Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Suç Uydurma Suçu ve Cezası

Suç Uydurma Suçu Nedir? (TCK 271)

Suç uydurma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesi kapsamında düzenlenen ve adli makamları kasıtlı olarak yanıltma amacını taşıyan bir suç türüdür. Bu soyut tehlike suçu, işlenmemiş bir suçu sanki işlenmiş gibi göstererek hukuki süreci manipüle etmeye yönelik kasti eylemleri cezalandırmayı hedefler.

Suç uydurma suçu iki ana şekilde gerçekleşebilir. İlk olarak, fail, polis, jandarma veya savcılık gibi yetkili makamlara, bilinen bir suçu sanki işlenmiş gibi ihbar veya şikayet eder. Bu durum "şekli suç uydurma" olarak adlandırılır çünkü fail, suça dair somut delil sunmadan sadece şeklen suçun işlendiğini iddia eder. İkinci olarak, fail, işlenmemiş bir suçun delillerini uydurarak soruşturma yapılmasını sağlamak için harekete geçer. Bu duruma ise "maddi suç uydurma" denir çünkü fail, suça dair delilleri veya belirtileri kendi yaratır.

Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesi, suç uydurma suçunu soyut bir tehlike olarak tanımlar. Yani, failin eylemi sonucunda herhangi bir zarar meydana gelmiş olması gerekmez. Bu, hukuki sürecin kasıtlı olarak yanıltılması durumunda dahi suçun gerçekleşebileceği anlamına gelir.

Suç uydurma suçuyla ilgili olarak, asılsız ihbar veya şikayet başvurusu yapılması durumunda soruşturma başlatılması zorunlu değildir. Önemli olan, ihbar veya şikayetin objektif olarak soruşturma başlatmaya elverişli nitelikte olmasıdır. Yani, failin adli makamları kasıtlı olarak meşgul etme amacına yönelik eylemi gerçekleştiyse, bu durumda suç uydurma suçu işlenmiş kabul edilir.

Suç uydurma suçu, adaletin doğru işleyişine ciddi zararlar verebilecek önemli bir suçtur. Bu suçla mücadele etmek ve adil hukuki süreci korumak, toplumun güvenini ve hukukun üstünlüğünü sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Suç uydurma suçuyla mücadele, hukuki sistemin güvenilirliğini ve toplumun adalete olan inancını güçlendirerek adaletin korunmasına katkıda bulunur.

Suç Uydurma Suçunun Cezası

Suç uydurma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 271. Maddesinde düzenlenmiş olup cezası şu şekildedir:

  • İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç Uydurma Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

CMK'nın 231. maddesi gereğince, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için, sanığın kişiliği, yaşayışı, iş ve güç durumu, suçun işleniş biçimi, suçun işlenişindeki amaç ve saikler, suçun işlenişindeki öğretiler, sanığın duruşmadaki tutumu, mağdur zararının durumu, kamu yararının gerektirdiği diğer sebeplerin değerlendirilmesi sonucunda, sanığın suç işlemeyeceğine ve toplum için zararlı bir unsur olmadığına kanaat getirilmesi gerekmektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde, mahkeme, sanığa belirli bir süre boyunca suçunu ceza evinde değil toplum içinde çekmesi için zaman verir. Bu süre içinde, sanık yeniden bir suç işlemezse, mahkeme kararı gereği cezasız kalır. Ancak, sanık bu süre içinde yeni bir suç işlerse, tüm cezalar uygulanır.

HAGB kararı sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise verilebilir. Bu durumda gerekli olan koşulların da sağlanması halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılması denir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 2 yıl ve altındaki hapis cezası hükümlerinin infazını engellemektedir. Suç uydurma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.

Suç Uydurma Suçunun Ertelenmesi

Suç uydurma suçu, adli sistemi kasıtlı olarak yanıltma amacı taşıyan ciddi bir suçtur. Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmek yerine şartlı olarak vazgeçilmesidir. Bu durum, suçlu için bir tür ikinci bir şans tanıyarak topluma kazandırma amacını taşır. Suç uydurma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi, belirli şartlara bağlı olarak gerçekleşebilir.

Suç uydurma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında hükmedilen cezaların ertelenmesi, suçun niteliği, sanığın geçmişi, suçun işlenme şekli gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. Mahkeme, suçlunun topluma yeniden kazandırılması için uygun görülen durumlarda cezanın ertelenmesine karar verebilir.

Cezanın ertelenmesi, suçlu için belirli yükümlülükleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu yükümlülükler genellikle denetimli serbestlik, toplum hizmeti gibi unsurları içerir. Suçlunun belirlenen süre içinde bu yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi durumunda, hapis cezasının infazı ertelenebilir.

Erteleme kararı verilen bir suçlu için bu süreç, suçun işlenmesinden sonra toplumla barış içinde uyumlu bir şekilde yaşamaya dönme şansı sunar. Ancak, cezanın ertelenmesi kararı, suçun ciddiyetine göre titiz bir değerlendirme gerektirir. Suç uydurma suçu, hukuki sistemi ciddi şekilde etkileyebilecek bir suç olduğundan, bu tür durumlarda verilen erteleme kararları, dikkatle ele alınmalı ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir.

