Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Kiracı Tahliyesi

Kiracı Tahliyesi

Kira sözleşmesi belirli süreli yapılmış olsa dahi kira sözleşmesinin süresinin bitmesi halinde kiracı evden çıkarmak için yeterli değildir. Kiracı evden ancak kanunda yer alan sebepler dahilinde çıkarılabilir. 

Kiracı Hangi Şartlarda Evden Çıkartılabilir?

Kiraya verenin, kiracıyı evden çıkarabilmesi için kanunda sayılmış olan sebeplerden birisine dayanması gerekir. Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracı ancak şu sebeplerle evden çıkarılabilir:

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiraya veren kişinin kendisinin, eşinin, üstsoyunun, altsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin, konut ihtiyacı olması durumunda kiracının tahliyesi istenebilir. Kiraya verenin bu ihtiyacının gerçek ve samimi olması gerekir. Örneğin, kiraya verenin aynı bölgede başka bir taşınmazı varsa ihtiyacın gerçek ve samimi olmadığı kabul edilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde her bir 6 ay fesih dönemidir. 6 aylık süre sonunda sözleşmenin feshedilebilmesi için kiracıya 3 ay önce bildirimde bulunulması gerekir. Kiracı bu bildirime rağmen, evi tahliye etmemişse tahliye davası açılabilir. Fesih döneminin bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde ise, kira kontratının süresinin bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılması gerekir. İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi sağlandıktan sonra taşınmaz, 3 yıl boyunca eski kiracıdan başkasına kiralanamaz.

Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Evin tadilata ihtiyacı olması halinde kiracının tahliyesi istenebilir. Ancak küçük tadilatlardan bahsedilmemektedir. Evin yeniden yıkılıp inşa edilmesi veya yıkım olmaksızın değiştirilmesi, genişletilmesi gibi önemli tadilatlar olması gerekir. Bu tadilat sırasında kiracının evi kullanması mümkün olmaması gerekir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde her bir 6 ay fesih dönemidir. 6 aylık süre sonunda sözleşmenin feshedilebilmesi için kiracıya 3 ay önce bildirimde bulunulması gerekir. Kiracı bu bildirime rağmen, evi tahliye etmemişse tahliye davası açılabilir. Fesih döneminin bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde ise, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılması gerekir. Tadilat nedeniyle kiracı tahliyesinde kiralama yasağı söz konusudur. Tadilatın sona ermesinden itibaren ev, 3 yıl boyunca eski kiracıdan başkasına kiralanamaz.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Kiracının Tahliyesi

Kiracının belirli bir süre sonra evi boşaltacağına dair beyanda bulunmasıdır. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinden sonra yapılması gerekir. Kira sözleşmesiyle birlikte yapılmışsa geçersiz olur. Tahliye taahhütnamesinde belirtilen sürenin sona ermesiyle birlikte kiracının evden çıkması gerekir. Eğer kiracı evden çıkmamışsa sürenin bitmesiyle birlikte 1 ay içerisinde tahliye davası açılabilir. Aynı zamanda kiracıya icra takibi başlatılarak da tahliyesi istenebilir.

Kiracının Kirasını Ödememesi Halinde Tahliyesi (Evden Çıkarılması)

Kiracı, aynı yılın içerisinde kiraladığı taşınmazın 2 kira bedelini ödememişse kiracının çıkarılması mümkündür. Kiranın ödenmemesi halinde kiracıya 2 haklı ihtar çekilmesi gerekir. Örneğin bir kira yılı döneminde kiracının mart ve mayıs ayına ait kira bedellerini ödemediğini düşünelim. Her iki aya ait kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekir. Kira yılının bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılması gerekir.

