Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?

Oturma İzni Nedir ve Nasıl Alınır ?

Oturma izni; Göç İdaresinin online sitesi üzerinden yapılmaktadır. Burada yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla birlikte yine sistem üzerinden İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden randevu alınmalıdır. Doldurulan başvuru formu, oturma izin türlerine göre istenen belgeler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ulaştırılır. Başvurunun işleme alınmasıyla birlikte en geç doksan gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni başvuruları Türkiye’ye yeni gelen ve 8 yıldır Türkiye’de yasal olarak bulunmayan yabancılar için yapılır. Yabancılar için kısa dönem ikamet izni şartları şunlardır;

 1. Bilimsel araştırma yapmak için gelen yabancılar: Bilimsel araştırma izne tabi ise, araştırma konularıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almalılardır. Araştırma konusu izne tabi değilse konularına ilişkin beyan sunmalılardır.
 2. Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar: Taşınmazın sahibi dışında, aile fertleri de taşınmaz üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları durumunda ikamet izni başvurusu yapabilir. Ancak taşınmazın konut olması veya bu amaçla kullanılması gerekir.
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar,
 4. Eğitim programına katılacak yabancılar,
 5. Öğrenci değişim programları (Erasmus vb.) ile gelecek yabancılar,
 6. Turizm amaçlı konaklayan yabancılar,
 7. Tedavi için gelecek yabancılar: Halk sağlığına tehdit oluşturabilecek hastalıklardan birine sahip olmamak kaydıyla ikamet başvurusunda bulunabilirler. Sağlık sigortası şartı aranmamakla birlikte kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır.
 8. Aile ikamet izni şartlarını kaybetmeleri halinde kısa dönem ikamet iznine dönüştürmek isteyen yabancılar: Türkiye’de en az 3 yıl kalmış olmakla birlikte 18 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
 9. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar: İkamet izni süresi kurs süresini geçemez. Türkçe öğrenmek için kayıt yapılan kurum tarafından en fazla 2 kere kurs verilebilir.
 10. Üniversiteyi Türkiye’de okuyan yabancılar, mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunarak bir defaya mahsus olarak bir yıllık ikamet izni verilebilir.
 11. Bakanlar Kurulunca belirtilen tutarda yatırım yapacak yabancılar
 12. KKTC vatandaşı olanlara en fazla beşer yıllık ikamet izni verilebilir.

Aile İkamet İzni

Aile İkamet İzni Düzenleyebilecek yabancılar kimlerdir?

Türk vatandaşın yabancı eşi, Türk vatandaşının kendisinin veya yabancı eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna; aile ikamet izni düzenlenebilir.

Aile İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Destekleyici olan kişinin en az 1 yıldır Türkiye’de kalıyor olması gerekir. Tüm aile üyelerini karşılayan sağlık sigortası ve her biri için asgari ücretin üçte birinden az olmamak koşuluyla aylık gelire sahip olması gerekir. Adli sicil kaydında, son beş yıl içerisinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu belgelemiş olmalıdır.

Destekleyicinin yanında kalmak için aile ikamet izninde bulunanlar içinde; ülkede kalma amacını destekleyen belgelerini ibraz etmelilerdir. Destekleyici ile birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini göstermelidir.

Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

 1. Ülkede kalış amacını destekleyen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi,
 2. 6458 Sayılı Kanun’un 7. maddesindeki Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar kapsamında olmamak,
 3. Türkiye’de kalacağı ikamet adresini ibraz etmek.

Öğrenci İkamet İzni Düzenleyebilecek Yabancılar Kimlerdir?

 1. Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılar,
 2. Türkiye’de ön lisans, lisans, doktara, tıpta uzmanlık eğitimi, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi; görecek yabancılar öğrenci ikamet iznine başvurabilir.

Öğrenci ikamet izni alan kişinin eş ve çocuklarına aile ikamet izni almalarını sağlamaz.

Öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların; ön lisans, lisans, doktora için ülkede bulunanlar açısından çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır.

Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni süresiz düzenlenebilir.

Türkiye’de aralıksız 8 yıl ikamet sağlayan yabancılar Bakanlık onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni düzenlenebilir. Mültecilere, geçici koruma sağlanan yabancılara, uzun dönem ikamet iznine dönüştürme hakkı sağlanamaz.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları?

 1. Aralıksız olarak ikamet izni ile 8 yıl Türkiye’de yaşamış olmak,
 2. Son üç yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak,
 3. Geçerli sağlık sigortası,
 4. Kamu düzeni açısından tehlike oluşturmamak

İnsani İkamet İzni

İnsani ikamet izni için:

 1. Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
 2. Sınır dışı edilme kararı yahut Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunmasına rağmen Türkiye’den çıkış yapılamadığı durumlarda,
 3. Sınır dışı etme kararı verilen yabancının iptal davası açması durumunda,
 4. Yabancının uluslararası koruma başvurusunda bulunması sonucunda; “kabul edilemez” kararı verilmesi halinde,
 5. Yabancının ülkesine dönene kadar ya da güvenli başka bir ülkeye gönderilmesinde işlemler tamamlanana kadar
 6. Ülke çıkarlarının korunması için Türkiye’ye girmesini sağlayacak diğer ikamet izin türlerine başvuramıyor olması durumunda,

insani ikamet izni verilir.

İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?

 1. YUKK m.46’da sayılan hallerden birisinin varlığı,
 2. Başvuru harcını ödemek,
 3. Başvuru için gerekli evrakların hazırlanmış olması,
 4. Başvurunun valiliğe bağlı İl Göç İdaresi İl Müdürlüğüne yapılmış olması,
 5. İl Göç İdaresine, İçişleri Bakanlığının insani ikamet izni verebileceğine dair onay vermesi

Bu şartların sağlanması halinde yabancı ikamet iznine başvurulabilir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İnsan ticareti mağduru olan veya olduğundan şüphelenilen yabancılara ilişkin verilebilmektedir. Bu ikamet izni türünün süresi otuz gün süre ile düzenlenmektedir.  Bu süre en fazla altışar aylık süreler ile uzatılabilir. Bu süreler toplamda üç yılı geçemez. İnsan ticareti mağduru olan yabancının bu ikamet türüne başvuru yapması halinde diğer ikamet türlerindeki şartlar aranmamaktadır.

Yabancı suçun failleri ile bağ kurulması, yükümlülüklere uyulmaması, yabancının mağdur olmadığının anlaşılması ile ikamet izni iptal edilir.

Şimdi ara