Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası
İçindekilerGizle

 1. Kasten Öldürme Suçu Nedir ve Nasıl Oluşur? (TCK 81)
 2. Kasten Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?
 3. Kasten Öldürme Suçunun Hapis Cezası Nedir?
  1. Kasten Adam Öldürme Suçunda Soruşturma Aşaması
  2. Kasten Adam Öldürme Suçunda Kovuşturma Aşaması
 4. Kasten Adam Öldürme Suçunda Gözaltı ve Tutuklama
 5. İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunun Cezası
 6. Kasten Öldürme Suçunda Ceza İndirim Halleri
 7. Cezayı Artırıcı Nitelikli Haller
 8. Kasten Öldürme Suçunun Tasarlanarak İşlenmesi
 9. Eziyet Çektirerek ve Canavarca Hisle Kasten Öldürme Suçunun Cezası
  1. Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi
 10. Kamu Görevlisini Kasten Öldürmenin Cezası
 11. Kan Gütme Amacıyla Kasten Öldürme Suçu
 12. Silahla Kasten Öldürme Suçu ve Cezası
 13. Kasten Adam Öldürme Suçunun Kadına Karşı İşlenmesi ve Cezası (TCK 82/1-f)
 14. Namus Nedeniyle Kasten Adam Öldürme Suçu
 15. Töre Cinayetini Suçunda Hapis Cezası
 16. Çocuğu , Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürmenin Cezası
 17. Kasten Adam Öldürme Suçunda Nefsi Müdafaa
 18. Kasten Adam Öldürme Dava Açma Süresi
 19. Hamile Kadını Kasten Öldürme Suçu
 20. Adam Öldürmeye Azmettirme Suçunun Hapis Cezası
 21. Kasten Öldürme Suçunun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi
 22. Yangın, Su Baskını, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçunun İşlenmesi
 23. Eşini Öldürmenin Cezası Nedir?
 24. Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüste Etkin Pişmanlık
 25. Sık Sorulan Sorular
  1. Adam Öldürme Cezasında İndirim Nasıl Alabilirim?
  2. Adam Öldürmeye Teşebbüste Hapis Cezası Nedir?
  3. Cinayete Teşebbüs Cezası Kaç Yıl?
  4. Adam Öldürmeye Teşebbüs Tutuksuz Yargılanma Nasıl Olur?
  5. Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası 2022?
  6. Adam Öldürme Suçunda İyi Hal İndirimi?
  7. Adam Öldürme Cezasında Şikayeti Geri Alma?
  8. Adam Öldürme Cezasında Uzlaşma Mümkün Mü?
  9. Adam Öldürme Cezasında Kan Parası 
  10. Adam Öldürmenin Cezası 2022 Kaç Yıl?
  11. 18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası?
  12. Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıldır?
  13. Yanlışlıkla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıldır?
 26. Kasten Öldürme Suçu Yargıtay Kararları

Kasten Öldürme Suçu Nedir ve Nasıl Oluşur? (TCK 81)

Kasten öldürme suçu, bir başkasının hayatına bilerek ve isteyerek son verilmesidir. Bir kişiyi bıçakla, silahla, zehirle veya yumrukla dahi öldürmek mümkündür. Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu Md. 81'de düzenlenmiştir. Ancak bazı durumlarda suçun nasıl veya kime işlendiğine göre cezanın miktarında artırım olabilir. Örneğin, bir kişiyi öldürürken eziyet çektirmek, canavarca hisle öldürmek, üstsoy veya altsoydan birini öldürmek gibi durumlarda verilecek cezada artırım yapılır.

Kasten adam öldürme suçunda mağdur herkes olabilir. Önemli olan insan olması ve öldürme fiili öncesinde yaşıyor olması gerekir. Anne karnındaki cenin ise hukuken yaşıyor kabul edilmez. Bu nedenle kasten öldürme suçunun mağduru olamaz. Ancak somut olayın özelliklerine göre çocuk düşürtme suçu oluşabilir.

Suçun işlenebilmesi için kastın varlığı aranır. Yani bilerek ve isteyerek birinin yaşamına son verilmesi gerekir. Kişinin öldürmeye yönelik hareketinin neticesinde ölümün meydana gelmesi ile kasten öldürme suçu tamamlanmış olur.

