Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Trafikte Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Alkol Sınırı Nedir?

Trafikte Alkollü Araç Kullanma Nedir?

Alkollü araç kullanımı neticesinde yazılan trafik cezası uygulaması yasal bir uygulamadır.  Alkollü araç kullanmanın cezası; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle elkonulur. 

- Alkollü Araç Kullanma Promil Sınırı Nedir?

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölçüm ya da gözlem sonucunda sürücünün, 0.50 promil düzeyinin üzerinde alkollü olduğu ve araç kullanamayacak durumda olduğu belirlenirse gerekli cezai işlemler yapılır.

- Alkollü Araç Kullanma Sicile İşler Mi?

Alkollü araç kullanılması sebebiyle verilen ceza adli sicile işlemez ancak Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine işlenir.

Trafikte Alkollü Araç Kullanma Cezası

- 1 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2024 yılında gelen güncelleme ile 6.439 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanma cezası olarak aracın trafikten menedilirken sürücü belgene ise 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı kazanılır.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi E: 2020/1632 K: 2022/1499

‘’…Dava konusu uyuşmazlıkta; davadışı sürücünün alkollü araç kullanmış olması nedeniyle 03.12.2011 tarihinde 6 aylık süre ile ehliyetinin geri alındığı, dava konusu kazanın 23.09.2016 tarihinde meydana geldiği, davadışı sigortalının ehliyetini 12.12.2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğünden teslim aldığı anlaşılmaktadır.

Davadışı sürücünün ehliyetinin puan uygulamasına istinaden değil, alkolden dolayı ve 1. defa 6 ay süre ile alınmış olduğu (2918 S.Yasa 48.madde) ve kaza tarihi itibariyle bu sürenin sona ermiş bulunduğu anlaşılmakta olup, kazanın ehliyetin geri alındığı süre içerisinde meydana gelmemiş olmasına göre, mahkemece davanın reddinde ve gerekçesinde usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir yön görülmemiştir (Bu yönde bkz. Yargıtay 17. HD 2015/6442 E.-2015/9994 K)’’

- 2 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

5 yıl içinde 2. defa alkol limitini aşan sürücüye uygulanacak para cezası 8.075 TL’dir. Araç aynı şekilde trafikten men edilir ve kişinin ehliyeti 2 yıl için elinden alınır. 2.defa alkollü araç kullanma cezasını 2 hafta içinde ödersen %25 indirim ile 6.056 TL ödeme yapılır.

- 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

5 yıl içerisinde alkollü araç kullanarak trafik kurallarını 3 ve 3’ten fazla kez ihlal eden kişiye uygulanacak yaptırımlar biraz daha farklı. Öncelikle sürücünün 12.978 TL para cezasını ödemesi gerekir. Ardından ehliyetine 5 yıllığına el konulan sürücüye 6 aydan az olmayacak şekilde hapis cezası uygulanır.

Trafikte Alkolmetre Üflememenin Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin etkili altında araç sürme yasağı ile birlikte düzenlenmiştir. Kanunun 48. Maddesine göre kişilerin bu maddeleri kullanıp kullanmadığını tespit etmek için kolluk bazı teknik araçlar kullanır. alkolmetre ile ölçüm yapılabilir. Alkolmetre yoksa da alkol test düzenlenebilir. 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48. Maddesinin 9. Fıkrasına göre:

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.”

Trafikte Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz

Ceza kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde bu itirazın yapılması gerekir. Kişiye tutanak verilmişse tutanağın alındığı tarihte süre başlar. Alkollü araç kullanma cezasına idare mahkemesi nezdinde de tebliğden itibaren 60 gün içinde itiraz edilebilir. Alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyetin geri alınması ve idari para cezasına itirazda görevli mahkeme ise Sulh Ceza Mahkemesi’dir.

Ehliyetine El Konulması Durumunda Kişi Nasıl Geri Alabilir?

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri alınan sürücüler, alıkoyma süresinin bitiminde sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak geri alabilecektir.  Elkoyulan sürücü belgesinin iadesi için verilen idari para cezasının tamamı tahsil edilmiş olmalıdır. Bu konu ile ilgili 2013 ve sonrasında sulh ceza hakimlikleri bu konuda görevlendirilmiştir.

Trafikte Alkollü Araç Kullanma Cezası Affı

Alkollü araç kullanımı neticesinde yazılan trafik cezası uygulaması yasal bir uygulamadır. Alkollü araç kullanma cezası affı yoktur. Ancak, verilen cezayı idari para cezasına çevirmek için işlemler yapmak mümkündür. Ehliyetine el konulmasını istemeyen sürücüler, cezanın para cezasına çevrilmesi için gerekli mercilere başvuruda bulunabilmektedir.

Şimdi ara