak yetkililere bildirebilirler. ALO 170, işçilerin kimlik bilgilerini gizli tutarak şikayetlerini alır ve hızlı bir şekilde değerlendirir. Bu şekilde, işçilerin haklarının korunması için etkili bir yol sunar.

İş Hukuku Avukatından Danışmanlık Almak: Eğer işe giriş bildirgeniz yapılmamış ve sigortasız olarak çalıştırıldığınızı düşünüyorsanız, bir iş hukuku avukatından profesyonel danışmanlık almak önemlidir. İş hukuku uzmanları, işçilerin yasal haklarını korumak için gereken adımları atmanızda size yardımcı olacak ve hukuki süreçte sizin yanınızda olacaklardır.

Sigortasız İşçi Çalıştırma ve Tazminat Hakları: Yasal Koruma Yolları

İşçi haklarının güvence altına alınması, iş hukuku alanında önemli bir konudur. Maalesef, bazı durumlarda işverenler sigortasız olarak işçi çalıştırabilmekte ve bu durum işçilerin tazminat haklarını etkileyebilmektedir. 

Kıdem Tazminatı ve Sigortasız İşçi Çalıştırma: Kıdem tazminatı, bir işçinin belirli bir işyerinde en az 1 yıl çalışması sonucunda kazanılan bir hak olarak bilinir. Ancak, işçinin sigorta kaydının yapılmamış veya resmi olarak işe alınmamış olması durumunda kıdem tazminatı hakkı tehlikeye girebilir. Dolayısıyla, işçilerin işe girişlerinde sigorta kayıtlarının düzenli olarak yapılması ve güncel tutulması önemlidir.

İşe İade Davası ve Sigortasız Çalışma Durumu: İşten çıkarılan işçiler, geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarıldıklarını düşünüyorlarsa ve aynı işyerinde çalışmaya devam etmek istiyorlarsa işe iade davası açabilirler. Ancak, işe iade davası için işçinin öncelikle sigorta kaydının bulunması gerekmektedir. Sigortasız çalışma durumunda, işçinin bu yasal haktan yararlanması mümkün olmayabilir.

Hukuki Destek ve Danışmanlık: Sigortasız işçi çalıştırma durumunda tazminat davası açmak isteyen işçilerin, iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan danışmanlık alması önemlidir. 

İşçi Haklarını Koruma Aracı: Hizmet Tespit Davası

Çalışma hayatında işçilerin haklarının korunması, hukuki süreçlerle desteklenir. Bu bağlamda, sigortasız veya eksik sigortalı olarak çalışan işçilerin haklarını savunabilmeleri için önemli bir araç hizmet tespit davasıdır. 

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası, işçilerin sigortasız veya eksik sigortalı olarak çalıştıklarını belirterek işveren aleyhine açtıkları bir hukuki süreçtir. Bu dava, işçinin belirli bir işyerinde çalıştığını ve işverenin sigorta primlerini ödemediğini kanıtlamayı amaçlar. Temelde, işçilerin çalışma haklarını korumak ve yasal olarak hak ettikleri sigorta primlerinin ödenmesini sağlamak için başvurdukları bir yasal mekanizmadır.

Kimler Hizmet Tespit Davası Açabilir?

Hizmet tespit davası, çeşitli nedenlerle sigortasız veya eksik sigortalı olarak çalışan işçiler tarafından açılabilir. Sigortası bildirilmeyen, hizmet süresi eksik bildirilen, hiç sigortası yapılmayan veya işten ayrılmasına rağmen giriş-çıkış işlemleri yapılan işçiler bu dava yoluna başvurabilirler.

Zamanaşımı ve Süreç

Hizmet tespit davası açabilmek için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Genellikle, işçinin son çalıştığı tarihten itibaren 5 yıl içinde bu dava açılabilir. Bu süre, işçinin haklarını koruması ve gerekli adımları atabilmesi için önemlidir. Zamanında başvuru yapılması, işçinin haklarını güvence altına alması açısından kritiktir.

Sık Sorulan Sorular

Sigortasız Çalışan İşçi Primlerini Tamamlatmak İçin Ne Yapmalıdır?

Sigortasız çalışan işçi primlerini tamamlatabilmek için hizmet tespit davası açabileceği gibi SGK’ya şikayette de bulunabilir.

Sigortasız Çalışıyorum, Ne Yapmalıyım?

Sigortasız çalıştığını tespit eden işçi, doğrudan SGK’ya giderek şikayetçi olabileceği gibi ALO 170’i arayarak da şikayetçi olabilir. ALO 170 üzerinden yapılan şikayetlerde şikayet edenlerin kimlik bilgileri KVKK kapsamında gizli tutulacaktır. 

Sigortasız İşçi Çalıştırmada Ceza Miktarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kaç işçinin sigortasının yatırılmadığı, ne kadar süre yatırılmadığı, eksik prim ödemesi ya da sigorta giriş bildirimi yapılıp yapılmadığı gibi haller sigortasız işçi çalıştırmada ceza miktarını etkileyen faktörler olarak sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

Şimdi ara