Aynı zamanda kişinin kasten öldürmeye yönelik eyleminin neticesinde ölümün gerçekleşmiş olması gerekir. Yani ölüm, kişinin eyleminin neticesinde mi yoksa başka bir nedene bağlı olarak mı gerçekleştiği önemlidir. Örneğin bir kişinin, eşini silahla vurduğunu düşünelim. Eş, ambulansla hastaneye götürülürken, ambulans birden alev almış ve ambulansta bulunan herkes hayatını kaybetmiştir. Bu durumda failin eşi, ambulans alev aldığı için ölmüştür. Dolayısıyla fail, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanır.

Kasten Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Bu suç Türk Ceza Kanununda düzenlenen en ağır suçtur. İr başka insanın hayatını bilerek ve isteyerek sona erdirmek bu suçun olumuna sebebiyet verir. Suçun basit halinin cezası müebbet hapis cezasıdır. Kasten öldürmeye yönelik her türlü davranış ile işlenmesi mümkündür.

 Kasten öldürme suçunun;

 • Tasarlayarak,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kadına karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle, işlenmesi ise suçun nitelikli halini oluşturur ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Kasten Öldürme Suçunun Hapis Cezası Nedir?

Kasten öldürme suçunu işleyen kişinin cezası eğer indirim halleri yok ise müebbet hapis cezasıdır. Eğer kasten adam öldürme suçunda suçun nitelikli halleri varsa ve suçu işleyen kişi indirim hallerinden yararlanamazsa suçlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Gerçek içtima hükümleri uygulanacağı için suçlunun hapis cezası ; mağdur kişi sayısı kadar olacaktır

Kasten Adam Öldürme Suçunda Soruşturma Aşaması

Kasten öldürme suçunun soruşturulması, şikayete tabi değildir. Cumhuriyet Başsavcılığınca suçun işlendiğinin haberinin alınmasıyla birlikte konu ile ilgili soruşturma başlatılır. Öldürmenin nasıl gerçekleştiği, kim tarafından işlendiği gibi deliller toplanmaya çalışılır.

Kasten öldürme suçunun işlendiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi varsa şüpheliler tutuklanacaktır.

Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma sonucunda topladığı delilleri değerlendirir ve kamu davasını açmayı gerektirir yeterli şüphe olup olmadığını tespit etmeye çalışır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Kovuşturma Aşaması

Soruşturma aşamasının tamamlanmasıyla birlikte kovuşturma aşaması başlar. Soruşturma aşamasında şüpheli olan kişi kovuşturma yani yargılama aşamasında sanık sıfatıyla yargılanacaktır. Sanık yargılama aşamasında suçu işlememiş ise beraat almak için avukatı aracılığı ile savunma hakkını kullanabilir. Suçu işlemiş ise yine avukatı aracılığı ile alabileceği varsa indirimlerden yararlanabilecektir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Gözaltı ve Tutuklama

Cumhuriyet Başsavcının kasten öldürme suçunda şüphelinin gözaltına alınmasına karar verebilmesi için şu iki şartın varlığı gerekir:

 • Kasten öldürme suçunun soruşturmasının yapılabilmesi için gerekli olması gerekir.
 • Gözaltına alınacak kişinin, kasten öldürme suçunun şüphelisi olması gerekir. Tabi ki bu şüphe, somut delillerin varlığına bağlıdır.

Bu iki şartın varlığı halinde şüpheli, gözaltına alınabilir.

Kasten öldürme suçundan gözaltına alınmış bir kişi, en fazla 24 saat gözaltında tutulabilir. En yakın mahkeme veya hakim yanına 12 saat içerisinde gönderilmesi gerekir. Yani gözaltı süresi toplam 36 saati geçemez.

Tutuklama, ağır bir tedbirdir. Kasten öldürme suçunun, şüpheli tarafından işlendiğine dair delillerin bulunması halinde tutuklama nedenlerinin varlığına bakılır. Eğer tutuklama nedenlerinden birisi varsa şüpheli tutuklanabilir. Tutuklama şartları oluşmamış ise tutuklama kararına itiraz edilebilir.