Kiracının  Başka Bir Evi Olması Durumunda Tahliyesi

Kiracının veya eşinin, kiralanan yerle aynı ilçede veya belediye sınırları içerisinde başka bir evi varsa kiracının tahliyesi istenebilir. Bu tahliye sebebinden yararlanılabilmesi için kiraya verenin bu durumu sonradan öğrenmesi gerekir. Eğer kira sözleşmesi kurulurken, kiraya veren bu durumu biliyorsa kiracının tahliyesi istenemez.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi  

Kiracının kiraladığı taşınmazdaki komşularına saygı gösterme ve kiralalanı özenle kullanma sorumluğu bulunmaktadır.Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak kullanmak, özen göstermek, temizlik ve bakım giderlerini sağlamak, gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene bildirmek zorundadır. Aynı zamanda komşuluk kurallarına uyması gerekir. Bunlar kiracının özen yükümlülüğüdür. Kiracının yükümlülüğüne uygun davranmaması halinde tahliyesi istenebilir.

Önemli Sebeplerle Kiracının Tahliyesi

Kiracı ve kiralayan arasında sözleşmenin devamını çekilmez kılan sebepler varsa her iki taraf da sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kiracının İflas Etmesi Nedeniyle Tahliyesi 

Kiracının iflas etmesi halinde kiraya veren, kiracıya veya iflas masasına yazlı bir bildirimde bulunarak, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesi istenebilir. Güvence gösterilmesi için uygun bir süre verilir. Bu sürenin bitmesiyle birlikte kiraya verene güvence verilmemişse sözleşme feshedilebilir. 

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmesi toplamda 10 yıl uzamışsa kiracının tahliyesi istenebilir. Bu süreden sonra her yeni kira döneminden 3 ay önce bildirimde bulunarak, kiracının evden çıkması istenebilir.

5 Yılı Dolduran Kiracının Durumu

5 yılı dolduran kiracının tahliyesi için gereken tahliye şartları oluşmamışsa kiracı evden çıkartılamaz. Kiracının kira sözleşmesi belirli bir süreliğine bile yapılsa yukarıda bahsettiğimiz kiracıyı evden çıkarmak için gereken şartlar oluşmamışsa kiracının hakları kanunla korunduğu için kiracı evden çıkmama hakkını kullanabilir. 

Kirasını Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkartılır?

Ev sahibine kirasını düzenli ödemeyen kiracının ya da kirasını hiç ödemeyen kiracının evden çıkartılabilmesi için 3 yol vardır. Bunlar ;

  • 2 haklı ihtar ile kiracının tahliyesi: Aynı kira yılına ait iki kira bedelinin ödenmemiş olması halinde kiracıya iki tane ihtarname gönderilmelidir. 2 tane ihtarname gönderildikten sonra kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açılması gerekir.
  • Temerrüt yoluyla kiracının tahliyesi: kiranın ödenmemesi halinde kiracıya ihtarname çekilir. Bu ihtarnamede; “kira bedelinin 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği” yazmalıdır. Kiracı 30 gün içerisinde ödeme yapması halinde evden çıkarılamaz. Ancak bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa kiracının tahliyesi icra yoluyla sağlanır.
  • İcra yoluyla kiracının tahliyesi: Kiracıya tahliye talepli icra takibi başlatılabilir. Tahliye talepli icra takibi ile hem kiracının evden tahliyesi hem de ödenmeyen kira bedelleri istenir. Eğer sadece kira bedelleri isteniyorsa ilamsız icra takibi başlatılmalıdır.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Evden Çıkartılabilir mi?

Ev sahibine kirasını düzenli ödeyen kiracı sebepsiz bir şekilde evden çıkartılamaz. Kanunda sayılan tahliye sebeplerinden birine dayanılmalıdır. Bu sebeplerinde gerçek ve samimi olması gerekir. Aksi halde kiracıya tazminat ödenebilir. Bu nedenle her somut olayın özelliklerine göre farklı bir yol izlenmelidir. Kiracı kira bedellerini süresinde ödüyorsa, taşınmazı kullanım amacına uygun kullanıyorsa, komşularına saygılı ise kiracı sebep gösterilmeksizin çıkarılamaz. Nitekim Belirli süreli kira sözleşmelerinde dahi sözleşme süresinin bitmesi ileri sürülerek kiracının tahliyesi istenemez. Bu nedenle kanundaki sınırlı olarak sayılan tahliye şartlarından birinin varlığına dayanılmalıdır.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davasının ne kadar süreceği hakkında net bir süre verilemez. Çünkü her somut olayın özelliklerine göre süre değişecektir. Kesin bir süre verilemese de uygulamadaki tahliye davaları; üç ay ila bir yıl içerisinde sonuçlanabilmektedir.

