Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Dava Aşamasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Davalarda Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Türk Hukuk sisteminde mahkemede avukatla temsil istisnalar dışında zorunlu değildir. Kişiler kendi davalarını kendileri takip edip, kendi savunmalarını gerçekleştirebilirler. Taraf ehliyeti olan her bireyin kendi davalarında, kendilerini temsil etme hakları vardır. Ancak avukat tutmak kişilerin yaşayabileceği olası zararları önleyebilir ya da bunu minimum düzeye çekebilir.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Dürüst yargılanma hakkı” başlıklı 6. Maddesinin 3.fıkrasının c bendin’de “Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafiin yardımından faydalanmak, eğer avukatla temsil için gerekli maddi olanaklardan yoksunsa ve adaletin yerine gelmesi için gerekli ise, “re’sen (kendiliğinden) atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek” hükmüne yer verilerek, şüpheli veya sanığın avukat yardımı almasının bir hak olarak tanımlanmıştır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşme’sini kabul eden Türk Hukuku’nda “Dürüst yargılanma hakkı” başlığı altında birey ya da bireylerin davalarda avukatla temsil hakkı Anayasa ile güvence altındadır.

Yasa, avukat zorunluluğu arasın veya aramasın, ister müşteki olarak ister sanık olarak bir ceza davasının tarafı olan kişilerin uzman bir avukattan profesyonel yardım almaları yargılama sürecine daha aktif katılmalarını sağlar. Bir avukattan hukuki yardım almak, yargılama sırasında meydana gelecek usul hatalarını, yanlış anlamaları ortadan kaldırır. Hakkın etkin bir şekilde ileri sürülmesini sağlar.

Türkiye’deki hukuk sisteminde zorunlu avukatlığın kapsamı yasayla tanımlanmıştır. Buna göre, yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıkların ; avukat tutmaları yahut bu dosyalara avukat atanması zorunludur. Avukat tutmaya maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar için Barolar tarafından ücretsiz avukat atanır. Bu tür davalarda avukat tutmak zorunludur ve avukat tutmanız şarttır ; eğer avukat tutacak durumunuz yoksa dava dosyanıza Baro tarafından yetkilendirilen bir avukat atanır.

Ceza Davalarında Zorunlu Avukat Tutulması (Atanması) Gereken Suçlar

 

 1. Şüpheli veya sanığın gözlem altına alınmasına karar verilmesinden önce (CMK 74/2)
 2. Şüphelinin gözaltı sonrası Sulh Ceza Hakimliği sorgusu esnasında ( CMK 91/6 )
 3. Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiğinde ( CMK 101/3)
 4. Şüpheli veya sanığın tutuklama süresinin uzatılması istenildiğinde (CMK 102/3 )
 5. Şüpheli veya sanık , 18 yaşını doldurmamışsa (CMK 150/2)
 6. Şüpheli veya sanık , Kendisini savunamayacak derecede malulse (akıl hastalığı vb.)(CMK 150/2)
 7. Şüpheli veya sanık , Sağır ve dilsiz ise  (CMK 150/2 )
 8. Şüpheli veya sanık alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlediğinde (CMK 150/3)
 9. Kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde (CMK 247/4 )
 10. Duruşma düzenini bozan sanığın duruşmadan çıkarılması halinde ( CMK 204/1)

Alt Sınırı 5 Yıldan Fazla Hapis Cezası Gerektiren Suçlar

 

 1. Kasten adam öldürme suçu (TCK md. 81, 82),
 2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md. 87/4),
 3. Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158),
 4. Zimmet suçu (TCK md. 247),
 5. Rüşvet suçu (TCK md. 252),
 6. Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK md. 204/2),
 7. Yağma (Gasp) suçu (TCK md. 148, 149),
 8. Taksirle ölüme neden olma (TCK md. 85/2),
 9. İrtikap suçu (TCK md. 250/1 ve 2),
 10. Hileli iflas suçu (TCK m. 161). gibi suçlar bu suçlardan bazılarıdır.

Avukatlar, aldığı dava dosyasını ayrıntılı inceler, dava dosyasında önemli noktalara dair notlar alarak bu bilgileri müvekkili ile paylaşır. Dava dosyasında müvekkili lehine veya aleyhine yer alan her türlü bilgiyi müvekkiline aktarır. Her avukat bilir ki bir dava süreci kişinin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahaleyle sonuçlanabilecek bir süreç başlatır. Bu nedenle avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı bilgilendirme temelinde, şeffaf bir şekilde yürümelidir.

Avukatlık profesyonellik gerektiren bir meslektir. Mahkemelerde görülen işlemlerde tüm işler belli bir hukuki birikim çerçevesinde gerçekleştiği için bu tür işlerde profesyonel bir destek almak bireylerin yararına olacaktır. Bunun yanı sıra yasaya aykırı olarak yapacağınız küçük bir hata başınızı çok ağrıtabilir. Örneğin hatalı olarak düzenlediğiniz bir iş sözleşmesi sonrasında mantık olarak sizce haklı olsanız dahi yasalar önünde haksız gözükebilirsiniz. Hakkınızı yasal yoldan nasıl arayabileceğinizi, nasıl olumlu sonuçlar elde edebileceğinizi en iyi şekilde size avukatlar sağlayacaktır. Bir konuda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ve hakkınızı nasıl arayacağınızı tam olarak bilemiyorsanız, doğru adres bir hukuk bürosu olacaktır. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek yargılama sürecinde taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Şimdi ara