 1. Şüpheli veya sanığın kaçması ya da kaçacağına dair deliller varsa şüpheli hakkında tutuklama kararı verilebilir.
 2. Şüpheli veya sanığın davranışları; tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapacağına dair kuvvetli suç şüphesi varsa, delillerin korunması için tutuklama kararı verilebilir.

Bu iki tutuklama nedeninden birisinin varlığı halinde şüpheli hakkında tutuklama kararı verilebilir

İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunun Cezası

İhmali davranışla kasten öldürme suçunun işlenebilmesi için failin öldürdüğü kişiye karşı belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğü olmalıdır. Bu yükümlülük kanundan veya sözleşmeden olabilir. Örneğin annenin bebeğine karşı koruma, gözetme yükümlülüğü kanundan doğar. Bir annenin bebeğini evde tek başına bırakarak tatile gittiğini düşünelim. Bebeğin açlıktan ölmesi durumunda anne, ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlemiş olur.

Sözleşmeden doğan yükümlülüğe ise cankurtaran veya bakıcı örnek verilebilir. Cankurtaran, boğulan bir kişiyi kurtarmak için denize girmezse ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlemiş olur.

Bununla birlikte kişinin kendisinin sebep olduğu bir olay başkalarının hayatında tehlikeli bir durum oluşturuyorsa; bu tehlikeyi önleme yükümlülüğü vardır. Örneğin, bir kimseye arabayla çarptıktan sonra o kişiye yardım etmek zorundasınız. Eğer bu kişiyi ölüme terk ederseniz; ihmali davranışla kasten öldürme suçuna neden olursunuz.

İhmali davranışla kasten öldürme suçunun temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar, diğer hallerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Cezanın miktarı belirlenirken indirim yapılıp yapılmaması mahkemenin takdirindedir. 

Kasten Öldürme Suçunda Ceza İndirim Halleri

Bir kişi, yaşadığı haksız bir olayın etkisi altında kasten öldürme suçunu işlemişse cezasında indirim yapılabilir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanması için şartların mevcut olup olmadığı ve haksız tahrikin ağırlığı mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

Bir diğer indirim hali ise iyi hal indirimidir. Yargılamayı yapan hakime tanınmış olan takdiri indirim hakkıdır. Hakim takdir hakkını kanuna ve somut olayın özelliklerine uygun olarak kullanmalıdır. Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları gibi hususlar göz önünde bulundurularak indirim yapılabilir.

Cezayı Artırıcı Nitelikli Haller

 1. Kasten öldürme suçunun tasarlanarak işlenmesi
 2. Canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi
 3. Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle
 4. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi
 5. Gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi
 6. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi
 7. Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenmesi
 8. Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle işlenmesi
 9. Kan gütme saikiyle işlenmesi
 10. Töre saikiyle işlenmesi

Kasten öldürme suçunun  yukarıda sayılan cezayı artıran şekillerde işlenmesi halinde suçu işleyen kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Kasten Öldürme Suçunun Tasarlanarak İşlenmesi

Tasarlayarak öldürme suçu için önceden etraflıca düşünülmüş ve sonradan harekete geçilmiş olmalıdır. Bu suç, önceden yaşanmış olan bir olay yüzünden işlenmiş olabilir. Yani kişi, yaşamış olduğu olayın etkisi altında bu suçu işlemiş olabilir. Bu durumda haksız tahrik hükümleri uygulanabilir.

Eziyet Çektirerek ve Canavarca Hisle Kasten Öldürme Suçunun Cezası

Kasten öldürme suçunun basit halinin cezası belirlenmiştir. Bazı durumlarda da cezanın daha ağır olacağı düzenlenmiştir. Bir kişiyi eziyet çektirerek ve canavarca hisle kasten öldüren kişiye verilecek ceza, basit haline göre daha ağır olacaktır. Kişinin hem canavarca hisle hem de eziyet çektirilerek öldürülmesi söz konusudur.

Canavarca his, bir kişinin yaşamının ortadan kaldırılmasından zevk duyulmasıdır. Bu durum Yargıtay kararlarına göre, kamunun vicdanının kabul edemeyeceği bir kötülüktür.