Birikmiş Kiralar Nasıl Alınır?

Birikmiş kira alacakları için kiracıya genel haciz yoluyla takip başlatılabilir. Ancak genel haciz yoluyla takipte sadece kira bedellerinin tahsili sağlanabilir. Aynı zamanda kiracının tahliyesi de isteniyorsa tahliye talepli icra takibi başlatılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kira Sözleşmesi Bitince Otomatik Yenilenir mi? 

Türk Borçlar Kanunu Madde 347'e göre kira kontratının bitmesinden önce sözleşmede öngörülen sürede ya da 15 gün öncesine kadar kira kontratına devam etmeyeceğini belirtmemişse yani sessiz kalırsa kira sözleşmesi otomatik olarak devam edecektir. Kiracı yine sözleşmeye devam etmek istediğini belirttiğinde de sözleşme devam edecektir. 

Dükkandan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiralanan ister dükkan olsun ister ev olsun kira sözleşmesinin bitimine dayanarak, kiracı tahliye edilemez. Tahliye sebepleri kanunda belirtilmiştir. Kiraya veren bu sebeplere dayanarak ofisinden yahut dükkanından kiracının tahliyesini isteyebilir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkarabilir mi?

Ev sahibi kira sözleşmesinin bitimine dayanarak, kiracıyı tahliye edilemez. Kanundaki sayılan tahliye sebeplerinin varlığı halinde kiracının evden çıkarılması mümkündür.

Kiracı En Hızlı Yolla Nasıl Çıkartılır?

Olayın özelliklerine göre tahliye süresi değişebilir. Örneğin, kira bedelini ödemeyen kiracıyı evden çıkarmak için tahliye talepli icra takibi başlatılabilir. Tahliye talepli icra takibi, tahliye davasına göre daha hızlı bir süreç olacaktır.

Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkarabilir mi?

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için haklı sebeplerinin olması gerekir. Tahliye sebeplerinin neler olduğu kanunda sayılmıştır. Bu sebeplerden biri ileri sürülerek kiracı evden çıkarılabilir. 

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkarılabilir mi?

En çok aldığımız sorulardan bir diğeri ise 'kira sözleşmesi bitince kiracı evden çıkarılabilir mi' sorusudur. Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan maddeler ışığında belirli süreli kira sözleşmesi yani genellikle uygulamada görülen 1 yıllık kira sözleşmesi bittiğinde kira sözleşmesini sona erdirme hakkı kiracıda olduğu yönündedir. Ancak sebeplerin olması halinde kiraya veren kiracıyı evden çıkartabilir. Bu halleri yazımızda detaylı olarak aşama aşama değerlendirdik.

Kira Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Kira sözleşmesinin yazılı olması şart değildir. Yazılı kira sözleşmesi olmasa da kiracı evden çıkartılabilir. Kiracılık durumu çeşitli delillerle ispatlanabilir.

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Nasıl Çıkarılır? 

Kiraya veren kişi kira sözleşmesi bittiğinde kiracısını belirli şartların oluşması halinde evden çıkarabilir. Bu haller ; Kiracının sözleşmeye devam etmemesi, kiracının kirasını ödememesi, kiracının 10 yıldır kiralananda bulunması, mülk sahibinin ya da ailesinin kiralanan evde oturmak istemesi , evin tadilata ihtiyaç duyulması, tahliye taahhütünün bulunması, kiracının kendisine ait başka evinin olması, kiracının komşulara saygı gösterme borcuna ve kiralananı özenle kullanma borcuna uymaması, kiracının iflas etmesi ve diğer sebepler ile kiraya veren kiracıyı kira sözleşmesi bitince evden çıkarabilir. 

Şimdi ara