Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Kiracının Hakları ve Ev Sahibinin Hakları

Kiracının Hakları ve Ev Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesi iki tarafa da hem borç hem de sorumluluk yükleyen bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan 6098 sayılı kanun uyarınca kira sözleşmesinden kaynaklanan kiracının hakları ve ev sahibine sorumlulukları bulunmaktadır. Yine ev sahibinin de bazı hakları ve kiracısına bazı sorumlulukları bulunmaktadır. 

Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracının hakları şöyle sıralanabilir:

 1. Kiralanan yerin kararlaştırılan tarihte teslim alma hakkı vardır. Aynı zamanda evin kullanıma elverişli bir halde olması gerekir.
 2. Aksi kararlaştırılmamışsa zorunlu sigorta, vergi vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyebilir.
 3. Evdeki ayıpların giderilmesini talep edebilir.
 4. Sözleşme süresi dolmadan ve haklı bir sebep olmadan evden çıkarılmama hakkı vardır.
 5. Kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte taşınmazı kiralandığı andaki gibi teslim ederek, depozitonun geri alınması.
 6. Kiraya verenin rızasını almak şartıyla kiralanan yeri başkasına devredebilir veya alt kiraya verebilir.
 7. Evin kullanıma elverişli halinin ortadan kalkmasıyla birlikte ayıpların giderilmesini isteme hakkı vardır. Aksi takdirde kira sözleşmesinin süresi dolmamış olsa bile feshedilebilir.

Kiraya Verenin Hakları Nelerdir?

Kiraya verenin hakları şöyle sıralanabilir:

 • Kiracı, aynı kira dönemine ait 2 kira bedelini ödemekte gecikmiş olması halinde 2 haklı ihtar gönderilerek, kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılabilir.
 • Kiracı belli bir süre sonra evden çıkacağına dair tahliye taahhütnamesi vermiş olması halinde taahhütnameye dayanarak, 1 ay içerisinde icra takibi başlatılabilir veya tahliye davası açılabilir.
 • Kiraya veren kişinin kendisinin, eşinin, üstsoyunun, altsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin, konut ihtiyacı olması durumunda tahliye davası açılabilir.
 • Evin tadilata ihtiyacı olması halinde kiracının tahliyesi istenebilir. Yapılan tadilatın evin kullanılmasına engel olması gerekir. Evin yeniden yıkılıp inşa edilmesi veya yıkım olmaksızın değiştirilmesi, genişletilmesi gibi önemli tadilatlar olması gerekir.
 • Kiracının veya eşinin, kiralanan yerle aynı ilçede veya belediye sınırları içerisinde başka bir evi varsa kiracının tahliyesi istenebilir.
Şimdi ara