Eziyet çektirmek ise, bir kişiyi acı çektirerek öldürmektir. Yani kişinin yaşamına hemen son verilmez. Acıyla ölmesi sağlanır. Öğretide bu durum “öldürmekten haz almak” olarak tanımlanmıştır.

Bir kişiyi eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi

Örneğin, bir bankayı soyabilmek için öldürme suçunun işlenmesi. Ayrıca banka soygunu gerçekleştirilememiş olsa bile ceza artırılır. Ya da hırsızlık suçu işlendikten sonra bu suçun ortaya çıkmaması için suça şahit olan kişinin öldürülmesi.

Kamu Görevlisini Kasten Öldürmenin Cezası

Bir kamu görevlisini, görevini yapmasından dolayı öldürülmesidir. Kamu görevlisinin görevi ile ilgili olmayan bir sebepten dolayı öldürülmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz. Zira kasten öldürme suçunun temel cezasına göre daha ağır bir ceza verileceği düzenlenmiştir. Örneğin, bir doktorun hastayı tedavi ederken, yakınları tarafından öldürülmesi. Kamu görevlisini kasten öldürmenin cezası, müebbet hapistir.

Kan Gütme Amacıyla Kasten Öldürme Suçu

Daha önce öldürülmüş olan bir kişinin intikamının alınmasıdır. İntikam alan kişi, ilk öldürme olayından dolayı duyduğu acı ve kızgınlıktan arındığı halde geleneklerinin etkisiyle adeta bir görev bilincinde hareket etmesi söz konusudur. Kan gütme saikiyle bir kişiyi öldüren ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılır.

Silahla Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Silahla kasten öldürmenin cezası, suçun temel halinin cezası olan müebbet hapis cezasıdır.

Türk Ceza Kanununa göre silah deyiminden Silah deyiminden;

 1. Ateşli silahlar,
 2. Patlayıcı maddeler,
 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler anlaşılır.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Kadına Karşı İşlenmesi ve Cezası (TCK 82/1-f)

Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi suçun nitelikli halidir. Suçun nitelikli halinin cezası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Namus Nedeniyle Kasten Adam Öldürme Suçu

Eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, bir başka kişiyle cinsel ilişkiye girmesi namus cinayeti olarak tanımlanır. Bu durumda Yargıtay’a göre, eşin haksız tahrik indiriminden yararlanabileceğini kabul eder.

Töre Cinayetini Suçunda Hapis Cezası

Bir kişinin mensup olduğu topluluğun gelenek ve göreneklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle öldürülmesidir. Töre cinayetinde, kişinin bireysel kararından ziyade aile meclisinin etkisi vardır. Suçun temel cezasına göre, daha ağır bir ceza belirlenmiştir. Töre cinayeti suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Çocuğu , Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürmenin Cezası

Çocuk, yetişkin bir bireye göre daha savunmasız ve güçsüz olduğu için verilecek ceza daha ağırdır. 18 yaşını tamamlamamış olan kişiler, çocuk kabul edilir. Bir kişinin nüfus cüzdanındaki yaşı ile gerçek yaşı farklı olabilir. Bu durumda gerçek yaşı dikkate alınır. Mağdurun yaşı konusunda hataya düşülmüşse fail bu hatasından yararlanabilir ve suçun temel halinden cezalandırılabilir.

Bir kişi, herhangi bir nedenle benden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak bir duruma gelebilir. Felçli olmak, yaşlılık, akıl hastalığı gibi durumlar örnek verilebilir.

Çocuğa veya kendini savunmayacak bir kişiyi öldürmenin cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Nefsi Müdafaa

Nefsi müdafaanın bir diğer adı meşru savunmadır. Bir kişinin kendisine veya yakınına yöneltilmiş olan haksız bir saldırıdan kurtulmak için savunma yapmasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre bu durum hukuka uygun sayılır. Ancak bu durumun hukuka uygun sayılması için bazı şartların oluşması gerekir.

