Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Suç Duyurusu ve Şikayet

Suç Duyurusu, Şikayet ve İhbar Nedir?

Suç duyurusu meydana gelen suçla ilgili şikayetçinin yani suçtan zarar gören ve mağdur olan kişinin işlenen bir suçu savcılığa bildirmesi, şikayet edilmesidir.

Şikayet, suçtan zarar görenin suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmasını talep etmesidir. Türk Ceza Kanunu'nda bazı suçlar şikayete tabi iken bazıları değildir. Bu itibarla şikayete tabi suçların şikayeti gerçekleşmedikçe soruşturma ve dolayısıyla kovuşturması yapılamayacaktır. Şikayet hakkını yalnızca hak sahibi kullanmalıdır, bu hak mirasçılara geçmez. Ancak, şikayetçi(müşteki) şikayet hakkını kullandıktan sonra vefat ederse, mirasçıları davaya katılan sıfatıyla katılabilirler.

İhbar ise bir suçun varlığından haberdar olan kimsenin bu durumu yetkili makamlara bildirmesidir. Ancak şikayet etme hakkı yalnızca suçtan zarar görenindir.

Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Sözlü ya da yazılı bir şekilde yapılabilir. Suç duyurusunun sözlü yapılması durumunda şikayet ya da ihbarın kayda geçmesi için yetkili makamlar işlemi yapar.

Yazılı bir şekilde suç duyurusu yapmak için dilekçe hazırlanır. Dilekçede yer alması gereken unsurlar:

  1. Şikayeti yönelteceğiniz makam adı
  2. Dilekçe sahibinin kimlik bilgileri ve adresi
  3. Şikayette bulunulan kişinin bilgileri
  4. Suç tarihi
  5. Suç duyurusuna konu olan eylem akış sırasına göre yazılmalıdır.
  6. Deliller

Dilekçenin sonunda şikayetçi olunduğu açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu noktada avukat desteği almak herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına önem taşır

Suç Duyurusu Süresi Nedir?

Suç duyurusu süresi, suçtan zarar görenin veya mağdurun fiil ya da faili öğrenmesinden sonra 6 aylık süre içerisinde yapılmalıdır. Yargıtaya göre bu süre hak düşürücü süredir. Bunun yanında şikayet daima suç için öngörülmüş olan dava zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır. Bu süre farklılık gösteriyor olmakla birlikte genellikle 8 yıldır.

Suç Duyurusu Nereye Yapılır?

Suç duyurusu ve şikayet ; Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Kolluk makamlarına, Valilik veya Kaymakamlığa, Mahkemeye, Elçilik veya Konsolosluklara yapılır. Kolluk, valilik ve kaymakamlık suç işlendiğini savcılığa bildirir. Bu ise ihbar niteliğindedir.

Şikâyette Bulunduktan Sonra Ne Olur?

Şikayet dilekçesi veya beyanı üzerine Savcılık iddianın suç teşkil ettiği kanaatine vardığı takdirde suçu araştırmak adına soruşturma başlatacaktır. Ceza hukukunda savcılık soruşturma evresinde delilleri toplar, varsa tanıkları dinler, keşik ve bilirkişi incelemelerini yapar ve iddianın doğruluğunu bu şekilde araştırır. Savcılık iddianın doğruluğu yönünde yeterli veri toplayarak suçun oluştuğuna kanaat getirirse kovuşturma aşamasına geçilecektir. Bu evrede öncelikle duruşma hazırlığı gerçekleşir. Hakim duruşmada tarafları dinler ve hükme bağlar. Hakim davaya hüküm verir . Bu hükme karşı kanun yolları açıktır.

Savcılığa Şikayet Ücreti

Suçtan zarar görenin savcılığa şikayette bulunması bir ücrete tabi değildir. Şikayet herhangi bir masrafa tabii değildir.

Şimdi ara