Diğer Makaleler

Etiketler

Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Kesinleşmiş cezaların, verilen güvenlik tedbirlerinin ve mahkumiyet bilgilerinin yer aldığı bilgisayar ortamında kayıtlı olan ve Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi tarafından tutulan sicile adli sicil kaydı denir. Halk arasında “sabıka kaydı” olarak da bilinir. Kaydedilmiş olan kesinleşmiş mahkeme kararları Türk Mahkemelerinin veya Türkiye tarafından tanınmış olan ülke mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararlar olabilir.

Adli sicil kayıtlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar  www.turkiye.gov.tr  adresi üzerinden e-devlet aracılığıyla bu kayıtlara ulaşabilirler.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Yazılı başvuru üzerine Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır. Bu başvuruyu bizzat veya avukat aracılığıyla gerçekleştirmek süreci hızlandıracaktır. Adli sicil kaydının silinebilmesi için ve arşiv kaydına alınması için birtakım şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlar:

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Şikayetten vazgeçme,
 • Etkin pişmanlık hükümlerinin cezayı tamamen ortadan kaldıran halinin varlığı,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af (Bu durumda silme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü tarafından resen gerçekleşir)
 • Ölüm

durumunda Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü tarafından silinir ve arşiv kaydına alınır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

Başka bir deyişle takipsizlik kararı Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması  sebebiyle kamu davası açılmamasıdır.  Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 172. Maddesinde düzenlenmiştir. Cumhuriyet savcısı toplanan delilleri değerlendirerek soruşturma evresine bu karar ile son verebilir. Bu şekilde soruşturma dosyası kapanır.

Savcılık soruşturma evresinde suçsun işlenip işlenmediğini, işlendiyse ve bilinmiyorsa suçun kim tarafından işlendiğini araştırır ve inceler. Bu evrede deliller toplar ve bu delilleri titizlikle inceleyerek değerlendirir. Değerlendirme neticesinde şüpheli hakkında elde edilen deliller yeterli değilse, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı Kim ve Nasıl Verir?

Takipsizlik kararı soruşturmayı yapan savcı tarafından verilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hangi Durumlarda Verilebilir?

 1. Yeterli delil oluşturabilecek kanıtın elde edilememesi
 2. Kovuşturma olanağının bulunmaması

Burada muhakeme şartlarının oluşmamasından bahsedilmektedir. Kovuşturma olanağının bulunmaması durumuna şunlar örnek gösterilebilir:

 • Yaş küçüklüğü
 • Zamanaşımı süresin dolması
 • Şikayetin yokluğu
 • Suçun affa uğraması
 • Şüphelinin dava ehliyetini sürekli olarak kaybetmesiŞimdi ara