 1. Kişinin kendisine veya yakınına karşı haksız bir saldırı bulunması gerekir.
 2. Kişiye veya yakınına yönelen haksız saldırı ile kişinin savunması aynı zamanda olmalıdır.
 3. Haksız saldırıyı önlemek için tek olanak kişinin savunma yapması olmalıdır. Yani kişi savunma yapmadan saldırıdan kurtulabiliyorsa meşru müdafaa hükümlerinden yararlanılamaz.
 4. Haksız saldırı karşısında gösterilen savunma orantılı olmalıdır. Örneğin yumruk atan birine karşı silahla savunma yapamazsınız. Bu durumda nefsi müdafaanın sınırı aşılmış olur.

Sayılmış olan maddeler; nefsi müdafaanın şartlarıdır. Nefsi müdafaa hükümlerinden yararlanabilmek için şartların hepsinin bir arada olması gerekir. Bu durumda kişiye ceza verilmeyecektir.

Kasten Adam Öldürme Dava Açma Süresi

Kasten öldürme suçu, şikayete tabi bir suç değildir. Suçun işlendiğinin öğrenilmesiyle birlikte savcılık tarafından soruşturma başlatılır. Soruşturmanın tamamlanmasıyla beraber kamu davası açılır.

Ancak soruşturmanın ve kovuşturmanın tamamlanması için belli bir süre öngörülmüştür. Suçun işlendiğinin haberinin alınmasıyla birlikte süresi içerisinde dava açılmamış veya açılan dava sonuçlandırılmamışsa dava düşecektir. Kasten öldürme suçunun dava zamanaşımı süresi 25 yıldır.

Hamile Kadını Kasten Öldürme Suçu

Kişinin hamile olduğunu bilerek yaşamına son verilmesidir. Ancak amaç sadece bebeğin öldürülmesi ise kasten öldürme suçu değil, çocuk düşürtme suçu oluşur.

Adam Öldürmeye Azmettirme Suçunun Hapis Cezası

Herhangi bir suç işlemeyi düşünmeyen bir kişiyi, suç işlemesi için ikna edilmesine azmettirme denir. Bu kişi hangi suçun işlenmesi için azmettirilmişse, azmettiren kişi o suçun cezası ile cezalandırılır. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki azmettirilen kişinin suç işleme kararı olmaması gerekir.

Adam öldürmeye azmettirme suçunun temel cezası müebbet hapistir.

Kasten Öldürme Suçunun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi

Kasten öldürme suçu akrabalık ilişkisi içerisindeki kişilere karşı işlenmesi durumunda ceza artırılır. Ancak bütün akrabalık ilişkileri için bu hüküm uygulanmaz. Burada bahsedilen kan hısımlığıdır. Kayın hısımlığından doğan birine karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi durumunda ceza arttırılmaz.

Yangın, Su Baskını, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçunun İşlenmesi

Kasten öldürme suçunun bu şekilde işlenmesi halinde genel güvenlik tehlikeye sokulmuş olabilir. Bu durumda kasten öldürme suçu ile genel güvenliği tehlikeye sokma suçu birlikte işlenmiş olur.

Eşini Öldürmenin Cezası Nedir?

Bir kişinin eşini öldürmesinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Eşin, bir başka kişiyle cinsel ilişkiye girmesinden dolayı öldürmesi namus cinayeti olarak tanımlanır. Bu durum da Yargıtay’a göre, haksız tahrik indirimi uygulanabilir. Dolayısıyla verilecek ceza, müebbet hapis olabilir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüste Etkin Pişmanlık

Bir suç işlendikten sonra kişinin kendi iradesi ile pişman olması ve suçun meydana getirmiş olduğu zararları gidermesine etkin pişmanlık denir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için suçun tamamlanmış olması gerekir. Teşebbüs aşamasında kalan bir suç tamamlanmamış demektir. Bu nedenle kasten öldürme suçu teşebbüste kalmışsa etkin pişmanlık hükümleri uygulanamaz. 

Sık Sorulan Sorular

Adam Öldürme Cezasında İndirim Nasıl Alabilirim?

Haksız tahrik hükümlerinin şartlarının mevcut olması halinde cezada indirim alınabilir. Bir kişi uğradığı haksız bir olayın etkisiyle kasten birini öldürmüşse, cezasında indirim yapılabilir.

Adam Öldürmeye Teşebbüste Hapis Cezası Nedir?

