Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Nedir ?

Tüketici hukuku ; tüketim sektöründeki alıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenen hukuk dalına denir. Tüketicilerin alışveriş yaparken yahut bir hizmet alırken hukuki haklarını korumak ve zararlarının karşılığında bir yaptırım uygulamak da tüketici hukukunun alanına giren konulardır. Tüketiciler yani bir ürün ya da bir hizmet satın alan kişilerin haklarını bilmesi zarara uğradıkları konular karşısında önem arz etmektedir.  Tüketici gördüğü zararlar karşısında zarara uğratan kişi ya da kuruma maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Tüketici Sözleşmeleri Nelerdir?

 1. Tüketici kredisi sözleşmeleri
 2. Finansal hizmet ile alakalı  mesafeli sözleşmeleri
 3. Taksitle satış üzerine yapılan sözleşmeler,
 4. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 5. Mesafeli sözleşmeler
 6. Uzun süreli , mevsimlik tatil hizmetleri ile alakalı sözleşmeler ,
 7. Devremülk ile alakalı tatil hizmeti sözleşmeleri,
 8. Tur şirketlerinden alınan tur tatili ile alakalı  sözleşmeler,
 9. Abonelik sözleşmeleri,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda gösterilen ve korunan sözleşmelere örnek olarak gösterilebilir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyu tüketici kendi yapabileceği gibi avukat aracılığıyla da gerçekleştirebilir. Başvuruyu posta ile , elden ya da tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden başvuru ile de yapabilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine E-Devlet Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici , E-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi yani TÜBİS (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) sistemine girilerek sorun yaşadığı alışveriş veya hizmet ile alakalı tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmektedir. Tüketici hakem heyetlerine bunun dışında sözlü başvuru yapılamamaktadır. 

Tüketici Hakem Heyeti : Tüketicinin yaşadığı uyuşmazlıklar noktasında çözüm üreten il ve ilçe heyetidir. Tüketicinin sorun yaşadığı hizmet ya da alışveriş ile alakalı durumlara çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur.

Tüketici Hakem Heyetinin Parasal Sınırı Nedir?

Tüketici hakem heyetine başvuru yapılacak konular için belli bir parasal sınır konulmuştur. Bu sınır her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile değişiklik gösterir.

 1. 10.280 Türk Lirasının altında yer alan anlaşmazlıklarla alakalı başvurular İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine  yapılır.
 2. 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası yer alan anlaşmazlıklarla alakalı başvurular  İl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılır. (Büyükşehirlerde yaşanan uyuşmazlıklar için)
 3. 15.430 Türk Lirasının altında yer alan anlaşmazlıklarla    başvurular ilin merkezinde yer alan İl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılır.(Büyükşehir olmayan illerin sadece merkezinde yaşanan uyuşmazlıklar için)
 4. 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki  yer alan anlaşmazlıklarla başvurular İl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılır. (Büyükşehir olmayan illere bağlı ilçelerde  yaşanan uyuşmazlıklar için)
 5. 2022 yılı tarifesi sebebiyle 15.430 Türk Lirası ve üzerinde yer alan tüm tüketici anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarının karara bağanması için başvuru Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılamaz. Bu durumlarda tüketiciler , öncelikle arabuluculuk görüşmeleri yapılır eğer anlaşma sağlanamazsa ve daha sonrasında tüketici mahkemelerine dava açabilirler. Yaşadığı yerde tüketici mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesinde haklarını arayabilirler.

Tüketici Mahkemesi

Tüketici ile alakalı işlemler ve tüketici ile satıcı ya da sağlayıcı arasındaki her türlü ilişkiden kaynaklanan davalar Tüketici Mahkemesi'nin görev alanına girmektedir.

Alışverişten Cayma Hakkı Nedir?

(1) Tüketici, satın almış olduğu ürün için aldığı günden sonra yedi gün içinde herhangi bir sebep göstermeden ve cezai bedel ödemeden taksitle satış sözleşmesinden özgürce cayma hakkına sahiptir.

(2) Tüketicinin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkını kullandığını yedi gün içinde satıcı veya aracıya bildirmiş olması gerekmektedir.

(3) Satıcı eğer cayma süresi içerisinde satın alınan malı yahut hizmeti tüketiciye teslim etme görevini yerine getirdiyse tüketici, satın almış olduğu malı ya da hizmeti ancak olağan bir gözden geçirme ile cayma hakkını kullanabilecektir. Eğer hizmetin ifası başladıysa ve bu süre cayma hakkı süresi içerisinde ise sadece tüketicinin talebi doğrultusunda cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.

(4) Eğer tüketici finansal kiralama işleminde satıcıyı kendisi bulmuşsa cayma hakkı kullanamayacaktır.

İnternet Alışverişlerinde Cayma Hakkı Nasıl Kullanılır ?

Tüketici , internetten yaptığı bir alışverişten 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullandığı için de herhangi bir cezai bedel ödemez.  Tüketici, alışverişin yapıldığı tarih yani alışveriş sözleşmesinin gerçekleştiği tarih ile malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.  Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkı kullanılabilir. Ancak mal satışlarında bu süre 30 günü geçmemelidir. Bu durumda da tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Tüketici Hukuku Alanında Hangi Hizmetleri Veriyoruz?

 1. Tüketici Hakem Heyeti ile alakalı başvurular ve takipler,
 2. Alım Satım Sözleşmeleri ile alakalı danışmanlık hizmeti,
 3. Tüketicinin şikâyetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek,
 4. Alıcı ve satıcı arasındaki görüşmeler , sulh olma durumlarının takibi ve gerekli protokoller,
 5. Tüketici hukuku kapsamındaki mevzuatın tamamı ile alakalı gerekli danışmanlıklar,
 6. Ayıplı gelen mallar ya da ayıplı verilen hizmletler sebebiyle oluşan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve zararların tazmini,
 7. Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde uyuşmazlıkların çözümü.

Tüketici Avukatı Ne Yapar?

Tüketicilerin yaşadığı uyuşmazlıklar ile alakalı tüketici mahkemesi, tüketici il hakem heyetlerine ve tüketici ilçe hakem heyetlerine yapacakları başvuruların uzman bir avukat tarafından takip edilmesi önemli bir husustur. Ayıplı gönderilen malların , masrafların iadesi , tüketicinin hakları ve cayma hakkı ile alakalı tüm işlemler tüketici hukuku alanında uzmanlaşan tüketici avukatı tarafından takibi riskleri aza indirmektedir.

Tüketici avukatı; tüketicilerin haklarının korunması konusunda ve ilgili tüm uyuşmazlıklarda hukukuki danışmanlık sağlayan kişidir.

 

Soru Sor Şimdi Ara