Etiketler

Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Whatsapp Yazışmaları Delil Midir?

Whatsapp Yazışmaları Delil Midir?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, günlük iletişimimizin önemli bir kısmı dijital platformlarda gerçekleşmektedir. Özellikle Whatsapp gibi popüler mesajlaşma uygulamaları, günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, bu dijital iletişim verilerinin hukuki bağlamda delil olarak kullanılması konusu, çeşitli hukuki incelikleri beraberinde getirmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hukuk sistemi her türlü delilin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmasını şart koşmaktadır. Dolayısıyla, Whatsapp üzerinden elde edilen yazışmaların mahkemelerde delil olarak kabul edilebilmesi için, belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşulların başında, ilgili yazışmaların taraflarından biri olan kişinin, söz konusu yazışmaları kaydetmiş olması gelmektedir. Yani, bir kişi, kendi Whatsapp hesabı üzerinden yapılan yazışmaları delil olarak kullanabilir.

Mahkemeler, delil olarak sunulan bu tür dijital iletişim verilerini değerlendirirken, özel hayatın gizliliğini koruma ilkesine de büyük önem vermektedir. Özellikle özel hayatın gizliliğini ihlal eden veya hukuka aykırı bir şekilde elde edilen verilerin mahkemelerde delil olarak kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle, Whatsapp yazışmalarının hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmemesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, grup halinde yapılan yazışmalarda da benzer bir durum söz konusudur. Grup üyelerinden biri olan kişi, grup içerisinde gerçekleşen yazışmaları delil olarak kullanabilir. Ancak, burada da özel hayatın gizliliğini koruma ilkesine uyulması önemlidir.

Hukuka Uygun Şekilde Whatsapp Yazışmalarının Elde Edilmesi

Türk hukuk sisteminde, delillerin adil ve hukuka uygun bir şekilde elde edilmesi esastır. Bu bağlamda, Whatsapp yazışmaları gibi dijital verilerin mahkemelerde delil olarak kabul edilmesi için özel bir önem taşır. Ancak, bu verilerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Kişisel Mesajlar ve Grup Yazışmaları: 

Whatsapp üzerinden size doğrudan gönderilmiş mesajlar veya katıldığınız gruplardaki yazışmalar, hukuka uygun delil olarak kullanılabilir. Ancak, bu yazışmaların size ait olduğunu veya sizin tarafınızdan alındığını doğrulamak önemlidir.

Ortak Kullanılan Cihazlar: 

Özellikle boşanma davalarında, ortak kullanılan bilgisayarlar, tabletler veya telefonlardaki Whatsapp yazışmaları sıkça delil olarak sunulmaktadır. Bu durumda, cihazlarda ekran kilidi olmaması ve yazışmaların aleni şekilde görülebilmesi önemlidir.

İş Ortamında Unutulan Yazışmalar: 

İş ortamlarında, iş telefonları veya bilgisayarlar üzerinde unutulan veya açık unutulan Whatsapp yazışmaları da hukuka uygun delil olarak kullanılabilir. Özellikle işle ilgili anlaşmazlıklarda veya hukuki süreçlerde, bu tür yazışmaların adil şekilde sunulması önemlidir.

Hukuka Aykırı Yöntemlerden Kaçınma:

Whatsapp yazışmalarını elde etmek için casus programlar, hack yöntemleri veya fiziksel zorbalık gibi hukuka aykırı yöntemler kullanılmamalıdır. Bu tür eylemler sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda yasal yaptırımlara da neden olabilir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 2017/1014 Esas ve 2020/4488 Karar sayılı kararına göre:

Yargıtay’ın bir kararında; “Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda sonuca gidilerek davanın reddine karar verilmiştir. Bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı tespiti ile vekalet ücreti hesaplanmıştır. Oysa davalı avukat tarafından davacıya gönderilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. HMK’nun 199. maddesinde ”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” denilmiştir

Hukuka Aykırı Ele Geçirilen Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılamaz

Whatsapp yazışmaları günümüzde sıkça hukuki süreçlerde delil olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu yazışmaların elde ediliş biçimi, bazı durumlarda hukuka aykırı olabilir ve davanın seyrini olumsuz etkileyebilir. 

Casus Programlar ve İzinsiz Erişimler: 

Bir kişinin Whatsapp hesabına casus programlar yükleyerek veya izinsiz olarak erişerek yazışmaları ele geçirmesi, açıkça hukuka aykırıdır. Bu tür uygulamalarla elde edilen yazışmaların mahkemede delil olarak kullanılması yasaktır ve ayrıca suç teşkil eder.

Hesap Çalma ve Yetkisiz Erişim: 

Whatsapp hesaplarının çalınması veya izinsiz erişim sağlanması da hukuka aykırıdır. Bir kişinin hesabını çalarak veya yetkisiz erişim sağlayarak yazışmaları ele geçirmesi, delil olarak kabul edilemez ve hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir.

Telefon Gaspı veya Zorla Ele Geçirme: 

Bir kişinin telefonunu gasp ederek veya zorla ele geçirerek Whatsapp yazışmalarını elde etmek, hukuka aykırı bir davranıştır. Bu tür yöntemlerle elde edilen yazışmaların mahkemede kullanılması yasaktır ve yasal sorumluluk doğurur.

İzinsiz Sızdırma ve Gizliliği İhlal: 

Bir kişinin göndericisi veya alıcısı olmadığı mesajları veya dahil olmadığı bir gruptaki yazışmaları izinsiz olarak sızdırarak ele geçirmesi, hukuka aykırı bir eylemdir. Bu tür davranışlar, gizliliği ihlal eder ve mahkemede delil olarak kullanılamaz.

Hukuka aykırı şekilde elde edilen Whatsapp yazışmalarının dava sürecinde kullanılması, davanın lehinize değil, aleyhinize sonuçlanmasına neden olabilir. Bu nedenle, delil elde etme yöntemlerinde hukuka uygunluğa özen göstermek ve yasalara saygılı olmak önemlidir. Yasal yollarla elde edilen deliller, davanızın güçlendirilmesine yardımcı olurken, hukuka aykırı deliller sizi ciddi yasal sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilir. Bu sebeple, davanızı adil ve meşru yollarla yürütmek her zaman en doğru ve güvenli yaklaşımdır.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2018/524 Esas,  2018/5611 Karar Sayılı İlamı;

“Diğer taraftan, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karar gerekçesinde, “WhatsApp” programı mesajlaşma dökümüne de dayanılmış ise de; bu döküm davalı işverence, davacı ile … arasındaki yazışmalara ilişkin olduğu iddia edilerek dosyaya sunulmuştur.

Anılan döküme karşı davacı vekilinin, gerçeğe aykırılık itirazı bulunmaktadır. Bu mesajlaşma yazışmalarına nasıl ulaşıldığı ve gerçeğe uygun olup olmadığı yönlerinden hukuka uygunluk denetimi yapılmasına elverişli bir delil ise dosya içeriğinde yoktur. Anılan sebeplerle, eksik araştırma ve incelemeyle hüküm tesisi hatalı görülmüştür.”

 

Şimdi ara