Bir kişinin yaşamına bilerek ve isteyerek son verilmesi halinde kasten öldürme suçu oluşur. Ancak bazı hallerde ölüm neticesi gerçekleşmez. Bu durumda suç teşebbüs aşamasında kalmış olur. Bir kimse, başka bir kimseyi kasten öldürme saikiyle hareket ettiği halde elinde olmayan sebeplerle amacına ulaşamamış olması halinde teşebbüs meydana gelir. Yani kişinin amacı öldürmektir ancak başaramamıştır.

Kasten öldürme teşebbüs aşamasında 2 şekilde kalabilir:

 1. Kişinin yaşamına son verilmek için harekete geçilmiş ancak failin elinde olmayan bir sebeple icra hareketleri yarıda kalmıştır.
 2. Fail bir kimseyi öldürmek için icra hareketlerini tamamlamıştır ancak ölüm neticesi meydana gelmemiştir.

Kişinin amacının yaralamak mı yoksa öldürmek mi olduğu mahkeme tarafından değerlendirilmektedir. Yargıtay’a göre, kasten öldürmeye teşebbüs olup olmadığı şu kriterlere göre belirlenir:

 1. Aralarında bir husumet olup olmadığı.
 2. Öldürmek için kullanılan aracın öldürmeye elverişli olup olmadığı.
 3. Mağdura gösterilen şiddetin oranı.
 4. Mağdurun hayati organlarına darbe olup olmadığı.
 5. Öldürmenin teşebbüs aşamasında kalmasının sebebi failin kendisinin mi vazgeçtiği yoksa iradesi dışında mı gerçekleştiremediği değerlendirilmelidir. Çünkü failin mağdura zarar verme imkanı varken kendiliğinden vazgeçmişse ve o ana kadar mağdura yönelik darbeler ciddi değilse failin yaralama kastı olduğu kabul edilir. Ancak fail elinde olmayan bir sebepten ölüm neticesini gerçekleştirememişse teşebbüs olduğu kabul edilir.

Bu sayılan kriterler sınırlayıcı değildir. Her somut olayın özelliklerine göre belirlenebilir.

Kasten öldürme suçunun cezası iki şekilde düzenlenmiştir. Bir tanesi temel ceza, diğeri ise suçun nasıl veya kime karşı işlendiğine göre daha ağır olarak belirlenmiştir. Kasten öldürme suçunda failin, basit veya nitelikli hallerden hangisine teşebbüs ettiğine göre cezası belirlenir.

Cinayete Teşebbüs Cezası Kaç Yıl?

Kasten öldürmenin temel hali teşebbüs aşamasında kalmışsa, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri teşebbüs aşamasında kalmışsa, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir. 

Adam Öldürmeye Teşebbüs Tutuksuz Yargılanma Nasıl Olur?

Türk ceza yargılamasında katalog suçlar olarak bahsedilen suçların yargılamasında uygulamada genellikle tutuklama kararı verilmektedir. Yargılama sanık ya da sanıkların tutuklu olarak cezaevine gönderilerek devam eder. Tutuklama tedbir olarak uygulanan bir cezai uygulamadır. Sanık, avukatı aracılığı ile davada tutuksuz yargılanabilir.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası 2022?

Kasten öldürmenin temel hali teşebbüs aşamasında kalmışsa, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri teşebbüs aşamasında kalmışsa, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir. 

Adam Öldürme Suçunda İyi Hal İndirimi?

Suça ilişkin yargılamayı yapan hakim, cezayı verirken takdir hakkını kullanabilir. Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki davranışları, verilecek cezanın gelecekteki etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak cezada indirim yapılabilir.

Adam Öldürme Cezasında Şikayeti Geri Alma?

Kasten öldürme suçu, şikayete tabi değildir. Şikayet olmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılır. Bu nedenle şikayetten vazgeçme halinde davanın kapanması söz konusu değildir.

Adam Öldürme Cezasında Uzlaşma Mümkün Mü?

Kasten öldürme suçu, uzlaşmaya tabi bir suç değildir. Yani öldürülen kişinin yakınları (suçtan zarar görenler) şikayetlerinden vazgeçse ya da şikayetlerini geri çekse bile dava kamu davası olarak devam edecektir.

