Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Nedir ?

İnsanların kişisel verilerini almak , kullanmak ve kişisel verileri işleme işlemlerini düzenlemek adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) görev alanına girmektedir. Şahısların yahut tüzel kişilerin kişisel verilerinin işlenilip işlenmemesi adına bu kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kvkk Kimler İçin Zorunludur ?

Yıl bazında çalışan kişi sayısı 50 ve üzeri olan veya yıllık mali bilançosunun toplam rakamı 25 milyon TL'den daha çok olan işyerlerinin ve tüzel kişiliklerin veri sorumluluğu açısından Kvkk düzenlemesi yaptırmaları ve Verbis'e kaydolmaları zorunludur.

Verbis Nedir ?

Verbis ; veri sorumluluğu olanların kayıt yaptırması zorunlu olduğu Veri Sorumluları Sicili'dir . Bu sorumluların işleme faaliyetleri ile ilgili ve bilgileri sunduklarını bir kayıt sisteminin adıdır. . Veri sorumlularının , ilgili Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları zorunludur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi ?

Kişisel Verilerin Korunması Yasa Taslağı dönem olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum süreci döneminde hazırlanmıştır. TBMM Genel Kurulu tarafından ise kabul edilerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunmasının Amacı Nedir ?

Günümüzde yaşanılan teknolojik büyüme ve iletişim alanının geliştiği nokta sebebiyle kişilerin sahip olduğu bilgiler ve kişisel veriler kolay erişebilir bir hale gelmiştir. Bu kolay erişebilirlik kötü niyetle kullanılabileceği gibi bu bilgilerin öğrenilmesi de bazı zararları doğurabilecektir. Kvkk , şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından kişilerden alınan bu verilerin belli kurallar çerçevesinde işlenmesini, koruma altına alınmasını ve amaç dışı kullanılmasının önüne geçmek maksadıyla oluşturulmuştur.

Verileri alan şahıs ya da kurumlar Kvkk uyarınca ;

  • ● Kişisel verilerin amaç dışında ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • ● Kişisel verilere bir başkası tarafından ve hukuka aykırı bir biçimde erişilmesini önlemek,
  • ● Kişisel verilerin alındıktan sonra muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür.

Aydınlatma Metni Nedir ?

Kişisel verileri alan sorumlu kişi tarafından , veri sahibi kişiye kişisel verilerinin nasıl işleneceğine dair gerekli usul ve esaslar hakkında bilgilendirdiği metindir. Verileri alan şahıs ya da kurum, anlaşılabilir ve çok terim içermeyen sade bir dil içeren aydınlatma metni bilgilendirme yapması gerekmektedir.

Açık Rıza ve Açık Rıza Metni Nedir ?

Belli konularda yapılan bilgilendirmeler sonucunda , kişilerin yeterli bilgi ile özgür iradesiyle ve yalnızca söz konusu işlemle sınırlı kalmak şartıyla onaylama eylemine açık rıza denilmektedir.

Açık rıza metni , kvkk kapsamında kişilerin gerekli ve yeterli olan bilgileri edindikten sonra özgür iradesiyle sadece yapılmak istenen işlemle sınırlı kalmak şartıyla verilerinin aktarılmasına ve işlenmesine izin verdiği yazılı metindir.

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Alanında Verdiğimiz Hizmetler Nelerdir ?

 

  1. Kvkk noktasında şirkete Kvkk metni hazırlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,Envanter oluşturulması zorunlu kılının şirketler için envanter oluşturmak
  2. Şirketin verileri Türkiye dışında bir ülkeye aktarması durumunda, aktardığı ülke ile GDPR (General Data Protection Regulation) iki ülke kanunu uyumlu olması için gereken danışmanlığı sağlamak ,
  3. Şirketin gereksiz ve fazladan bulunan kişisel verileri deposundan kurtulmasını sağlamak,
  4. Şirketlere gerekli durumlarda talep yönetim prosedürü hazırlamak,
  5. Şirketin işleyişinde eğer varsa teknik eksikleri belirleyip bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla gereken önlemleri almak için şirkete gerekli tedbirleri sunmak ,
  6. Şirkete daha önce tarafımızca verilen KVKK hizmetimiz ile şirketin sürekli kontrollerle kanuna ve tüzüğe uygun halde kalmalarını sağlamak.

Soru Sor Şimdi Ara