Suç Uydurma Suçu Adli Para Cezası

Adli para cezası, mahkeme tarafından, failin bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. Adli para cezasına çevirme yalnızca kısa süreli hapis cezalarında uygulama alanı bulabilecektir. Hükmedilen hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi için verilen cezanın 1 yıl veya daha altında bir hapis cezası olması gereklidir. Suç uydurma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir.

Suç Uydurma Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve failin hiç ceza almamasına ya da aldığı cezada indirim yapılmasına yol açan düzenlemedir. Buna göre fail mağdura karşı yaratmış olduğu zarardan pişmanlık duyarak zararı gidermeye yönelik hareket ederse bu durumda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. Etkin pişmanlık her suç tipinde uygulanabilen bir düzenleme değildir. Yalnızca düzenleme bulunan suç tipleri için uygulanabilir. Ancak suç uydurma suçu için etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayacaktır.

Suç Uydurma Suçu Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlardan bazıları şikayete tabidir. Ancak suç uydurma suçu şikayete tabi değildir ve savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılacaktır. Suçtan mağdur olan kişi, yargılama aşamasında şikayetçi olmadığını belirtse bile davaya veya failin cezasına bir etkisi olmayacaktır.

Suç Uydurma Suçunda Şikayeten Vazgeçme

Suç uydurma suçu TCK'da şikayete tabi suçlar kapsamında yer almamaktadır. Dolayısıyla, suçun işlenmesi durumunda savcılık tarafından resen soruşturma yapılır ve mahkeme tarafından resen kovuşturma yapılır. Bu sebeple mağdurun veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşmeyecektir.

Suç Uydurma Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma fail ile mağdur arasında bir uzlaşmacı aracılığı ile iletişim kurulması sağlanarak uyuşmazlığın giderilmesi yoludur. Uzlaşma kapsamında olan suçlar sayılıdır. Suç uydurma suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Suç Uydurma Suçunda Görevli Mahkeme

Suç uydurma suçu nedeniyle yargılama yapmak için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Suç Uydurma Suçu Sık Sorulan Sorular

Suç Uydurma Suçu Nedir?

Suç uydurma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesi kapsamında düzenlenen ve adli makamları kasıtlı olarak yanıltma amacını taşıyan bir suç türüdür. Bu soyut tehlike suçu, işlenmemiş bir suçu sanki işlenmiş gibi göstererek hukuki süreci manipüle etmeye yönelik kasti eylemleri cezalandırmayı hedefler.

Suç Uydurma Suçu Cezası

  • İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç Uydurma Suçu Hangi Mahkeme?

Suç uydurma suçu nedeniyle yargılama yapmak için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Suç Uydurma Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. Ceza Dairesi - Karar: 2009/7602

Sanığın daha önce bu dosyanın şikayetçileri hakkında, Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki manevi tazminat davasında yalan tanıklık yaptıklarına ilişkin olarak avukatı aracılığıyla Şişli C. Başsavcılığına yaptığı şikayetinin 18.05.2002 tarihli kovuşturmama kararı ile sonuçlanması ve itirazının da 25.07.2002 tarihli merci kararı ile reddedilmesinden sonra aynı olaya dayalı olarak ikinci kez avukatı aracılığıyla Şişli C. Başsavcılığına verdiği 02.08.2002 tarihli dilekçeyle şikayetçiler aleyhine aynı iddialarını tekrarladığının oluşa uygun biçimde kabul edilmesi karşısında; vuku bulmuş bir olaya ilişkin olarak verilen şikayet dilekçesindeki iddiaları suç uydurma suçunu oluşturmaz (Yargıtay 4. Ceza Dairesi - Karar: 2009/7602)

Yargıtay 9. Ceza Dairesi - Karar: 2013/5628

TCK’nın 271. maddesinde tanımlanan suç uydurma suçunun oluşabilmesi için failin, yetkili makamlara, işlenmemiş olan bir suçu, işlenmiş gibi ihbar etmesi gerektiği; aynı Kanunun 270. maddesinde düzenlenen suç üstlenme suçunda ise failin, yetkili makamlara, işlenmiş ya da işlenmemiş bir suçun kendisi tarafından işlendiğini bildirmesi gerektiği, Somut olayda, sanığın 156 jandarma ihbar numarasını arayarak kendisini O. T. olarak tanıttıktan sonra silah ile M. K. tarafından tehdit edildiğini iddia ve ihbar ederek, işlenmemiş olan bir suçun kendisi tarafından işlendiğini bildirmek suretiyle TCK’nın 270. maddesinde tanımlanan “Suç üstlenme” suçunu işlediği açıktır (Yargıtay 9. Ceza Dairesi - Karar: 2013/5628)

Yargıtay 16. Ceza Dairesi - Karar: 2015/15

İftira suçunun oluşabilmesi için failin yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesi gerektiği, somut olayda; sanığın isim vermeden ve belirli bir kişiye isnatta bulunmadan faili meçhul kişi veya kişilerin kendisi adına cep telefonu hattı alarak kullandıklarını beyan ederek Cumhuriyet savcılığına ihbar ve şikayette bulunmaktan ibaret eyleminin suç uydurma suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği (Yargıtay 16. Ceza Dairesi - Karar: 2015/15)

 

 

 

Şimdi ara