Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Üsküdar Ceza Avukatı

Üsküdar Ceza Avukatı

Avukat Mehmet Genç, kurduğu hukuk bürosu ile İstanbul Üsküdar bölgesinde faaliyet göstermekte, İstanbul Üsküdar ceza avukatı ekibiyle müvekkillerine ceza ve ağır ceza davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerini müşteki vekili olarak yahut sanık müdafii olarak dava dosyalarında temsil etmektedir. Ceza avukatı resmi bir tabir değildir. Halk arasında ceza davalarında uzman avukatlar ya da kabul görenler halk arasında bu şekilde anılmaktadır.

Ceza davalarına bakan ceza avukatı, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerini temsil etmektedir. Mağdur müvekkili adına şikayet dilekçesinin detaylı bir şekilde hazırlanması, emniyet ve savcılık aşamasında ifade alınırken müvekkilinin yanında hazır bulunması önemlidir.  Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza mahkkapsamında müşteki vekili yahut sanık müdafii olarak hizmet verir.

Ceza Davası ve Yargılama Süreci 

Ceza Hukuku, Türk Ceza Kanunu kapsamında suça sayılan eylemleri ve bu suçlara karşılık gelen cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. Suçun işlenmesi ya da suçun teşebbüs edilmesinden cezanın infaz edileceği zamana kadar geçen süre ceza yargılama sürecidir. Türk Ceza Kanunu kapsamında suçlar başlıklar altında düzenlenmiştir. Bunlar ;

 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar : Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu gibi
 • Hayata Karşı Suçlar : Kasten Adam Öldürme Suçu vb.
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar : Ağırlaşmış Yaralama Suçu
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar : Hileli İflas Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Yağma Suçu

Bu suçlardan bazıları kasten işlenebildiği gibi, taksirle yani dikkatsiz ve özensiz davranarak da işlenebilir. Bazı suçlarda taksirle işlenmez. Örnek vermek gerekirse :  mala zarar verme suçu taksirle işlenmemektedir. Başkasının malına kasıtlı olmadan ve istemeden zarar veren kişi ceza hukuku açısından suçlu sayılmayacaktır.

Ceza hukuku ve ceza yargılaması açısından süreç içerisindeki her detay önemlidir. Küçük bir detay ile dava dosyasında çıkacak olan sonuç değişebilir. Ceza yargılaması sürecinin mutlaka uzman ceza avukatı tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Kişi iddia edilen suçu işlemediğini ve masum olduğunu düşünüyorsa, bu suçtan muhtemeln bir ceza alacaksa bile alacağı cezanın hafifletilmesini istiyorsa ya da kişi mağdur olan tarafsa suçu işleyen kişinin ceza almasını istiyorsa avukat desteği alması kişi için önemlidir.

Şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi suçun işlendiği tarihten ya da suçlunun öğrenildiği tarihten başlayarak altı aydır. Bu suçlardan dolayı mağdur olan kişinin süresi geçmeden talepte bulunması gerekir.

Ceza Davasında Avukat Tutmanın Önemi

İstanbul Üsküdar Ceza davası avukatları içerisinde ofisimiz ; yargılamasında mağdur, şüpheli, sanık, suçtan zarar gören, katılan, suça iştirak eden ve diğer kişilerin hukuken temsil etmektedir. Kişinin gözaltına alınması, tutuklanması ya da adli kontrole tabi tutulması gibi durumlar karşısında kişiler özel avukatı aracılığı ile bu durumun kaldırılmasını sağlayabilir.

Yargılama aşamasında sürecin mağdur açısından mağduriyetinin giderilmesi, vicdanen ve manevi olarak tatmin edilmesi olması gerekir. Sanık açısından da kişinin özgürlük hakkının korunması, haksızlığa uğramaması ve orantısız bir cezaya maruz kalmaması önemlidir.

Ceza hukukunda amaç hem mağdur hem sanık için gerçeğin tam anlamıyla ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden ceza davasında doğru tanıkların dinlenilmesi, tanıklara doğru soruların sorulması, delillerin sunulması ve doğru savunmanın yapılması önemlidir. Bu sebeplerden müvekkili ile iletişimde olan, mevzuata ve ceza kanunlarına hâkimiyeti yerinde  olan bir avukat ile dosyanın takip edilmesi mühimdir.

İstanbul Üsküdar Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 • Kollukta, emniyette ve savcılıkta alınan ifadelerde müvekkil yanında hazır bulunulması,
 • Şikayet dilekçesi sürecinin yönetilmesi ve şikayetlerin hazırlanması,
 • Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ceza dosyalarında mağdur vekili ve sanık vekilliği
 • Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza dosyalarında mağdur vekili ve sanık vekilliği
 • Sulh Ceza Mahkemesinde görülen ceza dosyalarında mağdur vekili ve sanık vekilliği
 • Ceza davalarında gereken itirazların yapılması,
 • Tutuklama ve adli kontrol kararlarına itirazların yapılması,
 • İstinaf ve Temyiz dilekçelerinin hazırlanması,
 • Cezaevinde bulunan tutuklu ya da hükümlü müvekkillerin ziyaretleri

İstanbul Üsküdar Ceza Avukatı için Bize Ulaşın

İstanbul Üsküdar ceza avukatı ekibi ile ; ağır ceza davaları ve asliye ceza davaları başta olmak üzere ceza hukukunun bir çok alt dalında müvekkillere profesyonel destek sağlanmaktadır. Ceza yargılaması açısından ülkemizdeki kanunlar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakamesi Kanunu’dur. Ceza Muhakemesi Kanunu ceza yargılamasının işleyişi ve usulü hakkında bilgi verirken , Türk Ceza Kanunu ise suçlara karşılık gelen hapis cezalarını belirlemektedir.

İstanbul ceza avukatı ekibi Sulh Ceza Mahkemesi dosyalarında da mağdur müşteki avukatı ya da sanık avukatı olarak müvekkillerini temsil etmektedir. Avukat bu dosyalarda ; dosyanın savcılık soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamasında gereken savunmaların yapılması, dilekçelerin hazırlanması, duruşmalara katılım sağlanması , gereken itirazların yapılması , tutuklu ya da hükümlü müvekkillerini cezaevinde ziyaret edilmesi gibi görevlerini yerine getirmelidir.

İstanbul Üsküdar ceza avukatı ekibimiz ile ; Uyuşturucu Ticareti Suçu , Nitelikli Dolandırıcılık, Taksirle Öldürme Suçu, Kasten Öldürme Suçu, Gasp Suçu , Rüşvet Suçu , Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu, Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçu ve Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu gibi suçlardan dolayı görülen ağır ceza davaları, asliye ceza davaları ve sulh ceza davalarında müvekkillerini temsil etmekte ve gerekli savunmaları yapmaktadırlar.

İstanbul Avrupa yakası ve İstanbul Anadolu yakası bölgesinde faaliyet gösteren ofisimiz ile ;  İstanbul Üsküdar ceza avukatı olarak ceza yargılamalarında şikeyet aşaması, soruşturma, kovuşturma ve üst mahkemelere dosyanın gönderilmesi açısından müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve temsil ediyoruz. Ceza dosyası olan kişiler, İstanbul Üsküdar ceza avukatı iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirler.

Şimdi ara