Adam Öldürme Cezasında Kan Parası 

Kasten adam öldüren kişi suçu kesinleştiğinde hapis cezası almasının yanı sıra öldürdüğü kişinin yakınlarına da manevi tazminat ödeyecektir. Kan parası olarak bilinen de bu manevi tazminattır. Öldürülen kişinin yakınlarının sevdikleri bir yakının öldürülmesinden kaynaklı yaşadıkları elem, keder ve ruhsal yıkımlarının zararının tazmini olarak eğer talep ederlerse manevi tazminat alabileceklerdir. Halk arasında bu alınacak olan manevi tazminat kan parası olarak bilinmektedir. Kan parası hukuki bir terim ve uygulama değildir. Uygulamada kan parası miktarını taraflar kendi arasında anlaşabilir ancak manevi tazminata hakim karar verir.

Adam Öldürmenin Cezası 2022 Kaç Yıl?

Kasten insan öldürmenin cezası indirim halleri hariç müebbet hapis cezasıdır. Kasten insan öldürmenin suçu işlenirken nitelikli hallerin varlığı halinde ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. 

18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası?

18 yaşını tamamlamamış bir çocuğu kasten öldüren bir kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıldır?

Silahla adam öldürmenin cezası, müebbet hapistir.

Yanlışlıkla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıldır?

Taksirle bir kişinin yaşamına son verilmesi hali söz konusudur. Bir kişi, dikkat ve özensizliği sonucunda öngörebileceği bir neticeyi öngörememiştir. Bu nedenle bir kimsenin hayatına son vermiştir. Taksirin bir diğer hali de bilinçli taksirdir. Bilinçli taksir halinde; kişi yine ölüm neticesini istemez. Ancak yetenek, şans vb. Gibi etkenlere güvenerek bir şey olmayacağını düşünür. Her iki durumda da kişinin öldürme kastı yoktur.

Taksirle adam öldüren bir kimse, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bilinçli taksir halinde ise verilen ceza, 1/3’ten 1/2 oranına kadar arttırılır.

Kasten Öldürme Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi - Karar: 2012/3350

Sanık Yaşar’ın kardeşini töre saiki ile öldürme suçundan mahkumiyetine dair kurulan hüküm yönünden;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; maktul Devran ile sanığın kardeş oldukları, maktulün, ailesinin rızasını almadan M…’ nin K… ilçesinde oturan Eyyup’la kaçarak evlendiği, yöresel örf ve adet gereği sanık Yaşar’ın ailesinin, maktulün eşinden barışmak için başlık parası istediği, paranın ödenmemesi nedeniyle aile şeref ve namusunu kurtarmak saikiyle maktulü öldürmeye karar verip, olaydan bir gün önce sanığın, İ…‘den M…’ nin K… ilçesine geldiği, oturduğu yeri tespit ettikten sonra aralarında hiçbir konuşma geçmeksizin maktulü uzun namlulu silah ile vurarak öldürdüğü olayda; sanığın, maktulü öldürmeye önceden karar vermesi, bu kararında sebat ve ısrar gösterip aradan geçen ve tasarlamanın varlığı için yeterli olan zamana rağmen soğukkanlılıkla eylemini gerçekleştirmesi karşısında, töre saikiyle ve tasarlayarak kardeşini öldürme suçundan TCK’nın 82/1-a-d-k maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine suç vasfının yanlış tayini sonucu aynı Yasa’nın 82/1-d-k maddeleri gereğince töre saikiyle kardeşini öldürme suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir (Yargıtay 1. Ceza Dairesi - Karar: 2012/3350)

Yargıtay 1. Ceza Dairesi - Karar : 2020/227

Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, “tasarlama” halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın, aralarında boşanma davası olup, bir süredir ayrı yaşadığı eşi maktul …‘yi, olay günü görüşme bahanesi ile daha önce ortak ikamet ettikleri eve çağırarak, tabanca ile 4 kez ateş etmek suretiyle öldürdüğü olayda; sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek temel cezanın 5237 sayılı TCK’nin 82/1-d maddesi ile belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde TCK’nin 82/1-a,d maddesi gereğince cezalandırılması, bozma nedenidir (Yargıtay 1. Ceza Dairesi - Karar : 2020/227)

Şimdi ara